ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ

ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ - 6666 - ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ
ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ - Untitled design - ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ

ຕອນຍັງນ້ອຍ ຜູ້ໃຫຍ່ສັ່ງສອນໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໃຈຮຽນ ເພື່ອຈະມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ, ຫລາຍຄົນດຸໝັ່ນເຮັດວຽກຫລາຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງເງິນເດືອນບໍ່ຂຶ້ນ, ຫລາຍຄົນດຸໝັ່ນເຮັດວຽກ ແຕ່ເປັນຫຍັງຫົວໜ້າຍັງບໍ່ຮັກ, ຫລາຍຄົນດຸໝັ່ນເຮັດວຽກໜັກ ແຕ່ເປັນຫຍັງຍັງບໍ່ຮັ່ງມີ. ໃນຄຳສຸພາສິດຈີນ ບອກວ່າ ໃຫ້ກຳຈັດຄົນດຸໝັ່ນ ແຕ່ໂງ່ກ່ອນ, ດຸໝັ່ນແລ້ວບໍ່ດີບ່ອນໃດ ? ປະໂຫຍກທີ່ບອກວ່າຢ່າດຸໝັ່ນເຮັດວຽກໜັກຢ່າງດຽວ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ສະຫລາດນຳ ມັນພຽງພໍແທ້ຫລືບໍ່ ? ຕ້ອງຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມດຸໝັ່ນ, ຫລຸມພາງຄວາມດຸໝັ່ນ, ຫລຸມພາງຄວາມທຸກ.

