ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້.

ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້. - 666 5 - ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້.
ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້. - AGL banner - ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້.

ບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນແທ້ໆ ເພາະອັນໃດກໍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເໝີ ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງທີ່ເຮົາບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ກໍຍັງເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ດັ່ງ ໂຄວິດ – 19 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໄປທົ່ວທຸກປະເທດເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ຈົນເສດຖະກິດບໍ່ດີໄປທົ່ວໂລກ. ໃນອະນາຄົດ ທະນາຄານທົ່ວໂລກຈະໃຫ້ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 0%, ເຮົາທຸກຄົນຄວນຈະໃຊ້ຊີວິດ – ໃຊ້ຈ່າຍເງິນກັນແນວໃດ ຫລື ຕ້ອງປັບໂຕ ຕ້ອງພົບພໍ້ກັບຫຍັງແດ່ ມາເບິ່ງກັນວ່າຈະເກີດຫຍັງປ່ຽນແປງໄປແດ່ ດັ່ງນີ້ :

 1. ຄຳວ່າ ອິດສະຫລະພາບທາງການເງິນ ຈະຍື້ເຖິງໄດ້ຍາກຂຶ້ນ : ເພາະປະຈຸບັນນີ້ໃຜໆກໍເວົ້າເຖິງເລື່ອງອິດສະຫລະພາບທາງການເງິນກັນຫລາຍ ເປັນການທີ່ມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຫລາຍກ່ວາລາຍຈ່າຍ ແບບທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ ເປັນການສ້າງອິດສະຫລະພາບທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ເຊິ່ງຄົນສະໄໝກ່ອນຈະນິຍົມຝາກເງິນເພື່ອຫວັງເອົາດອກເບ້ຍ, ແຕ່ຖ້າເບິ່ງໃນຍຸກປະຈຸບັນ ເຮົາຄົງເຮັດແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຍິ່ງລົງທຶນຜິດບ່ອນ ຈະກາຍເປັນວ່າເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກໄປຕະຫລອດຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຄຳວ່າອິດສະຫລະພາບທາງການເງິນໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃກ້ໄດ້ເລີຍ.
 2. ເງິນຈະຫາຍາກຫລາຍຂຶ້ນ : ລອງເບິ່ງທຸກມື້ນີ້ວ່າຄົນເລີ່ມຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍກັນໜ້ອຍລົງເທົ່າໃດ ນີ້ຍັງບໍ່ນັບລວມວິກິດໂຄວິດ – 19 ທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ ຈົນສົ່ງຜົນກະທົບໃນວົງກ້ວາງ ແລະ ຫາກໃນອະນາຄົດ ທະນາຄານທົ່ວໂລກຈະໃຫ້ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 0% ເທົ່າກັບຄົນທີ່ຝາກເງິນໃນທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ດອກເບ້ຍເລີຍ. ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າເງິນທີ່ສາມາດສ້າງຍອດໄດ້ຈາກລະບົບດອກເບ້ຍຕໍ່ປີນັ້ນສູງຫລາຍ ແລະ ຖ້າເງິນພາກສ່ວນນີ້ຫາຍໄປກາຍເປັນ 0 ຄິດພາບເບິ່ງວ່າເງິນຫາຍໄປຈາກເສດຖະກິດຊີວິດປະຈຳວັນຫລາຍເທົ່າໃດ, ຍິ່ງເງິນຫາຍໄປ ກຳລັງການຊື້ກໍຫລຸດລົງໄປນຳ.
 3. ຜູ້ເຖົ້າຕ້ອງກັບມາເຮັດວຽກ : ປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ເຖົ້າມັກຈະວາງແຜນໄວ້ກ່ອນໄວກະສຽນ ເພື່ອໃຫ້ມີເງິນທ້ອນ – ເງິນກ້ອນໄວ້ໃຊ້ຫລັງກະສຽນໄດ້ຫລາຍພຽງພໍທີ່ຈະສາມາດຝາກທະນາຄານ ແລະ ຫວັງເກັບດອກເບ້ຍກິນໄດ້ແດ່, ແຕ່ຖ້າຫາກເງິນຝາກບໍ່ມີດອກເບ້ຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ເງິນກ້ອນຄ່ອຍໆຖືກໃຊ້ໄປຈົນໝົດ ແລະ ກາຍເປັນວ່າຜູ້ເຖົ້າຕ້ອງກັບມາເຮັດວຽກເພື່ອລ້ຽງຕົນເອງອີກຄັ້ງ.
 4. ຄວາມຫລຸດໂຕນຈະຫລາຍຂຶ້ນ : ຫາກເງິນຝາກບໍ່ມີດອກເບ້ຍກໍຈະເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫລຸດໂຕນກັນໃນສັງຄົມຫລາຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ, ຄົນຮັ່ງມີທີ່ມີຢູ່ບໍ່ເທົ່າໃດ % ກໍຈະຍິ່ງຮັ່ງມີຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນທຸກຍາກ ຄົນທີ່ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ ບໍ່ມີເງິນເຫລືອທ້ອນ ແລະ ຍິ່ງການວາງແຜນທາງການເງິນບໍ່ມີ ຫລື ລົງທຶນບໍ່ເປັນ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນການລົງທຶນໃຫ້ເງິນອອກດອກອອກຜົນໄດ້ເລີຍ ກໍຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກແບບນີ້ໄປຕະຫລອດຊີວິດ.
