10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ.

10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ. - 555 14 - 10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ.
10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ. - AGL banner - 10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ.

       ເມື່ອທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ Officevibeຜູ້ນຳດ້ານຊອຟແວກ່ຽວກັບ employee engagementໄດ້ເຜີຍລາຍງານແບບທັນທ່ວງທີປະເມີນຄວາມຜູກພັນຂອງພະນັກງານຕໍ່ອົງກອນ ໂດຍອ້າງອີງຈາກຫລາຍພັນຄຳຕອບ ຜ່ານຊອຟແວຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງຄວາມຄິດເຫັນເຫລົ່ານີ້ມີການອັບເດດຕະຫລອດເວລາຈາກຜູ້ໃຊ້ງານ ແຕກຕ່າງຈາກຜົນການລາຍງານອື່ນໆທີ່ເລີ່ມລ້າສະໄໝໄປແລ້ວ.

ລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນການເກັບຂໍ້ມູນພະນັກງານກ່ວາ 50.000 ຄົນ ໃນ 1.000 ອົງກອນ ຈາກ 150 ປະເທດທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນລົງໃນ Officevibeຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ໂດຍຄິດເປັນຂໍ້ມູນລວມເກືອບ 1,2 ລ້ານຂໍ້ມູນ ໂດຍ Dan Benoni, CEO ຂອງOfficevibe ກ່າວວ່າ : “ນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເຮັດມາໃນອຸດສາຫະກຳຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ເຊິ່ງເປັນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດສຳລັບຄົນທີ່ຢາກເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພະນັກງານທົ່ວໂລກ ໂດຍສະຖິຕິທີ່ເຮົາຄົ້ນພົບນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດການຕື່ນໂຕຢ່າງແທ້ຈິງ”.

ຈາກຜົນການສຳຫລວດປັດຈຸບັນ ທາງ Officevibeວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ແຍກອອກເປັນແກນຫລັກສຳຄັນ 10 ຂໍ້ ທີ່ບໍລິສັດຄວນຄຳນຶງເຖິງ ເພື່ອປັບປຸງພັດທະນາຄວາມສຳພັນກັບພະນັກງານ ມີຢູ່ດັ່ງນີ້ :

