5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ - 666 8 - 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ
5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ - Untitled design - 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ

ເສດຖະກິດຈະດີ ຫລື ບໍ່ດີ ມັນອາດຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃນສາຍໃດ, ອຸດສາຫະກຳຫຍັງ, ທຸລະກິດປະເພດໃດ ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ເສດຖະກິດບໍ່ດີ, ພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າເລີ່ມຈົ່ມວ່າຂາຍເຄື່ອງຍາກຂຶ້ນ ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຄິດໄປເອງ ຫລື ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ ຄືກັນກັບບາງທຸລະກິດເຕີບໃຫຍ່, ບາງທຸລະກິດກໍຊົບເຊົາໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄື ເຮົາຕ້ອງເອົາໂຕລອດໃຫ້ໄດ້ຖ້າຕົກຢູ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດບໍ່ດີ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຂໍ້ຫ້າມເລື່ອງການເງິນທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີມາເລົ່າໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນເສດຖະກິດໃນພາບລວມກັນ ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າຂໍ້ຫ້າມເລື່ອງການເງິນໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ ເຮົາຄວນປະຕິບັດ ຫລື ຄວນເຮັດແນວໃດກັນແດ່ ດັ່ງນີ້ :

  1. ບໍ່ເອົາເງິນສຳຮອງມາໃຊ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ : ຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາເລື່ອງການເງິນ ຫລື ທຸລະກິດ ຫລື ອາດຍັງບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ ຈົນເຜີເອົາເງິນສຳຮອງອອກມາໃຊ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ຈົນສຸດທ້າຍໃນຍາມເສດຖະກິດບໍ່ດີ ເກີດຕ້ອງໃຊ້ເງິນສ່ວນໂຕນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ມີເງິນຮອງຮັບໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນໄດ້.
  2. ຢຸດໄວ້ກ່ອນ ຫາກກຳລັງຄິດຈະລົງທຶນຕື່ມໃນທຸລະກິດ : ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດອ່ອນແອ ແນ່ນອນວ່າການຄ້າຂາຍ ຫລື ຜົນກຳໄລຍ່ອມຫລຸດລົງເປັນທຳມະດາ, ຜູ້ປະກອບການ ຫລື ນັກທຸລະກິດທັງຫລາຍລ້ວນແຕ່ຄິດຫາຫົນທາງເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຕົນຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງ 1 ໃນວິທີການເພີ່ມກຳໄລນັ້ນແມ່ນການລົງທຶນຕື່ມ ຈະເປັນການເປີດສາຂາໃໝ່ ຫລື ຢ່າງອື່ນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫລາຍ ບ່ອນນີ້ຢຸດໄວ້ກ່ອນຈະດີກ່ວາ ເພາະອາດເປັນການສ່ຽງເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫາກການລົງທຶນຕື່ມຕ້ອງກູ້ຢືມເພີ່ມໜີ້ຍິ່ງຕ້ອງເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງ ເພາະໄລຍະເວລາການກຸ້ມທຶນໃນຍາມເສດຖະກິດອ່ອນແອແບບນີ້ຍ່ອມມີຫລາຍຂຶ້ນ; ຫາກຢາກເພີ່ມຍອດຂາຍໃຫ້ກັບມາຄວນເລີ່ມຈາກການຫລຸດລາຍຈ່າຍ ຫລື ການຂະຫຍາຍເວລາເປີດ – ປິດອອກໄປຈະດີກ່ວາ.
  3. ການຄຳ້ປະກັນໃຫ້ໃຜ : ຢ່າພຽງແຕ່ວ່າໃນຍາມເສດຖະກິດອ່ອນແອເລີຍ ບາງຄົນຕັ້ງຄຳໝັ້ນວ່າຈະຮັກກັນປານໃດກໍຈະບໍ່ຄໍ້າປະກັນໃຫ້, ຫລາຍຄົນຕ້ອງປະສົບບົດຮຽນຈາກການຄຳ້ປະກັນໃຫ້ຄົນອື່ນ, ຊີ້ນບໍ່ໄດ້ກິນ – ໜັງບໍ່ໄດ້ຫຍໍ້າ ເອົາກະດູກມາແຂນຄໍ ນັ້ນເປັນຍ້ອນການຄຳ້ປະກັນແມ່ນສັນຍາວ່າບຸກຄົນໜຶ່ງຈະໃຊ້ໜີ້ແທນລູກໜີ້ ຫາກລູກໜີ້ບໍ່ຍອມຊຳລະໜີ້, ໃນຍາມທີ່ເສດຖະກິດບໍ່ດີແບບນີ້ແລ້ວ ໂອກາດທີ່ລູກໜີ້ຈະບໍ່ຊຳລະໜີ້ກໍມີສູງ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າຫາກເຮົາຫລົມໂຕໄປຄຳ້ປະກັນໃຫ້ ໂອກາດທີ່ເຮົາຕ້ອງຮັບຊຳລະໜີ້ແທນກໍຈະສູງຂຶ້ນໄປນຳ.
  4. ບໍ່ຈຳເປັນ ຢ່າສ້າງໜີ້ໃໝ່ : ອັນໃດທີ່ເໜືອຄວາມຈຳເປັນ ຈົ່ງຢຸດພັກໄວ້ກ່ອນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະວາງແຜນເຮັດຫຍັງໄວ້ ອັນໃດກໍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, ຢ່າຟ້າວສ້າງໜີ້ໃໝ່ໃຫ້ເປັນພາລະເລີຍ ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດແບບຫ່ວງໜ້າກັງວົນຫລັງ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈລ້າໆ.
  5. ລົງທຶນຫຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານນັ້ນ : ຄົນທີ່ຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ເປັນກອບເປັນກຳຍ້ອນຄວາມໂລບ ອາດນຳພາຕົນເອງໄປລົງທຶນໃນຊ່ອງທາງທີ່ຕົນເອງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ເຊັ່ນ : ຫຸ້ນທັງຫລາຍ, ການລົງທຶນທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ, ການໃຊ້ເງິນໄປລົງທຶນໃນສິນຊັບຕ່າງໆທີ່ອາດບໍ່ມີຢູ່ຈິງ ໂດຍມີຜົນຕອບແທນທີ່ຍົວະໃຈ. ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າບໍ່ມີຫຍັງທີ່ໄດ້ມາງ່າຍໆໄດ້ເປັນກອບເປັນກຳໃນໄລຍະເວລາອັນວ່ອງໄວ ສິ່ງສຳຄັນຢ່າລົງທຶນໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ເພາະໂອກາດຜິດພາດມີສູງຄືກັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດສ່ວນໂຕໃນເວລາເສດຖະກິດບໍ່ດີແບບນີ້. ສະນັ້ນແລ້ວ ເສດຖະກິດບໍ່ດີບາງຄົນອາດຄິດວ່າໄກໂຕ ຄວາມຈິງແລ້ວລ້ວນມີຜົນກະທົບກັບເຮົາທັງໝົດ ສະນັ້ນການກຽມໂຕຮັບມືຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ເຖິງວ່າມື້ນີ້ເສດຖະກິດອາດຈະອ່ອນແອ ມື້ໜ້າອາດດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ຫລື ຊຸດໂຊມລົງກ່ວາເກົ່າ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງພ້ອມສະເໝີ ແລະ ບໍ່ປະໝາດຕໍ່ທຸກສະຖານະການ.
5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ
5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ
5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເສດຖະກິດບໍ່ດີ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!