8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ

8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ - 555 12 - 8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ
8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ - AGL banner - 8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ

ທ່ານເປັນຄົນນອນຕື່ນສວາຍຫລືບໍ່ ? ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມັນແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ ຕື່ນຂຶ້ນມາກໍບໍ່ຢາກຈະລຸກອອກຈາກຕຽງ ເມື່ອໂມງປຸກສົ່ງສຽງປຸກ ທ່ານກໍປິດສຽງມັນໄວ້ແລ້ວນອນຫລັບຕໍ່ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກຳລັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຜິດຫວັງໃນຕົນເອງຢູ່ຫລືບໍ່ ? ຖ້າແມ່ນ ທ່ານຢາກຈະປ່ຽນແປງມັນ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານອ່ານບົດຄວາມນີ້ ເພາະພວກເຮົາມີເຄັດລັບດີໆມາແນະນຳ. ການຕື່ນເຊົ້ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານຕື່ນໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງ ທ່ານກໍຈະໄດ້ເຮັດຫຍັງຫລາຍຢ່າງໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຟ້າວຟັ່ງ ແລະ ທ່ານກໍຈະເຫັນໄດ້ວ່າຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເກືອບທຸກຄົນມັກຈະຕື່ນເຊົ້າສະເໝີ ເພາະມັນແມ່ນໜຶ່ງປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຄວາມສຳເລັດນັ້ນເອງ ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດຖ້າຢາກຈະຕື່ນເຊົ້າໃຫ້ເປັນນິໄສ.

 1. ຕື່ນໃຫ້ໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າພຽງ 1 ນາທີ (ແລະເຮັດຕໍ່ເນື່ອງທຸກມື້) : ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຄ່ອຍໆປັບເວລາຕື່ນນອນ ສົມມຸດວ່າທ່ານຕື່ນ 8:00 ໂມງເຊົ້າເປັນປະຈຳ, ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນຢາກຈະຕື່ນໃຫ້ໄດ້ຕອນ 6:00 ໂມງເຊົ້າ ທ່ານກໍຈະຕ້ອງປັບເວລາເທື່ອລະໜ້ອຍ ວິທີການແມ່ນ ປົກກະຕິທ່ານຕັ້ງໂມງປຸກໄວ້ 8:00 ໂມງ,​ ແຕ່ທ່ານຢາກຈະຕື່ນ 6:00 ໂມງ ໃຫ້ທ່ານເລີ່ມໂດຍການປ່ຽນເວລາເປັນ : 7:59 ໂມງ (ໃນມື້ທຳອິດ), 7:58 ໂມງ (ໃນມື້ທີ2), 7:57 ໂມງ (ໃນມື້ທີ3) ແລະ 7:56 ໂມງ (ໃນມື້ທີ4) ແລະ ເຮັດແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກ່ວາຈະເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ວິທີນີ້ອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນຈັກໜ້ອຍ,​ ແຕ່ການໃຊ້ເວລາໃນການປ່ຽນແປງນິໄສຍັງດີກ່ວາການບໍ່ເລີ່ມເຮັດຫຍັງເລີຍ ແມ່ນບໍ່ ?
 2. ກະຕຸ້ນຕົນເອງດ້ວຍຄວາມສຳເລັດນ້ອຍໆ : ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເລັ່ງລັດເກີນໄປ ຖ້າທ່ານຢາກຕື່ນໃຫ້ໄວກ່ວາເກົ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດບໍ່ແມ່ນການຝືນຕົນເອງໃຫ້ຕື່ນໄວຂຶ້ນ 2 ຊົ່ວໂມງໃນທັນທີ,​ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງຄ່ອຍປັບເວລາເທື່ອລະໜ້ອຍ ໂດຍການຕື່ນໃຫ້ໄວຂຶ້ນປະມານ 30 ນາທີກ່ອນ ຖ້າທ່ານເຮັດສຳເລັດກໍຄ່ອຍກ້າວໄປຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຄວາມສຳເລັດເທື່ອລະຂັ້ນແບບນີ້ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງຕົນເອງ ເພາະມີໂອກາດຫລາຍທີ່ຈະລົ້ມເຫລວໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຟ້າວເກີນໄປ ແລະ ນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານທໍ້ຖອຍໄດ້.
 3. ເຮັດໄປພ້ອມໆກັບຄົນຂ້າງກາຍ ຫລື ໝູ່ຂອງທ່ານ : ທ່ານລອງຕົກລົງກັບໝູ່ ຫລື ແຟນຂອງທ່ານໃຫ້ຕື່ນພ້ອມກັນ ວິທີນີ້ໄດ້ຜົນ ເພາະວ່າການຕື່ນເຊົ້າກາຍເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຄົນອື່ນຈະຜິດຫວັງໃນໂຕທ່ານ. ນອກຈາກນີ້, ມັນຍັງມີຜົນທາງຊີວະວິທະຍານຳອີກ ເພາະຖ້າທ່ານມີເລື່ອງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃນຕອນເຊົ້າ (ເຊິ່ງກໍຄືການຕື່ນເຊົ້າພ້ອມກັບຄົນອື່ນ) ຮ່າງກາຍຈະປຸກທ່ານຂຶ້ນມາໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
 4. ປັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ທ່ານຕື່ນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ : ເຮັດໄດ້ຫລາຍວິທີ ເຊັ່ນ :
 • ວາງໂມງປຸກໄວ້ໄກໆ ທ່ານຈະໄດ້ລຸກຈາກຕຽງເພື່ອໄປປິດສຽງມັນ.
 • ຕັ້ງເວລາເຄື່ອງຊົງກາເຟໄວ້ ເວລາທ່ານຕື່ນຈະສາມາດດື່ມກາເຟໄດ້ໃນທັນທີ.
 • ເປີດຜ້າກັ້ງໄວ້ ແສງແດດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຢາກຕື່ນຫລາຍຂຶ້ນ.

