ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ

ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ - 555 81 - ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ
ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ - AGL banner - ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ

ຜົນກວດປະລິມານໂຊດຽມ ແລະ ໂປຕັສຊຽມໃນເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ພົບຜ່ານມາດຕະຖານ 89% ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນເລືອກຊື້ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ ອຢ ແລະ ເລືອກຊື້ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ໃຫ້ເໝາະສົມຕໍ່ທາງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ຄົນປ່ວຍອາການຖອກທ້ອງ ຄວນເລືອກຊື້ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ຊະນິດຝຸ່ນລະລາຍນຳ້, ຜູ້ອອກກຳລັງກາຍ ຫລື ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງເສຍເຫື່ອຫລາຍ ຄວນເລືອກເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ຊະນິດເຄື່ອງດື່ມ.

ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ສາມາດຊົດເຊີຍນຳ້ ແລະ ເກືອແຮ່ທີ່ຮ່າງກາຍສູນເສຍໄປໄດ້ ເຊິ່ງມີສ່ວນປະສົມຂອງນຳ້ຕານ ແລະ ເກືອແຮ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມນຳ້ໄປໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ຮ່າງກາຍຂາດນຳ້ ແລະ ຂາດຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເກືອແຮ່ໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍແກ້ກະຫາຍນຳ້, ໃຫ້ຄວາມສົດຊື່ນຫລັງເສຍເຫື່ອຫລາຍ. ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ມີ 2 ຊະນິດ ຄື : ຊະນິດເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຊະນິດຝຸ່ນແຫ້ງລະລາຍນຳ້. ຕາມປົກກະຕິຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເກືອແຮ່ຈາກອາຫານຫລາຍພໍຢູ່ແລ້ວ ການຂາດຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເກືອແຮ່ທີ່ພົບໄດ້ໃນຄົນທີ່ສູນເສຍນຳ້ໃນຮ່າງກາຍຫລາຍ ເຊັ່ນ : ເສຍເຫື່ອຈາກການອອກກຳລັງກາຍ, ຮາກ ຫລື ຖອກທ້ອງ ເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊົດເຊີຍການສູນເສຍນຳ້ໂດຍການດື່ມເກືອແຮ່ທົດແທນເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເກືອແຮ່ໃນຮ່າງກາຍຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ຂະນະດຽວກັນ ການໄດ້ຮັບໂຊດຽມ ແລະ ໂປຕັສຊຽມທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ຫລາຍເກີນໄປ ຈະມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫລັງ, ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສາດ ແລະ ກ້າມຊີ້ນຜິດປົກກະຕິ ທັງນີ້ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ທີ່ມີຄວາມປອດໄພນັ້ນຄວນມີໂຊດຽມບໍ່ໜ້ອຍກ່ວາ 460 ມິນລີກຣາມ ແລະ ບໍ່ເກີນ 920 ມິນລີກຣາມ, ໂປຕັສຊຽມບໍ່ເກີນ 195 ມິນລີກຣາມ ຂອງນຳ້ໜັກປະລິມານເກືອແຮ່ຕໍ່ລິດ.

ການເລືອກຊື້ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ຄວນເລືອກເບິ່ງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ ອຢ ຢູ່ຂ້າງພາຊະນະບັນຈຸເພື່ອຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຄວນເລືອກຊື້ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ໃຫ້ເໝາະສົມຕໍ່ທາງຮ່າງກາຍ.

ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ
  • ກໍລະນີຜູ້ທີ່ຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍ ຫລື ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງເສຍເຫື່ອຫລາຍ ຄວນເລືອກຊື້ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ຊະນິດເຄື່ອງດື່ມສຳລັບອອກກຳລັງກາຍ ຫລື ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ Sport Drink ໂດຍຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍໜັກຫລາຍຕ້ອງການຕື່ມນຳ້ຕານເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດຢ່າງໄວວາ ຄວນເລືອກຊື້ຊະນິດທີ່ໄດ້ຄົບທັງນຳ້ຕານ ແລະ ເກືອແຮ່
  • ສ່ວນຄົນທີ່ເຮັດກິດຈະກຳເບົາໆ ມີເສຍເຫື່ອແດ່ ກໍຄວນເລືອກຊະນິດທີ່ໃຫ້ນຳ້ຕານ ແລະ ເກືອແຮ່ໜ້ອຍ ຫລື ປານກາງ.
  • ສຳລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາການຖອກທ້ອງ ຄວນຈະເລືອກຊື້ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ຊະນິດຝຸ່ນລະລາຍນຳ້ທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານໃກ້ຄຽງກັບພລາສມາຂອງຄົນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍດື່ມຊົດເຊີຍປະລິມານນຳ້ ແລະ ເກືອແຮ່ທີ່ຖືກໄລ່ອອກມາທາງອາຂົມ ໂດຍຊອງບັນຈຸຕ້ອງປິດແຈບດີ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງເອົາຝຸ່ນເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ນັ້ນມາປະສົມກັບນຳ້ຕົ້ມສຸກສະອາດຕາມທີ່ກຳນົດລະບຸໄວ້ຂ້າງຊອງ ເມື່ອລະລາຍນຳ້ແລ້ວ ຄວນດື່ມພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍດື່ມເທື່ອລະໜ້ອຍ ດື່ມຊ້າໆ ແທນນຳ້ເມື່ອເລີ່ມມີອາການຖອກທ້ອງ ຫລື ຮາກ, ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ປະສົມກັບນົມ ຫລື ນຳ້ໝາກໄມ້ ເນື່ອງຈາກອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານອັດຕາສ່ວນໃນສານລະລາຍເກືອແຮ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ຄວນລະມັດລະວັງການໃຊ້ເກືອແຮ່ໃນຄົນທີ່ມີການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫລັງຜິດປົກກະຕິ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ເກືອແຮ່ໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາການຖອກທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ ເຊິ່ງອາດຈະນຳໄປສູ່ອາການຂາດນຳ້. ນອກຈາກນີ້ ການດື່ມເກືອແຮ່ໂດຍບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຫລື ດື່ມໃນໄລຍະເວລາທີ່ສະພາບຮ່າງກາຍບໍ່ຕ້ອງການ ອາດມີຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ : ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຜ່ອຍ ຫລື ເປັນແຂ້ວແມງ ເນື່ອງຈາກມີສ່ວນປະສົມຂອງນຳ້ຕານ ແລະ ກົດຕ່າງໆ ຈະໄປກັດສານເຄືອບຜິວແຂ້ວ.
ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ - lattana banner 1 - ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ
ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ - lattana banner - ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ
ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ -    AD conten website - ເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ ເລືອກບໍລິໂພກໃຫ້ຖືກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!