ໜັງປາສາມາດຮັກສາບາດນ້ຳຮ້ອນລວກ ແລະ ໄຟໄໝ້ຄືນສູ່ປົກກະຕິໄດ້ໂດຍໄວ

- advert banner 728 90 728x90 - ໜັງປາສາມາດຮັກສາບາດນ້ຳຮ້ອນລວກ ແລະ ໄຟໄໝ້ຄືນສູ່ປົກກະຕິໄດ້ໂດຍໄວ

ໄຟໄໝ້ແຂນຂາຫລືນ້ຳຮ້ອນລວກປະມານ 2-3 ຈຸດຈະເຮັດໃຫ້ທໍລະມານ ແລະ ອາດເສຍຊີ ວິດໄດ້ຖ້າຮັກສາບໍ່ທັນ.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການໃຊ້ເນື້ອເຍື່ອຈຳລອງໃນການຮັກສາບາດ ແຜ ດັ່ງກ່າວກໍສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມ ປະສິດທິພາບໃນການຟື້ນຟູຫລາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ສຳລັບສະຖາບັນທາງການແພດ Jose Frota  ເມືອງ Fortaleza ປະເທດ “ບຣາຊິວ” ບັນດາແພດຕ້ອງ ຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຄີມຮັກສາແຜໄຟໄໝ້ ແລະ ຜ້າພັນປາກບາດ ທີ່ຕ້ອງປ່ຽນເລື້ອຍໆເປັນວິທີການຮັກສາທີ່ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ກັບຄົນເຈັບຫລາຍ.

- new3 - ໜັງປາສາມາດຮັກສາບາດນ້ຳຮ້ອນລວກ ແລະ ໄຟໄໝ້ຄືນສູ່ປົກກະຕິໄດ້ໂດຍໄວ

 

- par1 300x226 - ໜັງປາສາມາດຮັກສາບາດນ້ຳຮ້ອນລວກ ແລະ ໄຟໄໝ້ຄືນສູ່ປົກກະຕິໄດ້ໂດຍໄວ

 

+ ກາແດງຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ການແພດລາວ

+ ສະຫະລັດອາເມລິກາສະໜັບສະໜູນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບວິເຄາະການແພດ

 

 

- lattana 1 - ໜັງປາສາມາດຮັກສາບາດນ້ຳຮ້ອນລວກ ແລະ ໄຟໄໝ້ຄືນສູ່ປົກກະຕິໄດ້ໂດຍໄວ

- 3 257 1024x768 - ໜັງປາສາມາດຮັກສາບາດນ້ຳຮ້ອນລວກ ແລະ ໄຟໄໝ້ຄືນສູ່ປົກກະຕິໄດ້ໂດຍໄວ

ດັ້ງນັ້ນແພດຈິ່ງໄດ້ຊອກຫາວິທີ່ການຮັກສາແບບໃໝ່ເຊັ່ນ: ທົດລອງເອົາໜັງປາທີ່ຂ້າເຊື່ອ ແລ້ວມາພັນໃຫ້ຄົນທີ່ມີແຜໄຟ ໄໝ້ເຫັນວ່າມີຜົນດີຫລາຍຢ່າງ. ເພາະວ່າໜັງປາ ມີຄໍລາເຈນໂປຕີນລະດັບ 1 ຫາ 3  ເຊິ່ງຊ່ວຍ ໄດ້ຫລາຍໃຫ້ກັບແພດ ແລະ ຄໍລາ ເຈນໜັງປາຈະມີຫລາຍກວ່າໜັງຄົນ ແລະ ສັດ. ພ້ອມນັ້ນເຮົາສາມາດຫາປາ ໄດ້ທົ່ວໄປຕາມ ແມ່ນ້ຳ ໃນປະເທດ, ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ: ປາເປັນວັດຖຸດິບຫາໄດ້ງ່າຍຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນໄປກວ່ານັ້ນກໍຄືໜັງປາທີ່ຄ່າເຊື້ອແລ້ວສາມາດຮັກສາແຜ ຫາຍເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຍັງຊ່ວຍລົດອາການເຈັບປວດໄດ້ອີກ.

 

- par2 300x226 - ໜັງປາສາມາດຮັກສາບາດນ້ຳຮ້ອນລວກ ແລະ ໄຟໄໝ້ຄືນສູ່ປົກກະຕິໄດ້ໂດຍໄວ

 

 

ປັດຈຸບັນຍັງມີການທົດລອງວິທີເອົາໜັງປາມາຮັກສາແຜໄຟໃໝ້ ເຊິ່ງຕອນນີ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຈາກແຜໄຟໃໝ້ມາຮັກສາດ້ວຍໜັງປາ ແລ້ວ 56 ຄົນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍດີ.

error: Content is protected !!