ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາສີ-ອາກອນ

- Untitled 1 copy 13 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາສີ-ອາກອນ
- Untitled design - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາສີ-ອາກອນ

ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ-ອາກອນ ທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍວ່າປະຕິບັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂັ້ມງວດແລ້ວບໍ? ເປັນຕົ້ນ: ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ຈະມີມາດຕະການແນວໃດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ໂດຍກະຊວງດັ່ງກ່າວຊີ້ແຈງວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງການເງິນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຫລາຍສະບັບ ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມພາສີ, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນພາສີ ແລະ ລະບຽບການອຶ່ນໆ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານພາສີ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ກໍານົດມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື: ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການພາສີ, ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການພາສີໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສາຍຕັ້ງ,ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງຂອງຖັນແຖວພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ ກວດກາບັນດາກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ ແລະ ດ່ານພາສີຊາຍແດນໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບັນດາທ່າແຮງບົມຊ້ອນຂອງລາຍຮັບແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ, ໂດຍສະເພາະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້, ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂພາຫະນະນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຢຸດເຊົາການຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນນໍາເຂົ້າສໍາລັັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ, ເຄື່ອງຂອງຜ່ານດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ ແລະ ແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນກ່ຽວກັບການຢຸດຕິການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກປະເພດຜ່ານດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານພາສີປະເພນີໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໄປພ້ອມກັບການເຂັ້ມງວດປະຕິບັດຕາມລາຄາຊື້ຂາຍ-ຕົວຈິງໃນໜວດສິນຄ້າທີ່ເປັນລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນລາຄາແຈ້ງພາສີຍານພາຫະນະໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການກໍານົດມູນຄ່າແຈ້ງພາສີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ແລະ ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ຕາມທີ່ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ, ເຂັ້ມງວດການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຂອງນໍາເຂົ້າຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຖືກເປົ້າໝາຍ, ສົມທົບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຂັ້ມງວດຄຸ້ມຄອງກວດກາສິນຄ້າຂອງບັນດາຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລັກລອບສິນຄ້າໜີພາສີໃນດ່ານ, ນອກດ່ານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດສອບຄືນການແຈ້ງພາສີໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫັນພາສີເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ເອົາໃຈໃສ່ປະສານງານ ແລະ ພົວພັນກັບສາກົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ອານຸສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີເປັນຕົ້ນ: ວຽກງານຜ່ານແດນສາກົນ (TRANSIT), ວຽກງານກວດກາຮ່ວມຈຸດດຽວ (CCA), ວຽກງານປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ (IPR), ວຽກງານອະນຸລັກປົກປ້ອງສັດໃກ້ສູນພັນ (CITES), ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກບັນດາມາດຕະການທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການລົງໄປຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງປົກກະຕິ. ນອກນີ້ຍັງມີຄະນະກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ກວດສອບແຫ່ງລັດໄດ້ລົງໄປກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພາສີຢ່າງປົກກະຕິ. ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບງວດ 1 ປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 24.33% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ່ມຂຶ້ນ 32.55%. ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ໄດ້ມີການປັບປຸງເນື້ອໃນມາໂດຍຕະຫລອດ ເພື່ອໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ, ບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງພາໃຫ້ມີການຫລົບຫລີກການເສຍອາກອນ ແລະ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ, ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາສີ-ອາກອນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາສີ-ອາກອນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາສີ-ອາກອນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!