ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - 1 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ
ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - AGL banner - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - 3 1 300x300 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ໃນວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ ປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (TCML) ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນ ພຽງຜູ້ດຽວໃນປະເທດລາວ ແລະ ຍັງເປັນສາຂາ ບໍລິສັດຕັນຈົງມໍເຕີ ໂຮນດີ້ງ ເບີຮັດ (ມາເລເຊຍ) ໄດ້ປະກາດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍ ລົດນິສສັນ ເທີລ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ສຸດາລັດ ມາລາວົງ ບ້ານ ນາໝາກ ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຜູ້ໂຊກດີທັງສອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບ ທອງຄຳແທ່ງ ແລະ ໂທລະພາບ 55 ນີ້ວ ຄື:

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - 36 300x150 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ທ່ານ ນາງ ທະນູສອນ ທະຍາລາດ  ບ້ານ ເມືອງນ້ອຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ສົມຈັນ ບຸນເລີດ    ບ້ານ ດົງປາລານທົ່ງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ລີມຊີຄຽງ ຫົວຫນ້າປະຈຳລາວ ຂອງ ບໍລິສັດ ຕັນຈົງມໍເຕີ ໂຮນດີ້ງ (ລາວ) ໄດ້ກ່າວວ່າ ‘ຈາກປະສົບການໃນການໃຊ້ເວລາກັບລົດ ເຈົ້າຕອ້ງໃຊ້ເວລາໃນການຮຽນຮູ້ແລະທົດສອບໃນການຂັບຂີ່ວ່າມັນເຫນາະສົມກັບຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານ ເພື່ອຄວາມຫນັ້ນໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ເລືືອກຢ່າງຖືກຕອ້ງ.

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - 2 300x300 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ບໍລີສັດຕັນຈົງມໍເຕີລາວ  ໄດ້ຈັດໂປຮໂມຊັ່ນຊື້ລົດລຸ້ນຮັບລົດນິສສັນເທີລ່າ ແລະ ໄດ້ຈັດງານຈັບສະຫລາກຫາຜູ້ໂຊກດີນີ້ ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ໄວໃຈແລະເລືອກຊື້ລົດນິສສັນ.

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - 1 1 300x300 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ຄວາມຮູ້ສືກຂອງຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍ ລົດນິສສັນເທີລ່າ 

ທ່ານ ນາງ ສຸດາລັດ ມາລາວົງ : ເມືອຂອ້ຍໄດ້ຍິນສຽງປະກາດຈາກພິທີກອນ ວ່າ ທ່ານ ນາງ ສຸດາລັດ ມາລາວົງ ທີ່ແລກຂອ້ຍບໍ່ເຊືອວ່າຂອ້ຍໄດ້ລາງວັນ ລົດນີສສັນ ເທີລ່າມັນຊາໄປຫນົດໂຕແລະນັ່ງຕັ້ງສະຕິຈື່ງລຸກຂຶ້ນມັນຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ດີໃຈຫລາຍຂອ້ຍຕອ້ງຂໍຂອບໃຈ ບໍລິສັດ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ ລາວ ( ນິສສັນ ລາວ ) ທີ່ໄດ້ມອບລາງວັນໃຫ່ຍແບບນີ້ໃຫ້ແກ່ຂອ້ຍ ແລະ ຄອບຄົວ.

ໂປຣໂມຊັ່ນຊື້ລົດລຸ້ນລົດນິສສັນເທີລ່ານີ້ ແມ່ນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືຶອນ ກໍລະກົດ ປີ2019 ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າຮວ່ມງານຈັບສະຫລາກລຸ້ນຮັບລົດນິສສັນ ແມ່ນລູກຄ້າທີ່ຊື້ລົດລົດນິສສັນ ນາວາລາ , ເອັກເທວ ແລະ ເອີແວນ (ລົດຕູ້) ໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາໂປຮໂມຊັ່ນນີ້ ທ່ານ ຈະມີສິດຫນຶ່ງຄັ້ງໃນການ ຈັບສະຫລາກປະຈຳເດືອນ ແລະ ມີສິດລຸ້ນອີກຄັ້ງທີ່ 1 ໃນການຈັບ ສະຫລາກລາງວັນໃຫ່ຍສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ລົດ ນິສສັນ ເທີລ່າ ແລະ ອອກລົດ ໃນໄລຍະເວລາ ໂປຮໂມຊັ່ນນີ້ ຈະໄດ້ຮັບສິດເຖີງສອງຄັ້ງ (ຄືໄດ້ຄູປອງສອງໃບ ) ໃນການຈັບສະຫລາກປະຈຳເດືອນ ແລະ ຈັບສະຫລາກລາງວັນໃຫ່ຍ.

