ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ

ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ - Untitled design - ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ

ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນເຄື່ອໂຮງແຮມInterContinental Hotels Group ຫຼືIHG ໄດ້ຍົກລະດັບປະສົບການການເຂົ້າພັກຂອງແຂກທຸກໆທ່ານດ້ວຍມາດຕະການການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ເຂັ້ມງວດ, ການບໍລິການທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ທາງໂຮງແຮມໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດທີ່ຊ່ຽວຊານລະດັບແຖວຫນ້າໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນສຸຂະອານາໄມເຊັ່ນEcolab ແລະDiversey, ພ້ອມຍັງນຳເອົາມາດຕະການແລະລະບົບການຮັກສາຄວາມສະອາດຈາກCleveland Clinic ມານຳໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະອາດທີ່ແທ້ຈິ່ງໃຫ້ກັບແຂກ. ພ້ອມນັ້ນໂຮງແຮມໄດ້ເລີ່ມໂປຼແກມຮັບປະກັນຄວາມສະອາດແລະຄວາມປອດໄພທີ່ທົ່ວເຖິງ ດ້ວຍ IHG Clean Promiseຫຼື“ຄຳຫນັ້ນສັນຍາເຖິງຄວາມສະອາດທີ່ແທ້ຈິງຈາກIHG”ຊຶ່ງຖ້າຄວາມສະອາດບໍໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງແຂກທາງໂຮງແຮມຈະແກ້ປັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງທັນທີ່ທັນໃດ.

ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ - Yb9iay1g - ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ - zok57hag - ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ

ເຄັດບາຣ໌, ປະທານໃຫຍ່ຂອງເຄືອໂຮງແຮມInterContinental Group Hotelsໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ: “ບາດກ້າວການເດີນທາງໃນອະນາຄົດອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກກ່ອນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງເລີຍກໍຄືການບໍລິການທີ່ຈິງໃຈຈາກພວກເຮົາເຊິ່ງໄດ້ເລັງໃສ່ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະອະນາໄມຕະຫຼອດການເຂົ້າພັກຂອງແຂກ. ໂດຍການນໍາເອົາຄວາມຮູ້ແລະມາດຕະການລະດັບໂລກຂອງ IHG ມາປະກອບກັບວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄໝຂອງບໍລິສັດທີ່ຊ່ຽວຊານລະດັບແຖວໜ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນ Cleveland Clinic, Ecolab ແລະDiverseyເຊິ່ງເຮົາສາມາດຫມັ້ນໃຈແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຈາກທັງຝ່າຍແຂກແລະພະນັກງານພາຍໃນໂຮງແຮມ. ລວມເຖິງການກວດກາຄວາມສະອາດແລະຄວາມປອດໄພຕັ້ງແຕ່ຫ້ອງພັກ, ຮ້ານອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແຜນຂອງໂປຣແກຣມ IHG® Clean Promise ນັ້ນເອງ”

ການຍົກລະດັບແນວທາງການທໍາຄວາມສະອາດຂອງ IHG (IHG Way of Clean) IHG ໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາມາດຕະການຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ກ້າວຫນ້າຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ, ເຊິ່ງໂປຣແກຣມ IHG Way of Clean ໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2015, ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບ Ecolab ແລະDiversey, ທີ່ເປັນບໍລິສັດກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານສຸຂະອະນາໄມແລະເຕັກໂນໂລຊີທໍາຄວາມສະອາດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ.