10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ. - Wave100S AD to Website 2020 0 - 10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ.
 1. ການໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ : ຈາກ 63% ຂອງພະນັກງານຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພຽງພໍ.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ການສຶກສາຂອງບໍລິສັດ Gallup ພົບວ່າ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະເທື່ອຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກສູງຂຶ້ນ, ໝັ້ນຄົງກັບບໍລິສັດ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເພິງພໍໃຈ ແລະ ພັກດີຕໍ່ອົງກອນຂຶ້ນນຳ.
 1. ການສື່ສານທີ່ດີ : ຈາກ 32% ຂອງພະນັກງານຕ້ອງລໍຖ້າຄຳຕອບຮັບ ຫລື ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜູ້ຈັດການດົນເຖິງ 3 ເດືອນ.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ພົບປະເປັນລາຍບຸກຄົນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ມີການວາງແຜນປະຈຳອາທິດຮ່ວມກັນ ລວມເຖິງປະຊຸມຍ່ອຍປະຈຳວັນສະເໝີ ເພື່ອຈະໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກັບພະນັກງານໄດ້ສະໝໍ່າສະເໝີ.
 1. ຄວາມສຸກກັບການເຮັດວຽກ : 23% ຂອງພະນັກງານກັບຈາກບ່ອນເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ ແລະ ໝົດແຮງ.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ໃນຖານະຜູ້ຈັດການ ຖາມຕົນເອງວ່າທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກຫລາຍຂຶ້ນ ທັງໃນ ແລະ ນອກບ່ອນເຮັດວຽກ ເພາະຄວາມທຸກທີ່ເກີດຂຶ້ນນອກບ່ອນເຮັດວຽກກໍສົ່ງຜົນມາເຖິງບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ຄືກັນ.
 1. ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບ : 56% ຂອງພະນັກງານເຊື່ອວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີໂອກາດກ້າວໜ້າໃນອາຊີບຂອງພວກເຂົາເລີຍ.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ຜູ້ຈັດການຕ້ອງເຊື່ອຖືພະນັກງານຂອງຕົນຫລາຍພໍທີ່ຈະແຈກຢາຍວຽກໃໝ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມຊ່ຽວຊານໃນທັກສະໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຫາກພວກເຂົາຮູ້ສຶກມີອິດສະຫລະພຽງພໍ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງມີຈຸດມຸ່ງໝາຍ ຄວາມຜູກພັນຕໍ່ອົງກອນກໍຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.
 1. ຄວາມເພິງພໍໃຈ : ນີ້ອາດເປັນຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າຕົກໃຈທີ່ສຸດ ເພາະ 15% ຂອງພະນັກງານບໍ່ຄິດວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກຢູ່ກັບບໍລິສັດເກົ່າໃນອີກ 1 ປີຂ້າງໜ້າ ໃນທຳນອງດຽວກັນ 20% ຂອງພະນັກງານກັງວົນວ່າພວກເຂົາອາດສູນເສຍວຽກຂອງພວກເຂົາໃນ 3 – 6 ເດືອນຂ້າງໜ້າ ແລະ 33% ຂອງພະນັກງານບໍ່ຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນເດືອນທີ່ເປັນທຳ.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ເນັ້ນການຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເປັນສິ່ງທຳອິດ ຈາກນັ້ນຄ່ອຍຈັດການປັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກໂດຍລວມ ເຊັ່ນ : ວັດທະນະທຳການເຮັດວຽກ, ການສ້າງທີມ, ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້, ຫລຸດການບໍລິຫານແບບຈຸລະພາກ (micro management), ການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະອື່ນໆ.
 1. ສຸຂະພາບທີ່ດີ : ຈາກ 60% ຂອງພະນັກງານເບິ່ງວ່າວຽກເຮັດໃຫ້ຊີວິດສ່ວນໂຕຂອງພວກເຂົາຖືກບັ່ນທອນ, ພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດ, ຫັກໂຫມ ແລະ ຫາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫ່ວາງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ໃນຖານະຜູ້ຈັດການ ທ່ານຄວນເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃຫ້ພະນັກງານ ອາດເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຈັດໂຄງການດ້ານສຸຂະພາບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ໂດຍມີລາງວັນສຳລັບພະນັກງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈົນຈົບໂຄງການ.
 1. ຄວາມພາກພູມໃຈໃນອົງກອນ : ເປັນເລື່ອງທີ່ອ່າວໜ້າຕົກໃຈ 57% ຂອງພະນັກງານຈະບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ອື່ນມາເຮັດວຽກໃນອົງກອນຂອງພວກເຂົາ,​ ແຕ່ພວກເຂົາຊຳ້ພັດມີທ່າອ່ຽງຈະນຳສະເໜີແຕ່ໂຕຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກມາ ແທນການຈະເວົ້າເຖິງວັດທະນະທຳພາຍໃນອົງກອນ.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ປະເມີນວ່າອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມພັກດີຕໍ່ບໍລິສັດ ໂດຍໃຊ້ແບບສອບຖາມ ເຊັ່ນ : Employee Net Promoter Score (eNPS).
 1. ຄວາມສຳພັນກັບຜູ້ຈັດການ : 30% ຂອງພະນັກງານຫວັງໃຫ້ຜູ້ຈັດການຂອງພວກເຂົາສື່ສານກັບພວກເຂົາຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍພະນັກງານ 1 ໃນ 5 ຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ຈັດການບໍ່ໂປ່ງໃສກັບພວກເຂົາ, ພະນັກງານຕ້ອງການຄວາມໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຈັດການເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສຶກເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນອົງກອນຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ສື່ສານກັບພະນັກງານໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ດີຂຶ້ນ ໂດຍການຫລີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ຫລື ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈລະຫ່ວາງພະນັກງານຂອງທ່ານໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຕ້ອງສະແດງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໃນຄວາມສຳເລັດຂອງທີມ ລວມເຖິງຫ່ວງໄຍຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນນຳ.
 1. ຄວາມສຳພັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ : ຈາກ 34% ຂອງພະນັກງານຮູ້ສຶກວ່າຍັງມີປະຕິສຳພັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໜ້ອຍເກີນໄປ.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
 1. ການຈັດການຕຳແໜ່ງພາຍໃນບໍລິສັດ : 33% ຂອງພະນັກງານເຊື່ອວ່າບໍລິສັດຈັດຕຳແໜງ ຫລື ແຈກຢາຍວຽກໄດ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທັກສະຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າບໍລິສັດຄວນຕ້ອງຈັດການຕຳແໜ່ງວຽກ ແລະ ໜ້າທີ່ໆເໝາະສົມກັບຕົນເອງໄດ້ດີກ່ວານີ້.
 • ແນວທາງແກ້ໄຂ : ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຖະແຫລງສະເໝີ ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕຳແໜ່ງນີ້ ? ແລະ ພວກເຂົານັ້ນເໝາະສົມກັບປະເພດໃດ ? ເໝາະສົມແນວໃດ ?
10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ. - lattana banner 1 - 10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ.
10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ. - lattana banner - 10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ.
10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ. -  AD conten website - 10 ຢ່າງທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບອົງກອນ.
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!