ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ?

ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ? - Time fo an Adventure 24 - ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ?
ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ? - AGL banner - ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ?

ໂດຍ: ລູກເມືອງພວນ
ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າ ພົນລະເມືອງລາວ 90% ຄົງໄດ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເປັນຂອງຕົນເອງ, ຍັງບໍ່ນັບຜູ້ທີ່ມີແຕ່ 1-3 ເຄື່ອງກໍມີ ແລະ ໃນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະຄົນທີ່ຫຼີ້ນໂທລະສັບກໍຄົງຈະໄດ້ໂພສ, ກົດໄລ້, ກົດແຊຣ ແລະ ຄອມເມັ້ນເປັນປະຈຳ. ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ການໂພສ, ກົດໄລ້, ກົດແຊຣ ແລະ ຄອມເມັ້ນນັ້ນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ກໍລະນີແນວໃດຈຶ່ງໂພສ, ກໍລະນີໃດຈຶ່ງກົດໄລ້? ກໍລະນີແນວໃດຈຶ່ງກົດແຊຣ? ແລະ ກໍລະນີແນວໃດຈຶ່ງຄອມເມັ້ນ? ແຕ່ລະອັນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
– ໂພສຕ(post): ໃນພາສາລາວ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ບົດຂ່າວ, ບົດຄວາມ, ບົດລົງຂ່າວ, ບົດອອກຂ່າວ ຊຶ່ງທັງໝົດນັ້ນແມ່ນອອກມາຈາກຕົວທ່ານເອງ ເປັນຜູ້ເອົາລົງຂ່າວ ອາດຈະເປັນບົດຄວາມ, ອາດຈະເປັນຮູບພາບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນມັນເປັນປະໂຫຍດ, ມີຄວມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ຢາກໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ເຫັນນຳ ທ່ານຈຶ່ງນຳເອົາມາລົງໃນໜ້າເພຈຂອງທ່ານເອງ ເພື່ອໃຫ້ເພື່ອນ ຫຼື ກຸ່ມເພື່ອນຂອງທ່ານຮັບຮູ້ ຫວັງໃຫ້ຜູ້ອື່ນກົດໄລ້,ກົດແຊຣ ຫຼື ຄອມເມັ້ນໃຫ້. ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານ ອັດສຳເນົາເອົາມາຈາກຂອງຄົນອື່ນແລ້ວເອົາມາລົງຕໍ່.
– ໄລ້(like): ໃນພາສາລາວມີຄວາມໝາຍວ່າ: ມັກ, ຖືກໃຈ, ຄັກ, ຕິດໃຈ. ໃນທຳນອງນິີ້, ເມື່ອທ່ານພົບເຫັນບົດຄວາມ, ຂໍ້ຄວາມ, ຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ຮູບພາບສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຄົນອື່ນ ໃນໜ້າເພຈ ຕ່າງໆ ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ທ່ານກໍມັກຈະກົດໄລ້ໃຫ້ມັນ. ທ່ານກົດໄລ້ໃຫ້ມັນ ກໍສະແດງວ່າ ທ່ານ ຖືກໃຈ, ຕິດໃຈ, ມັກ ບັນຫານັ້ນແມ່ນບໍ?
ການກົດໄລ້ ບາງຄັ້ງຄາວມັກຈະໄປພ້ອມກັບການກົດແຊຣ ແລະ ຄອມເມັ້ນໃຫ້ ເພາະທ່ານເຫັນວ່າບັນຫານັ້ນມັນມີຄວາມສຳຄັນ, ມີຄວາມໝາຍ, ມີຜົນປະໂຫຍດ ຢາກໃຫ້ຫຼາຍຄົນ ຫຼື ສັງຄົມຮັບຮູ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວນຳ. ສະນັ້ນ, ທ່ານຈຶ່ງມີທັງກົດໄລ້, ກົດແຊຣ ແລະ ມີຄຳເຫັນ ໄປພ້ອມໆກັນ.
– ແຊຣ(Share): ໃນພາສາລາວມີຄວາມໝາຍວ່າ: ແບ່ງປັນ, ສົ່ງຕໍ່, ແຈກຕໍ່ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ນຳບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເພາະທ່ານເຫັນວ່າບັນຫານັ້ນມັນມີຄວາມໝາຍ, ມີຄວາມສຳຄັນ, ມີປະໂຫຍດ ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຮູ້ນຳ ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ແຊຣຫຼື ແບ່ງປັນ ອອກໄປໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ທົ່ວເຖິງກັນເປັນວົງກວ້າງ, ຜູ້ອື່ນເຫັນກໍສົ່ງຕໍ່ໆກັນອອກໄປ. ການແຊຣ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຕ່ອງໂສ້ນັ້ນເອງ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອມີບັນຫາໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ມີຜູ້ໂພສ ລົງແລ້ວ, ຜູ້ອື່ນໆຈະແຊຣ ຕໍ່ອອກໄປເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ບັນຫາຢ່າງໄວວາ ແລະ ກວ້າງຂວາງໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີ.
– ຄອມເມັ້ນ(comment): ໃນພາສາລາວມີຄວາມໝາຍວ່າ ຄຳຄິດເຫັນ. ຄຳຄິດເຫັນໃນທີ່ນີ້ ເປັນໄປໄດ້ໃນ 2 ທິດທາງ: ຄຳຄິດເຫັນທີ່ດີ: ຍົກຍ້ອງຊົມເຊີຍ, ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກຳລັງໃຈ… ແລະ ໃນແງ່ທີ່ສອງ ແມ່ນຄຳຕຳນິວິຈານ, ປ້ອຍດ່າ, ສົ່ງຂ່າວ… ໃນແງ່ບໍ່ສ້າງສັນ. ຊຶ່ງທ່ານເຫັນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນມັນແມ່ນ, ມັນຖືກ, ມັນຄັກ ທ່ານກໍຈະໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນທີ່ດີມີລັດສະນະສ້າງສັນໃນແງ່ບວກ, ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າທ່ານຫາກເຫັນວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກ ບໍ່ຕ້ອງ ທ່ານກໍຈະໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນໄປໃນທິດທາງລົບ ບໍ່ສ້າງສັນນັ້ນເອງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ໃນເມື່ອພວກເຮົານຳໃຊ້ໂທລະສັບ ກ່ອນທີ່ຈະໂພສ, ກົດໄລ້, ກົດແຊຣ ແລະ ຄອມເມັ້ນຫຍັງລົງໄປ ຕ້ອງມີວິຈາລະຍານ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຄົ້ນຄິດພິຈາລະນາໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນກ່ອນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຫຼື ເປັນເຄື່ອງມືຂອງພວກຄົນບໍ່ດີ ທີ່ມີອະຄະຕິຕໍ່ແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ໂຈມຕີ, ບິດເບືອນ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ສ້າງຄວາມສັບສົນ ວຸ້ນວາຍ, ສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃນສັງຄົມ ອາດເຖິງຂັ້ນມີໂທດທາງອາຍາໃນການລ່ວງລະເມີດຂໍ້ຫ້າມໃນກົດໝາຍຄອມພິວເຕີ ຖືກຂໍ້ກ່າວເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ທາງຄອມພິວເຕີ ກໍເປັນໄດ້. ພວກເຮົາມີສະຕິໄວ້ດີກວ່າ.

ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ? - lattana banner - ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ?
ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ? -  AD conten website - ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ?
ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ? - lattana banner 1 - ການໂພສຕ(post), ການກົດໄລ້(like), ກົດແຊຣ(share) ແລະ ຄອມເມັ້ນ(comment) ມີຄວາໝາຍແນວໃດ?
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!