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - 5 300x300 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ນິສສັນ ໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນປະເທດລາວຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງ ລູກຄ້າ ຈື່ງຖືເປັນຫລັກສຳຄັນ ແລະ ບໍລິສັດ ຕັນຈອງ ມໍເຕີລາວ ໄດ້ມີຄວາມ ມຸງຫນັ້ນ ມອບການບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາກອ່ນ ແນະນຳກອ່ນທີ່ຈະຊື້ລົດນິສສັນ ແລະ ບໍລິການຫລັງການຂາຍໃຫ້ດີທີ່ສຸດພອ້ມຂະຫຍາຍສາຂາອອກສູ່ແຂວງ ຕ່າງໆ, ລູກຄ້າທີ່ມາຢຽມຢາມງາມວາງສະແດງໂຊລົດ ໃນງານຈັບສະຫລາກ ທາງບໍລິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ ລາວ ໄດ້ກຽມລົດ ນິສສັນເທີລ່າ, ນິສສັນ ນາວາລາ ພີມຽມ , ນິສສັນເອັກເທວ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈອງລົດໃນງານນີ້ ຈະໄດ້ຮັບສິດທິ ແລະ ສວ່ນຫລຸດພິເສດ.

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - 4 300x300 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກຽ່ວກັບລົດນິສສັນທຸກລຸ້ນໃນລາວ

ຕິດຕາມຜ່ານທາງ ເຜດ ນິສສັນລາວ NissanLaos ຫລື ໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມ 02076224494.

ກຽ່ວກັບບໍລິສັດຕັນຈອງມໍເຕີ ລາວ ຈຳກັດພຽງຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດຕັນຈອງມໍເຕີ (ລາວ)ຈຳກັດພຽງຜູ້ດຽວ (TCML) ແມ່ນ ສາຂາບໍລິສັດ ໂຮນດີ້ງ (ມາເລເຊຍ) ຊື່ງເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າ ລົດນິສສັນ ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ເປີດສູນ ນີສສັນ 3S ສູນທຳອິດໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈາກນັ້ນບໍລິສັດTCMLແມ່ນໄດ້ສ້າງ ສະຖິຕິ ຍອດຂາຍທີ່ໂດດເດັ່ນ ໃນຕະຫລາດລົດໃນປະເທດລາວ ດວັຍລົດກະບະ ນິສສັນນາວາລ່າ ແລະ ນິສສັນເອັກເທວ, ບໍລິສັດ TCML ໄດ້ຮັບລາງວັນ the 2016 Nissan Global Award ຊື່ງເປັນລາງວັນລະດັບໂລກ ທີ່ໃຫ້ການຍອມຮັບ ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍ ນິສສັນ ອີງຕາມຜົນປະກອບການທີ່ໂດດເດັ່ນ ໃນສົກປີ 2018.

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - 107570232 3187359264718595 7668272395816105332 o 300x206 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ລາຍການໄລສສົດແຈກຂອງລາງວັນໃຫ້ລູກຄ້າໃນແຕ່ລະເດືອນທີ່ຜ່ານມາ

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ

ເດືອນກໍລະກົດ 19 :  https://www.facebook.com/NissanLaos/videos/2216997155276483/

ເດືອນສິງຫາ 19 : https://www.facebook.com/NissanLaos/videos/664727897380201/

ເດືອນກັນຍາ 19 : https://www.facebook.com/NissanLaos/videos/752670785161544/

ເດືອນຕຸລາ 19 : https://www.facebook.com/NissanLaos/videos/821957314887125/

ເດືອນພະຈິກ 19 : https://www.facebook.com/NissanLaos/videos/2505561133049903/

ເດືອນທັນວາ 19: https://www.facebook.com/NissanLaos/videos/314611546093118/

ເດືອນມັງກອນ 20 : https://www.facebook.com/NissanLaos/videos/843002699495355/

ເດືອນກຸມພາ 20 : https://www.facebook.com/NissanLaos/videos/225383288609283/

 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບລົດນິດສັນທຸກລຸ້ນໃນລາວ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ເວັບໄຊຂອງນິດສັນລາວ ຫລື ຕິດຕາມໜ້າເພຈເຟັສບຸກຂອງນິດສັນລາວ ຢູ່ທີ່ fb.com/NissanLaos/.

ຫລືລູກຄ້າສະດວກສາຂາໃດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຕາມເບີດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ

 

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

☎ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງ ຈອມແຈ້ງ : 021 316 072-3

☎ສາຂາ ດອນແດງ ນະຄອນຫຼວງ : 021 565 056

☎ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ : 020 5555 7843

☎ສາຂາ ປາກເຊ : 020 2377 2323

 

ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - lattana banner - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ
ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ -    AD conten website - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ
ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ - lattana banner 1 - ບໍລິສັດຕັນຈົງ ມໍເຕີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ນຳເຂົ້າລົດນິສສັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ່ຍໃນງານຈັບສະຫລາກຊິງໂຊກລົດນິສສັນເທີລ່າ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!