ລອງຫາວິທີທີ່ເໝາະສົມກັບໂຕທ່ານເບິ່ງ.

 1. ແກ້ບັນຫາຕ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ : ທ່ານຕ້ອງຄິດເບິ່ງວ່າອັນໃດແມ່ນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງຕົນເອງບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ : ທ່ານຫລັບໜ້ອຍເກີນໄປຈົນບໍ່ຢາກຕື່ນ ຫລືວ່າ ຫ້ອງນອນເຢັນເກີນໄປຈົນທ່ານບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກຕຽງ ທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານີ້ກ່ອນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະເຮັດພາລະກິດນີ້ບໍ່ສຳເລັດຈັກເທື່ອ.
 2. ຫາເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງຕື່ນເຊົ້າ : ຖ້າທ່ານມີເຫດຜົນທີ່ດີພໍໃນການຕື່ນເຊົ້າ ທ່ານຈະລຸກຂຶ້ນມາຈາກຕຽງໂດຍບໍ່ກຽດຄ້ານ ຫລາຍຄົນຢາກຕື່ນເຊົ້າ ຍ້ອນວ່າຢາກພັດທະນາຕົນເອງ, ຢາກໃຫ້ເວລາໃນຕອນເຊົ້າມີຄວາມໝາຍ ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ສຳຄັນ ກໍຈົ່ງຍຶດຖືເປັນເຫດຜົນເອົາໄວ້ ແລະ ຢ່າລືມວ່າມັນຕ້ອງເປັນເຫດຜົນທີ່ທ່ານເພິງພໍໃຈທີ່ຈະໄດ້ເຮັດມັນ, ຢ່າກົດດັນຕົນເອງດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ : ທ່ານບໍ່ມັກແລ່ນ, ແຕ່ທ່ານຢາກຕື່ນເຊົ້າມາແລ່ນ ແບບນີ້ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຜົນພໍປານໃດ.
 3. ຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າ : ລອງໃຊ້ປະຕິທິນເປັນໂຕຊ່ວຍ ເຊັ່ນ : ຖ້າທ່ານຕື່ນເຊົ້າໃນມື້ນັ້ນ ໃຫ້ເຮັດເຄື່ອງໝາຍໄວ້ ມື້ໃດຕື່ນບໍ່ທັນກໍຫ້າມເຮັດ ແລະ ທ່ານກໍຕ້ອງພະຍາຍາມໃຫ້ມີເຄື່ອງໝາຍຕໍ່ເນື່ອງກັນໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ທໍ້ຖອຍງ່າຍໆ ທ່ານຄົງບໍ່ຢາກໃຫ້ການປ່ຽນແປງນິໄສຂອງທ່ານມັກຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນບໍ່ ?
 4. ຢ່າບອກຕົນເອງວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນຕື່ນເຊົ້າ :ເຮົາແບ່ງຄົນອອກເປັນ 2 ປະເພດງ່າຍໆ ຄື : ຄົນທີ່ຕື່ນເຊົ້າ ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໃນຕອນກາງເວັນ ກັບຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໃນຕອນກາງຄືນ. ກ່ອນອື່ນໝົດ ທ່ານຕ້ອງລົບລ້າງຄວາມຄິດທີ່ວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດຕອນກາງເວັນ ((Morning Person)ຫລື ຄວາມຄິດທີ່ວ່າທ່ານເປັນແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້. ການປ່ຽນແປງຄວາມຄິດທີ່ວ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ລົ້ມເລີກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕື່ນເຊົ້ານັ້ນເອງ.

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າການຕື່ນເຊົ້າເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຝຶກຝົນ ຮ່າງກາຍທ່ານຕ້ອງປັບໂຕໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ຖ້າທ່ານເຮັດມັນສຳເລັດແລ້ວ ຊີວິດທ່ານຈະປ່ຽນແປງໄປຫລາຍ ທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫລາຍກ່ວາເກົ່າ ເລີ່ມຕົ້ນຕອນນີ້ກໍຍັງບໍ່ສວາຍເກີນໄປດອກ.

8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ
8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ - lattana banner - 8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ
8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ - lattana banner 1 - 8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ
8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ -  AD conten website - 8 ເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!