Bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.

bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. - Time fo an Adventure 2020 08 13T114401 - Bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.
bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. - AGL banner - Bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.

ແອັປລີເຄຊັນ ການຊອກຄົ້ນຫາການຕິດຕໍ່ໃກ້ສິດ Bluezone ແມ່ນແອັປລີເຄຊັນ ໂດຍກະຊວງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເປັນຜູ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ຫວັງຈະປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ, ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນກັບຄືນມາໃຊ້ຊີວິດຕາມປົກກະຕິ.

Bluezone ແມ່ນແອັປລີເຄຊັນທີ່ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ຂອງ Bluetooth ທີ່ມີພະລັງງານຕໍ່າ(Bluetooth Low Energy) ເພື່ອບັນທຶກການຊອກຄົ້ນຫາການຕິດຕໍ່ໃກ້ສິດລະຫວ່າງ ສະມາດໂຟນທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ແອັປ Bluezone. ແອັປດັ່ງກ່າວຈະອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.

ຖ້າຜູ້ໃຊ້ແອັປ Bluezone ໄປໃກ້ກັບອີກຜູ້ໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ແອັປດຽວກັນຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ສິດ. ປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ສິດນັ້ນຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນມືຖືຂອງຜູ້ນຳໃຊ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າພຽງໃນວົງການແພດເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການເຫັນດີຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ ຫຼື ໃນກໍລະນີຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປນັ້ນແມ່ນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ.

bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. - Wave100S AD to Website 2020 0 - Bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.

Bluezone ຈະບັນທຶກປະຫວັດໃກ້ສິດສຳຜັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກບໍ່ບັນທຶກສະຖານທີ່, ຮູບພາບ, ຊື່ສຽງຮຽງນາມຂອງເຈົ້າຂອງແອັປ.

ຖ້າຫາກມີຜູ້ຕິດຕັ້ງ Bluezone ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຄວາມປອດໄພກໍຈະຍິ່ງສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຈົ່ງພ້ອມກັນມາທ້າທາຍກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດ້ວຍກຳລັງແຮງຂອງຊຸມຊົນ. ກະຊວງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຈົ່ງພ້ອມກັນຕິດຕັ້ງແອັປ Bluezone ພ້ອມກັບ 3 ຄົນອື່ນຕື່ມອີກ. ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການສຳຜັດໃກ້ສິດນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປ ຄວນຈະບັນຈຸ ແລະ ຕິດຕັ້ງແອັປດັ່ງກ່າວໄວ້ເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາການຕິດຕໍ່ໃກ້ສິດກັບ Bluezone ຕາມ ລິ້ງລຸ່ມນີ້: https://www.bluezone.gov.vn/taiapp.

bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. - lattana banner 1 - Bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.
bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. - lattana banner - Bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.
bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. -    AD conten website - Bluezone ແອັປອອກສັນຍານເຕືອນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແອັປຮູ້ ເມື່ອໄປໃກ້ສິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສົງໄສຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!