 5. ເງິນຢູ່ເໜືອຄົນຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ : ເມື່ອເງິນຫາຍາກຫລາຍຂຶ້ນກໍຍິ່ງມີຄ່າຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄົນກໍຈະພະຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມັນມາ ໂດຍທີ່ຈະບໍ່ສົນວ່າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໃຜຮູ້ສຶກບໍ່ດີ, ເອີ້ນໄດ້ວ່າບໍ່ສົນໃຈກັບຜົນທີ່ຕາມມາກໍເວົ້າໄດ້.
 6. ຫລັງຈາກຍຸບດອກເບ້ຍເປັນ 0% ທຸກຢ່າງຈະຍິ່ງຮຸນແຮງຂຶ້ນ : ນັ້ນເປັນຍ້ອນວ່າເງິນຈະລົ້ນລະບົບ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເງິນມີຫລາຍສຳລັບທຸກຄົນ ເມື່ອເງິນລົ້ນລະບົບ ຈະລົ້ນໄປຢູ່ໃນມືຄົນຮັ່ງມີ ເຊິ່ງຄົນຮັ່ງມີນັ້ນມີຈຳນວນໜ້ອຍ ເມື່ອປຽບກັບຄົນທຸກ ຈຶ່ງເກີດການໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍລົງໄປນຳ ແລະ ເມື່ອໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍກໍຈະສົ່ງຜົນຈາກນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ : ຈາກພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າບໍ່ມີຄົນຊື້, ເຄື່ອງກໍຈະຂາຍບໍ່ໄດ້, ຕະຫລາດ – ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າບໍ່ແມ່ນຄົນເລາະ, ຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະເອົາໄປໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ເງິນໝູນວຽນເສດຖະກິດ ແລະ ເມືອເສດຖະກິດບໍ່ດີ ໂຮງງານກໍຈະປິດໂຕລົງ, ພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານກໍຈະຕ້ອງວ່າງງານ ກາຍເປັນຫລົ້ມໄປໝົດທັງລະບົບ.
 7. ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຫລື ສໍ້ໂກງຈະຫລາຍຂຶ້ນ : ແນ່ນອນວ່າເງິນຍິ່ງຫາຍາກ ຖ້າມີໂອກາດ ຫລື ຫົນທາງກໍຕ້ອງຍື້ເອົາໄວ້ ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນຂາດຈິດສຳນຶກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ, ຍອມເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອເງິນໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຖືກ ຫລື ຜິດ.
 8. ຄອບຄົວມີບັນຫາຫລາຍຂຶ້ນ : ແຕ່ກ່ອນຜູ້ຊາຍຈະອອກໄປເຮັດວຽກຫາເງິນເພື່ອມາລ້ຽງຄອບຄົວ, ແມ່ຍິງຈະຢູ່ເຮືອນ, ເບິ່ງແຍງວຽກເຮືອນ ແລະ ລູກໆ ເຮັດໃຫ້ມີເວລາຢູ່ກັບລູກໄດ້ຕະຫລອດ, ແຕ່ເມື່ອມາຍຸກນີ້ ທັງພໍ່ ແລະ ແມ່ອອກໄປເຮັດວຽກນອກເຮືອນ ແລະ ຍິ່ງເປັນຍຸກທີ່ເງິນຫາຍາກ ກໍຍິ່ງຕ້ອງເຮັດວຽກຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ ເພາະຫາເງິນມາກໍບໍ່ພໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ລູກກໍບໍ່ມີໃຜຢູ່ນຳ ແລະ ຍິ່ງມີການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ, ກັບເຮືອນເດິກດື່ນ ຍິ່ງບໍ່ມີເວລາພົບໜ້າກັນເລີຍໃນແຕ່ລະມື້ ໃນເມື່ອພໍ່ແມ່ເຮັດແຕ່ວຽກ, ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ກໍເຮັດໃຫ້ລູກເລີ່ມມີບັນຫາ ແລະ ກາຍເປັນບັນຫາສັງຄົມຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
 9. ເງິນເຟີ້ແຝງ : ນອກຈາກດອກເບ້ຍເງິນຝາກໃນບັນຊີຈະບໍ່ມີແລ້ວ ຄ່າຄອງຊີບກໍຍັງເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ ຫາກເບິ່ງຍ້ອນກັບໄປໃນອະດີດ ຈະເຫັນວ່າຄ່າຄອງຊີບນັ້ນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ແຕ່ກ່ອນເງິນ 10.000 ກີບສາມາດຊື້ເຝີໄດ້ 2 ຖ້ວຍ ປັດຈຸບັນແມ່ນອາດຊື້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ, ເຮົາມີເງິນເທົ່າເກົ່າ ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງຂອງທຸກຢ່າງແພງຂຶ້ນ, ຊື້ສິ່ງຂອງໄດ້ໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນເລື່ອງນີ້ວ່າ ເງິນເຟີ້ແຝງ ກໍຄື ຄ່າຄອງຊີບນັ້ນເອງ.
ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້. - lattana banner - ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້.
ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້. -  AD conten website - ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້.
ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້. - lattana banner 1 - ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ 9 ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແທ້.
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!