ໂປຣແກຣມ IHG Way of Clean ນີ້ກໍາລັງຂະຫຍາຍແຜນມາດຕະການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ພ້ອມແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ເນັ້ນໃສ່ການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ເຂັ້ມງວດດ້ວຍນ້ໍາຢາຂ້າເຊື້ອຕາມມາດຕະຖານຂອງສາທາລະນະສຸກແລະບັນດາແຂກທີ່ຈະເຂົ້າພັກພາຍໃນໂຮງແຮມກໍມີສ່ວນຮ່ວມແລະຈະໄດ້ເຫັນຂະບວນການຮັກສາຄວາມສະອາດທີ່ເຂັ້ມງວດນີ້ໃນທຸກໆພື້ນທີ່ຂອງໂຮງແຮມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ:ພື້ນທີ່ປະຊາສໍາພັນໂດຍມີການຫຼຸດຜ່ອນການສໍາພັດໃນລະຫວ່າງແຂກລົງທະບຽນເຂົ້າພັກ, ເພີ່ມທີ່ຕັ້ງຂອງເຈວລ້າງມື. ຫ້ອງພັກແຂກ: ອະນາໄມເຄື່ອງຂອງທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງເປັນປະຈໍາ (ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງແກ້ວ, ຣີໂຫມດຄອນໂທຣ),ເຄື່ອງມືໃນການຊັກລີດແບບໃໝ່, ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາການທໍາຄວາມສະອາດຮູບແບບໃໝ່ຕາມພື້ນທີ່ສາທາລະນະແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລະອຽດຕໍ່ກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການສໍາຜັດປະຈໍາ, ການວາງມາດຕະການການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ການຈັດວາງຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ການອະນາໄມພາຍໃນສະນ້ໍາແລະສູນອອກກໍາລັງກາຍແລະຮ້ານກິນດື່ມ, ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ: ການວາງມາດຕະຖານການບໍລິການຮູບແບບໃໝ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸບເຟ້ອາຫານ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ການຈັດສົ່ງອາຫານໄປຍັງຫ້ອງພັກແຂກແລະງານລ້ຽງຕ່າງໆ.

ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງທັງຝ່າຍແຂກແລະພະນັກງານການສົ່ງມອບຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ແຂກແລະເພື່ອນຮ່ວມງານແມ່ນຖືເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ສະນັ້ນ IHG ຈຶ່ງໄດ້ປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດຈາກຫນ່ວຍງານຊັ້ນແຖວໜ້າຂອງໂລກນັ້ນກໍຄື Cleveland Clinic ເພື່ອເປັນຄູ່ມືຊີ້ແນະໃຫ້ກັບທີມງານສໍາລັບການປະຕິບັດວຽກງານສຸຂະອານາໄມແລະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງແຂກທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມອັນໃໝ່ນີ້ເຊິ່ງລວມມີ:

– ຂໍ້ມູນການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມແລະຊ່ອງທາງການຈອງທີ່ນັກຂອງ IHG,ປ້າຍແຈ້ງເຕືອນແລະຂະບວນການກ່ຽວກັບການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ

–  ການໃຫ້ແນວທາງກ່ຽວກັບວິທີໃຊ້ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ກັບທີມງານພາຍໃນໂຮງແຮມ

ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂດຍມີການອອກໃບຢັ້ງຢືນຫຼັງຈາກການໃຫ້ຝຶກອົບຮົມສໍາເລັດ,ຄວາມພ້ອມຂອງເຄື່ອງມືທໍາຄວາມສະອາດເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຂກແຕ່ລະທ່ານ,ຜ້າທໍາຄວາມສະອາດແລະຊຸດເຈວລ້າງມືທີ່ມີພ້ອມໄວ້ໃນຫ້ອງພັກແລະພື້ນທີ່ທີ່ມີການສໍາພັດສູງພາຍໃນຕົວໂຮງແຮມ

ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ

ກ່ຽວກັບ HG CLEAN PROMISE ແລະ GLOBAL CLEANLINESS BOARD ໂປຣແກຣມ IHG Clean Promise ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຣມທີ່ບັນດາແຂກສາມາດຫມັ້ນໃຈໄດ້ທີ່ສຸດວ່າຫ້ອງພັກຂອງພວກເຂົານັ້ນແມ່ນສະອາດກົງກັບມາດຕະຖານຂັ້ນສູງທີ່ IHG ໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ,

ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຖືເປັນ Global Clearliness Board ຮູບແບບໃໝ່ຂອງ IHG ເພາະໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບຕົ້ນໆໃນສາກົນນັ້ນຄື Cleveland Clinic, ໂດຍທ່ານເຈມເມີຣີໂນ້ຫົວຫນ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍການປັບປ່ຽນຂອງ Cleveland Clinic ຈະຄອຍໃຫ້ຄໍາປຶກສາເພື່ອກໍານົດແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະດໍາເນີນການຕາມຂະບວນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ທາງເຮົາຍັງໄດ້ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຜູ້ດູແລຄວາມສະອາດໂດຍສະເພາະເພື່ອສ້າງວັດທະນະທໍາແຫ່ງການຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ກັບທີມງານໃນອົງກອນ IHG ທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ດັ່ງກ່າວຈະເຮັດຫນ້າທີ່ກວດກາຄວາມຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນໂຮງແຮມແລະຊ່ວຍເຫຼືອທີມງານທໍາຄວາມສະອາດໃນລະດັບມາດຕະຖານໃຫ້ແກ່ແຂກຕະຫຼອດການເຂົ້າພັກ.

ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ www.ihg.com/clean.

 

ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ - crRk9akg - ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ - DfDL AVA - ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ

ກ່ຽວກັບ Cleveland Clinic:

Cleveland Clinic ແມ່ນອົງກອນທີ່ບໍ່ສະແຫວງຜົນກໍາໄລເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນວິຊາການໂດຍລວມເອົາຫຼັກການແພດແລະສຸຂະອານາໄມຕ່າງໆເຂົ້າໄວ້ດ້ວຍກັນໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າແລະວິໄຈທີ່ລະອຽດ. ສູນດັ່ງກ່າວມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ Cleveland ທີ່ລັດ Ohio, ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1921 ໂດຍນັກກາຍະພາບບໍາບັດຜູ້ມີຊື່ສຽງທັງ 4ທ່ານດ້ວຍວິໄສທັດໃນການສົ່ງມອບການປິ່ນປົວ-ຮັກສາຜູ້ປ່ວຍດ້ວຍຫຼັກການການຮ່ວມມື, ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະການປະດິດຄິດສ້າງທີ່ບໍ່ມີວັນຢຸດ, ຖືໄດ້ວ່າCleveland Clinic ເປັນຜູ້ບຸກເບີກຄິດຄົ້ນທາງການແພດໃນຫຼາຍຂະແຫນງດ້ວຍກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັກສາຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ, ການປູກຖ່າຍໃບຫນ້າຄັ້ງທໍາອິດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາອີກດ້ວຍ.ເຊິ່ງ U.S. News ແລະ World Report ໄດ້ຢັ້ງຢືນຢ່າງທ່ອງແທ້ວ່າ Cleveland Clinic ແມ່ນຫນຶ່ງໃນສູນທາງການແພດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດອີງຕາມບົດລາຍງານປະຈໍາປີຈາກ “America’s Best Hospitals”. ເຊິ່ງ Cleveland Clinic ນີ້ໄດ້ມີພະນັກງານທັງໝົດທົ່ວໂລກຢູ່ທີ່ 67.554 ຄົນແລະຈໍານວນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນມີຢູ່ 4.520 ຄົນລວມມີນັກກາຍະພາບບໍາບັດແລະນັກຄົ້ນຄວ້າ, ແລະ 17.000 ແມ່ນພະຍາບານແລະບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດເຖິງ 140 ຂະແຫນງ. Cleveland Clinic ນັ້ນແມ່ນສູນການແພດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກວ້າງເຖິງ 165 ໄລ່ແລະມີຕຽງຜູ້ປ່ວຍເຖິງ 6,026 ຕຽງພ້ອມກັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍນອກເຖິງ 220 ຊະນິດ. Cleveland Clinic ໄດ້ແຈກຢາຍສາຂາຢູ່ຕາມສະຫະລັດແລະຕ່າງປະເທດບໍ່ວ່າຈະເປັນ Florida; Las Vegas, Nevada; Toronto, Canada; Abu Dhabi, ສະຫະລັດອາລັບເອັມມິເຣດ; ແລະ London, ປະເທດອັງກິດ, ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ໄດ້ມີຜູ້ປ່ວຍນອກເຖິງ 9.8 ລ້ານລາຍ, 309,000 ລາຍທີ່ເຂົ້າຮັບການຮັກສາພາຍໃນ, 255,000 ເຄສ໌ທີ່ເຂົ້າມາໄສຍະກໍາປູກຖ່າຍໃບຫນ້າໂດຍຜ່ານຂະບວກການປິ່ນປົວຮັກສາຂອງ Cleveland, ເຊິ່ງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮັກສາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາຈາກທຸກໆລັດໃນອາເມລິການແລະ ອີກ 185 ປະເທດທົ່ວໂລກ.ເຂົ້າເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ clevelandclinic.org

ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ
ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນນໍາສະເໜີມາດຕະການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ລ້ໍາໜ້າເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງແຂກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!