  1. ດຸໝັ່ນໃຫ້ກັບຄວາມຝັນຂອງຄົນອື່ນ :ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດທຸກຄົນມີຄວາມຝັນ, ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດທຸກຄົນມີເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ, ຄວາມດຸໝັ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແນວໃດກໍຕາມ ໃນຄວາມດຸໝັ່ນອີກແບບທີ່ຄືຈະດີ ແຕ່ກັບເປັນສິ່ງຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຮັ່ງມີ ກໍແມ່ນຄວາມດຸໝັ່ນໃນການສ້າງຝັນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ. ຄົນທີ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ແມ່ນຄົນທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ຖ້າທ່ານຍັງຫາຝັນຂອງຕົນເອງບໍ່ພົບ ຈະມີຄົນຈ້າງທ່ານໄປເຮັດໃຫ້ຝັນຂອງເຂົາເປັນຈິງ ຈົ່ງຖາມໃຈຕົນເອງວ່າທ່ານດູໝັ່ນເພື່ອຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ ຫລື ດຸໝັ່ນເພື່ອຄວາມຝັນຂອງຄົນອື່ນ.
  2. ດຸໝັ່ນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກ :ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບໂບນັດທຸກເດືອນເປັນຄຄວາມທຸກ, ຫລາຍຄົນກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາດຸໝັ່ນເຮັດວຽກທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກ ທ່ານຄິດວ່າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮັກກັບເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຮັກ ເຮັດແບບໃດຜົນງານຈະອອກມາມີຄຸນນະພາບຫລາຍກ່ວາກັນ ? ຈົ່ງອົດທົນ ແລະ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໃຈຮັກ, ໃຈທີ່ຮັກອັນເກີດຈາກຄວາມສັດທາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສິ່ງທີ່ຮັກ – ສິ່ງທີ່ເຊື່ອ ນັ້ນແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມຮັ່ງມີ.
  3. ດຸໝັ່ນເນັ້ນດ້ານປະລິມານ : ການເນັ້ນດ້ານປະລິມານໝາຍເຖິງດຸໝັ່ນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ດຸໝັ່ນໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າວຽກທີ່ອອກມາຈະມີຄຸນນະພາບດີຫລືບໍ່, ຢາຈົກຈະໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກຫລາຍເທົ່າທີ່ລຶ້ງເຄີຍເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຢາຈົກລຶ້ງເຄີຍກັບການເຮັດວຽກດ້ວຍການໃຊ້ເວລາຫລາຍເທົ່າໃດ ເຂົາກໍຈະໃຊ້ເວລາຫລາຍເທົ່ານັ້ນກັບທຸກໆວຽກ ບໍ່ວ່າວຽກນັ້ນຈະນ້ອຍຫລືໃຫຍ່, ສຳຄັນ ຫລືບໍ່ສຳຄັນກໍຕາມ. ໃນຂະນະທີ່ເສດຖີຈະໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກຫລາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ນັ້ນແມ່ນວຽກໃດສຳຄັນ ແລະ ໃຫຍ່ ເຂົາຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງເຕັມທີ່ຍິ່ງກ່ວາວຽກອື່ນ ແລະ ເນັ້ນການສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ດີຫລາຍກ່ວາເນັ້ນການໃຊ້ເວລາໃຫ້ຫລາຍເຂົ້າໄວ້ນັ້ນເອງ, ຈົ່ງຢ່າດຸໝັ່ນເນັ້າຈຳນວນ ຈົ່ງເນັ້ນດຸໝັ່ນດ້ານຄຸນນະພາບ.
  4. ດຸໝັ່ນແບບເອົາເປັນເອົາຕາຍ : ເຖິງວ່າທ່ານຈະມີຄວາມດຸໝັ່ນທີ່ເຕັມລົ້ນໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ – ຄວາມຝັນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ກໍຍັງຍາກທີ່ຈະເປັນເສດຖີໄດ້ ຫາກທ່ານຍັງດຸໝັ່ນຢ່າງຜິດພາດຢູ່ ນັ້ນຄື ການດຸໝັ່ນຢ່າງເອົາເປັນເອົາຕາຍ, ບໍ່ສ້າງສັນ ແລະ ປັບປຸງ. ວິມັງສາ ການທົບທວນໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ, ການທົບທວນຕົນເອງ, ທົບທວນໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ຄິດ, ສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາວ່າເກີດຜົນດີຜົນເສຍແນວໃດ ທັງທີ່ເປັນເລື່ອງສ່ວນໂຕຂອງເຮົາເອງ ແລະ ເປັນເລື່ອງທີ່ຮ່ວມຄິດຮ່ວມເຮັດກັບຄົນອື່ນ ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
  5. ດຸໝັ່ນເພື່ອຂາຍເວລາແລກເງິນ : ເວລາເປັນສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດ ຖ້າດຸໝັ່ນເຮັດວຽກເພື່ອຂາຍເວລາແລກເງິນ ທ່ານຈະບໍ່ມີມື້ຮັ່ງມີ !!! ຖ້າເລືອກດຸໝັ່ນເພື່ອຂາຍເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງ ລາຍຮັບຈຶ່ງຈຳກັດ, ຖ້າທ່ານເລືອກຂາຍເວລາເພື່ອເງິນ ທ່ານຈະບໍ່ມີຊ່ອງທາງໄດ້ພົບກັບອິດສະຫລະພາບທາງການເງິນ ແລະ ອິດສະຫລະພາບທາງເວລາ. ຄົນຮັ່ງມີຕ້ອງການຄວາມມັ່ງຄັ່ງ ພວກເຂົາຄິດວ່າເວລາເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈຳກັດ, ເວລາບໍ່ສາມາດເກັບເອົາໄວ້ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ບໍ່ໄຫລຍ້ອນກັບ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະດຸໝັ່ນທີ່ຈະຮັບເງິນຕາມຜົນຂອງວຽກ. ໂລກລະບົບທຶນນິຍົມຈ່າຍເງິນຕາມອັດຕາຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ໃນການຕອບໂຈດຊີວິດຂອງຜູ້ອື່ນຕ່າງຫາກ ນີ້ແມ່ນກົດເຫລັກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກຂອງທຶນນິຍົມທີ່ທ່ານຄວນຈື່ໄວ້ໃຫ້ໄດ້ຕະຫລອດການ ຍິ່ງທ່ານຕອບໂຈດຊີວິດຂອງຜູ້ອື່ນໃຫ້ກົງໃຈເຂົາຫລາຍ ເຂົາກໍຍິ່ງພ້ອມຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ທ່ານຫລາຍ ແລະ ຍິ່ງມີຄົນທີ່ທ່ານຕອບໂຈດໄດ້ຈຳນວນຫລາຍ ທ່ານກໍຍິ່ງມີຊ່ອງທາງການຮັບເງິນຫລາຍຂຶ້ນ.
ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ
ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ
ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ໝັ່ນບໍ່ຖືກທີ່ 10 ປີກບໍ່ລວຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງທຸກກວ່າເກົ່າ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!