ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ

ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ - Time fo an Adventure 93 - ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ
ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ - Untitled design - ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ

ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວ ໃນພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນປະຊາກອນໂລກ ຄົບຮອບ 33 ປີ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້​ວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຟື້ນຟູ ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະ ຍາດ ໂຄວິດ-19 ຄຽງຄູ່ກັນກັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານການຄາດຄະເນປະຊາກອນລາວ ໃນປີ 2030 ເຊິ່ງເຫັນວ່າປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ ໃສ່ການປັບປຸງການສຶກສາລະດັບມັດທະ ຍົມ ໂດຍໃຫ້ມີໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນທີ່ມີທັກສະພຽງພໍ ເພື່ອຮັບຮອງນັກຮຽນເຖິງ 1 ລ້ານ​ກວ່າ​ຄົນທີ່ຈະບັນຈຸເຂົ້າໃນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມໃນຕໍ່ໜ້າ; ພາຍໃນປີ 2030 ຕ້ອງມີວຽກຮອງຮັບຊາວໜຸ່ມ 87.000 ຄົນ ທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຈະຕ້ອງມີນະໂຍບາຍເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບ, ເພີ່ມບຸກຄະລາກອນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະແພດພະດຸງຄັນ ຂຶ້ນອີກ 50% ຂອງຈໍານວນແພດພະດຸງຄັນ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄໍາໝາຍໝັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ກອງປະຊຸມສາກົນ ວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງປີ 2030 ໂດຍສະເພາະ 3 ເປົ້າໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຄື: ຫລຸດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ກາຍເປັນສູນ,  ຫລຸດຄວາມຕ້ອງການການວາງແຜນຄອບຄົວແບບທັນສະໄໝ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງກາຍເປັນສູນ ແລະ ຫລຸດຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນ, ເຊິ່ງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມມືກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ເພື່ອແກ້ໄຂການຖືພາແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ຫລຸດ ຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫລຸດລົງຢ່າງກ້າວກະໂດດ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຫລາຍລ້ານຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນສະພາບການປະຈຸບັນ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ ສປປ ລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຫລາຍຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເນື່ອງຈາກເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມີຄວາມບອບບາງທາງສັງຄົມສູງ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ, ຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ອົບພະຍົບ, ຄົນພິການຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເນື່ອງຈາກມີການຫ້າມການເດີນທາງ ເຮັດໃຫ້ຂາດຢາຄຸມກໍາເນີດຢູ່ຫລາຍບ່ອນ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໃນການຖືພາແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈໃນໄລຍະລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ. ສຳລັບຫົວຂໍ້ໃນປີນີ້ແມ່ນ “ຢຸດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19: ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ”.

ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອີງຕາມບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງ UNFPA ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ອາດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຖືພາໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຫລາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຫລາຍເຖິງ 684 ກໍລະນີ ພາຍໃນປີ 2020, ຖ້າທຽບໃສ່ຊຸມປີຜ່ານມາເຫັນວ່າເປັນຕົວເລກທີ່ສູງກວ່າອັດຕາສະເລ່ຍຕໍ່ປີເຖິງ 284 ກໍລະນີ.

ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ
ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໃນປີ 2030 ປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8.1 ລ້ານຄົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!