ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020

ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 - Time fo an Adventure 2020 08 04T115538 - ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 - AGL banner - ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ເປັນຕົ້ນ ແຜນງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໂດຍສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບ Modality ໃນການເຈລະຈາເປີດຕະຫລາດການຄ້າ ດ້ານສິນຄ້າໃນຮອບທີ 5 ຂອງ ຂອບສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແລະ ຮ່າງສັນຍາການຄ້າດ້ານບໍລິການ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມກັບຝ່າຍ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງກົນໄກສົ່ງເສີມການຄ້າຊາຍແດນ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມຈອດພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄ້າຊາຍແດນລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສໍາເລັດ. ພ້ອມກັນນີ້, ແຜນງານສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອເອື້ອອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ: ສຸມໃສ່ສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2020 ຄື: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ ຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ສອງດ້ານ, ຄົ້ນ ຄວ້າສ້າງລະບຽບຄຸ້ມຄອງການເປີດສູນຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການປະດັບດາວມະຍົດ ODOP ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຍົກລະດັບລະບຽບຕິດດາວ ໃຫ້ເປັນດໍາລັດ ແລະ ເພີ່ມທະວີຂອດປະ ສານງານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍສະເພາະຜັກດັນ ໃຫ້ມີການອອກນິຕິກໍາໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ບັນຊີກິດຈະການຕ່າງໆໂດຍໄວ.

ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອຮອງຮັບກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 51/ນຍ; ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບການສົ່ງອອກ ແມ່ນສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ແນະນຳກ່ຽວກັບການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄ້າ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ, ມາດຖານ ແລະ ຕະຫລາດການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວໄປ ສປ ຈີນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໝາກກ້ວຍ, ໝາກໂມ, ສາລີແຂງ, ມັນຕົ້ນແຫ້ງ, ເຂົ້າ ແລະ ມັນດ້າງ ທີ່ເຮົາເຈລະຈາເປີດຕະຫລາດສໍາເລັດແລ້ວ; ສຸມໃສ່ການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນລະບົບ Smart Phone ແລະ Tablet ນັບແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດສິນຄ້າໄດ້ງ່າຍ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງຈະໄດ້ພັດທະນາລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດເຂົ້າ ແລະ ສັດ ຮ່ວມກັບກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກົມປູກຝັງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ) ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄ້າ ທາງສື່ສິ່ງພິມປື້ມວາລະສານ ODOP, ປື້ມສິນຄ້າທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ທາງສື່ອອນລາຍ ເຊັ່ນ: ເວັບໄຊຂອງກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ເວັບໄຊ Plaosme.com ເພື່ອສ້າງເງື່ອນ ໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ SME ສາມາດເຂົ້າຕະຫລາດອາຊີໄດ້ ແລະ ຫັນໄປເປັນເວັບໄຊ e-commerce ໃຫ້ມີການຊື້-ຂາຍແບບ ອອນລາຍໄດ້; ເພີ່ມທະວີການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ເພື່ອສ້າງເປັນກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຮັບຮອງສິນຄ້າໂອດ໋ອບ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານ, ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍ ODOP ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ ກ້າວໄປເຖິງການຮັບກາໝາຍ (Brand Name); ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກໍາ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາຢ່າງກົມກຽວ, ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກກັບທີ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ພາກທຸລະກິດ ສ້າງສູນຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າໂອດ໋ອບພາຍໃນເມືອງ ຫລື ແຂວງ ລະໜຶ່ງແຫ່ງ; ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕະຫລາດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ດ້ວຍຮູບການຈັດງານວາງສະແດງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ໃຫ້ເປັນປະຈໍາ.

ນອກຈາກນີ້, ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທຸລະກິດລາວ ທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຮຽນຮູ້ມູມມອງ ຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ໃນການຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຍຸດທະສາດສົ່ງອອກ-ເຂົ້າ ທ້າຍປີ 2020 ກະກຽມເປີດກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະພັດທະນາຍຸດທະສາດ, ພ້ອມທັງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ MIS ຜະລິດຕະພັນເຂົ້າ, ສາລີ ແລະ ພືດຜັກ ໂດຍການສ້າງຖານຂໍ້ມູນກຸ່ມຜະລິດ, ກຸ່ມທຸລະກິດເກັບຊື້ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນດ້ານການຕະຫລາດ. ແຜນວຽກຈຸດສຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ສະເໜີ ໃນກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2019 (Video conference) ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 - lattana banner - ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 -    AD conten website - ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 - lattana banner 1 - ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!