ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ - 246 - ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ - AGL banner - ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ

ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຍັງມີຫລາຍຄາດໝາຍ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ 5 ເດືອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ມີຄວາມສ່ຽງ ຈະບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍ ຕົວ ຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຫລຸດລົງ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງບໍລິການ ລວມທັງພາສີ-ອາກອນ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບ ຫນັກຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ ອັດຕາການ ເຕີບໂຕ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ປີນີ້ ຈະບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ການກໍຄືຕາມການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄວ້ 6,5%.

ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ໂດຍລວມແລ້ວ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ເປັນຕົ້ນ ການຜະລິດພືດ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ມີສູງເຖິງ 50 ພັນໂຕນ,ແຕ່ມາຮອດດຽວນີ້ ສົ່ງອອກໄດ້ແລ້ວພຽງ 15 ພັນໂຕນ; ການສົ່ງອອກ ສັດ ປະເພດງົວ-ຄວາຍ ສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ 1 ແສນໂຕ, ແຕ່ຕົວຈິງມາຮອດ ປັດຈຸບັນ ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 1.680 ໂຕເທົານັ້ນ. ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ຫລາຍຄາດໝາຍ ກໍຍັງບໍ່ບັນລຸ ຕາມແຜນການ ໂດຍສະເພາະ ອັດຕາການ ປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນທຸກຊັ້ນຍັງສູງ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕອນປາຍກໍບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ; ພ້ອມນີ້ ອັດຕາການເກີດລູກ ມີແພດຊ່ວຍ, ການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ, ການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານວັດທະນະທຳ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດ ແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆກໍມີຄວາມສຽ່ງສູງ ທີ່ຈະ ບໍ່ບັນລຸດ ຄາດຫມາຍວາງໄວ້. ນອກນີ້, ການປະຕິບັດຄາດໝາຍ ວຽກງານພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍລວມແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ ຢູ່ສອງເມືອງເປົ້າໝາຍລຶບ ລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກຄື: ເມືອງຊອນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ ລວມທັງບັນດາຈຸດສຸມອື່ນໆ.

ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການລະດົມແຫລ່ງທຶນ ຈາກພາກເອກະຊົນພາຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສຸມທຶນຮອນໃສ່ຂະແໜງການທີ່ເປັນເສົາຄໍ້າ ແລະ ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຂດເສດຖະກິດ ຕາມແລວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດ ອະນຸພາກພື້ນ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ກະສິກຳສະອາດ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ບັນລຸພຽງແຕ່ 27% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຫລຸດລົງ 11%; ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ; ການຂາດດູນງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບເທົ່າຕົວ ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍສູງ ຕໍ່ການຊອກແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອມາດູນດ່ຽງງົບປະມານ,ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາ ທາລະ ນະ ແລະ ໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດຍັງມີຄວາມທ້າທາຍສູງ. ພ້ອມນີ້, ການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ມີບາງຄາດໝາຍກໍຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັດຕາເງິນເຟີ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ມີຄວາມຜັນຜວນ, ເງິນກີບສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າ, ສະພາບຄ່ອງດ້ານເງິນຕາຍັງຝືດເຄືອງ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໝາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການກຳນົດໄວ້.

ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ - lattana banner 1 - ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ - lattana banner - ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ -    AD conten website - ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຫລາຍຄາດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸແຜນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!