3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ….ດື່ມ

3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ....ດື່ມ -                                    4                        3 4 - 3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ….ດື່ມ
3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ....ດື່ມ - AGL banner - 3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ….ດື່ມ

ຄົນໃນວົງເຮຮາຟ້າລັ່ນໃຜໆຕ່າງກໍລ້ວນແຕ່ຮູ້ດີວ່າ ສຸລາ ນັ້ນແປວ່າ ເຫຼົ້າ ດື່ມແລ້ວເມົາຟ້ອນແອະຟ້ອນແອ່ນ, ຄັນເມົາແລ້ວຄົນອ່ອນແອກໍກາຍເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ, ຄົນຂີ້ຢ້ານກໍກາຍເປັນຄົນກ້າຫານ, ສິ່ງໃດທີ່ວ່າຢ້ານກວ່າຜີສາງນາງຮ້າຍ, ໂດຍສະເພາະຢ້ານບໍ່ຖືກອົກຖືກໃຈກັນ ແຕ່ຄັນມາຮອດໄລຍະດື່ມນ້ຳເມົາພໍໆ ກໍກາຍເປັນຄົນຖືກໃຈໝົດ, ຮູ້ໃຈໝົດ ແລະ ເຂົ້າໃຈໝົດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ນັ້ນແມ່ນຍັງເປັນຄົນມີລິດມີເດດ, ກ້າໄດ້ກ້າເສຍ ແລະ ກ້າອື່ນໆທີ່ບໍ່ເຄີຍມາກ່ອນ.

3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ....ດື່ມ - beer warning 650x434 1 300x200 - 3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ….ດື່ມ

ສະນັ້ນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບແງ່ລົບມັນກໍມີແງ່ບວກ ໄປກັບດ້ານຕັ້ງຫນ້າມັນກໍມີດ້ານຫຍໍ້ທໍ້ ຊຶ່ງພວກເຮົາຕ່າງກໍຮັບຮູ້ກັນດີທັງນັ້ນ, ແຕ່ດ້ວຍວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຜົນສະທ້ອນຈາກການດື່ມເຫຼົ້າ ແລ້ວເມົາເກີນຄວາມພໍດີ ກໍນໍາໄປສູ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດເພດໄພ, ຊຶ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງຄົນບໍ່ຫນ້ອຍ ແຕ່ຍ້ອນວ່າມີຜະລິດ ຈຶ່ງມີຜູ້ບໍລິໂພກ ມີຜູ້ຂາຍຈຶ່ງມີຜູ້ຊື້ຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທີ່ຈະຕາມມາເດີ, ເນື້ອງຈາກເຫັນວ່າຜົນເສຍຫຼາຍກວ່າຜົນໄດ້ລັດຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີຫຼັກການລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມການຜະລິດການນຳເຂົ້າການຈໍາຫນ່າຍ ການໂຄສະນະເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກັນພະຍາດ, ປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງພົນລະເມືອງ, ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຜົນຮ້າຍອື່ນໆທີ່ຈະຕາມມາ, ຕາມກົດຫມາຍວ່າ ດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ໄດ້ກໍານົດຜົນຮ້າຍຂອງການ ດື່ມສຸລາເກີນຂອບເຂດມີ 3 ຜົນຄື: 1. ຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ 2. ຜົນຮ້າຍຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ 3. ຜົນຮ້າຍຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ....ດື່ມ - 5b650f3a4a3ba 300x179 - 3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ….ດື່ມ

 1. ຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ: ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ມີຜົນຮ້າຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ ແລະ ພະຍາດອື່ນທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມພິການ ແລະ ການ ເສຍຊີວິດ ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ໄດ້ດື່ມເຫຼົ້າຕີນ ມືນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຈະຍ່າງໄປມາດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ (ຕິດເຫຼົ້າ) ເປັນ ຕັບແຂງ ຕັບອ່ອນເພຍ ແລະ ອື່ນໆ. ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຕ໌ໃນໄລຍະຖືພາ ເປັນສາເຫດ ແລະ ປັດໃຈສ່ຽງ ທີ່ພາໃຫ້ຫຼຸລູກ ເດັກເກີດກ່ອນກໍານົດ ມີນໍ້າຫນັກຕໍ່ດ ຜິດປົກກະຕິ ພິການ ມີການພັດທະນາທາງສະຫມອງ ແລະ ຮ່າງກາຍຊື່;
 2. ຜົນຮ້າຍຕໍ່ຄອບຄົວ: ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ພາໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ, ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເດັກ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ຂາດຄວາມເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄອບຄົວ ທັງ ຍັງເປັນການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຂອງຄອບຄົວ ຕົວຢ່າງ: ເງິນຊື້ເຂົ້າ, ຊື້ນ້ຳ, ຊື້ຂອງຢູ່ຂອງກິນບໍ່ມີ ແຕ່ເງິນຊື້ເຫຼົ້າເຖິງບໍ່ມີກໍຫາກູ້ຫາຢືມສຸດທ້າຍກາຍເປັນຫນີ້ເປັນສິນຜູ້ອື່ນ ຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງ ປ່ອຍປະລູກໃຫ້ຢູ່ຢ່າງອົດໆຢາກໆ;
 3. ຜົນຮ້າຍຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ: ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ເກີດອາຊະຍາກໍາ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງແຕະຕ້ອງເຖິງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງ ສັງຄົມ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ພາໃຫ້ສູນເສຍລາຍຮັuທັງເປັນການໃຊ້ຈ່າຍຟູມເຟືອຍ ແລະ ເປ້ຍຜົນກະທົບ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ....ດື່ມ - unnamed 300x180 - 3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ….ດື່ມ

3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ....ດື່ມ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ….ດື່ມ

ບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ມີການລະເມີດກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເປັນຕົ້ນ ການດໍາເນີນທຸລະກິດເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດ ເຫຼົ້າ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ ກ່າວເຕືອນ ລົງວິໃນ ປັບໃຫມ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ລົງໂທດທາງອາຍາ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ເມົາ ຫຼື ຫນັກ.

ໂດຍ: ໄມ້ງັດ <vientiane mai>

3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ....ດື່ມ -  AD conten website - 3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ&#8230;.ດື່ມ
3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ....ດື່ມ - lattana banner - 3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ&#8230;.ດື່ມ
3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ....ດື່ມ - lattana banner 1 - 3 ຜົນຮ້າຍ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ ແຕ່ກໍຍັງ&#8230;.ດື່ມ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!