ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງກຽມສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນຈຳນວນສູງກ່ວາທົບ 3 ເທົ່າ, ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານລາຄາ ແລະ ຮັບມືກັບການລະບາດ COVID-19

ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ ເຈີນຖິເຟືອງລານ – ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບໍລິສັດຈຳກັດ AEON ຫວຽດນາມ ສາຂາຮ່າດົງ ແລະ ສາຂາຂອງບໍລິສັດ MM Mega Market ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການກະກຽມສິນຄ້າ ແລະ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍການຄ້າໃນນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ.

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍການຄ້າໃນເມືອງ ຕ້ອງກຽມສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນຈຳນວນສູງກ່ວາທົບ 3 ເທົ່າທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການປົກກະຕິ, ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານລາຄາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຜູ້ບໍລິໂພກຂອງປະຊາຊົນ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ ເຈີນຖິເຟືອງລານ – ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະຕິບັດທິດທາງຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ພະແນກ ໃນການກະກຽມສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຜູ້ບໍລິໂພກຂອງປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງສະກັດກັ້ນຕ້ານການລະບາດ COVID-19.

ທ່ານນາງ ເຈີນຖິເຟືອງລານ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ແຕ່ວັນທີ 10 ຫາ 16 ສິງຫາ ແມ່ນເວລາທີ່ຈຸດສູງຂອງການລະບາດຂອງ COVID-19, ສະນັ້ນທ່ານນາງ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ້ອງການ ໄດ້ເພີ່ມການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າໄວ້ສູງກວ່າຄວາມຕ້ອງການໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ແລະ ປະຕິບັດເປັນເວລາໃນ 3 ເດືອນ (ເດືອນສິງຫາ, ກັນຍາແລະຕຸລາ) ສຳຫຼັບສິນຄ້າ 17 ປະເພດທີ່ຈຳເປັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງຕ້ອງການຕິດຕັ້ງແຕ່ລະຈຸດຂາຍຂອງວິສາຫະກິດການຄ້າເພື່ອຈັດວາງຈຸດທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນດາແຂວງຈັດວາງສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດເຂົ້າໃນລະບົບ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໂຄສະນາ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າໂນ້ຍ ສົມດຸນການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນພິເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນຕາມລະດູການ.

error: Alert: Content is protected !!