ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ຮ່ວມກັນພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບແຜນທີ່ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ

- system - ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ຮ່ວມກັນພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບແຜນທີ່ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ
- kitchen vibe - ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ຮ່ວມກັນພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບແຜນທີ່ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ

ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນານີ້, ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດເທບສີເມືອງເທຣດດິງກຣຸບ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິ ສັດ Control Data ແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານການນຳໃຊ້ GIS ໃນການສ້າງແຜນທີ່ (One Maps) ຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານໃນການພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ລະບົບແຜນທີ່ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ, ມີມາດຕະຖານດຽວກັນສາມາດສ້າງເປັນລະບົບອອນລາຍເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງພາກລັດ – ເອກະຊົນ.

ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄຳເຫັນໃນພິທີວ່າ: ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ເປັນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຄ້າແມ່ນມີລະດັບໄວ, ກວ້າງຂວາງ ການລົງທຶນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນແບບກ້າວກະໂດດ, ແນ່ໃສ່ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຕະຫລາດການຄ້າ, ເຊິ່ງເກີດມີຜະລິດຕະພັນ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ອອກສູ່ຕະຫລາດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ນັ້ນແມ່ນການນຳໃຊ້ IT, ອິນເຕີເນັດ ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດແບບທັນສະໄໝ, ກ້າວສູ່ຍຸກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ທີ່ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ໂດຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງລະບົບແຜນທີ່ໆມີມາດ ຕະຖານໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການກຳນົດເຂດການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດ ທີ່ມີເຂດແດນຮ່ວມກັນ ສາມາດກຳນົດຂອບເຂດປ່າແຕ່ລະປະເພດ, ການວາງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຊ່ວຍປະຫຍັດເວລາ, ງົບປະມານໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮ່ວມມືລົງທຶນດ້ານການພັດທະນາລະບົບແຜນທີ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ຈະໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືຊອກຫາໂຄງການ, ກິດຈະກຳທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບການຂອງການພັດທະນາຢູ່ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ກໍຄື ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ.

- 5 - ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ຮ່ວມກັນພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບແຜນທີ່ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ
- 4 - ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ຮ່ວມກັນພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບແຜນທີ່ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ
- 3 - ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ຮ່ວມກັນພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບແຜນທີ່ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