ລາວຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນເພື່ອເພີ່ມ ອັດຕາປົກຄຸມການໃຫ້ວັກແຊງກັນພະຍາດ

ໃນວັນທີ 4 ສິງຫານີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບອົງການອຸຍນີເຊບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ​ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂົນຂວາຍຂໍການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກແຊງກັນພະຍາດ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເພີ່ມອັດຕາປົກຄຸມຂອງການໃຫ້ວັກແຊງກັນພະຍາດ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ທ່ານ ດຣ. ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສຳລັບເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ​ໃຫ້ໄດ້ຮັບວັກແຊງຢ່າງ​ໜ້ອຍ 95%. ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ​ໄດ້​ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາປົກຄຸມຂອງການໃຫ້ວັກແຊງໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ. ຖ້າອັດຕາການປົກຄຸມການໃຫ້ວັກແຊງກັນພະຍາດຕໍ່າ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງການພັດທະນາປະເທດອີ​ກດ້ວຍ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມທ້າທາຍເຫລົ່ານີ້ກໍຕາມ, ວຽກງານໃຫ້ວັກແຊງກັນພະຍາດຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜຸນຈາກຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນໃນວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກແຊງກັນພະຍາດ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້.

ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ອຸຍນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບວັກແຊງກັນພະຍາດກໍຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງ. ວັກແຊງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຢຸດຕິການເສຍຊີວິດໃນເດັກທີ່ສາມາດຫລີກລ່ຽງໄດ້. “ອົງການອຸຍນີເຊັບ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ວັກແຊງກັນພະຍາດແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຢູ່ໃນທຸກຊຸມຊົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຫລື ມີຄວາມທ້າທາຍ​ໃດໆກໍຕາມ. ພວກເຮົາຢຶດໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອເສີມສ້າງວຽກງານບໍລິການໃຫ້ວັກແຊງກັນພະຍາດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີເດັກນ້ອຍຜູ້ໃດຖືກປະລະ.

error: Alert: Content is protected !!