ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ

ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ - 555 82 - ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ
ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ - AGL banner - ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ

ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດອາດເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງພະເຊີນກັບຄວາມຍາກລຳບາກໃນການໃຊ້ຊີວິດ ທັງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງອາຫານ, ພະຍາດລະບາດ, ມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ອາກາດເຢັນ ຫລື ຮ້ອນຈົນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງຍາກລຳບາກ ຈົນອາດປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ.

ເດັກທີ່ເກີດໃນມື້ນີ້ຈະປ່ວຍໄວຂຶ້ນ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບທີ່ສ້າງຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ຕາມລາຍງານການສຶກສາໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ 120 ທ່ານ ຈາກ 35 ສະຖາບັນທົ່ວໂລກທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Lancet ໂດຍມີໃຈຄວາມສຳຄັນລະບຸວ່າ : ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມຂອງໂລກທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເດັກທີ່ເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະນີ້ອາດປະສົບບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ, ບັນຫາລາຄາອາຫານແພງຈົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ກະຈາຍເປັນວົງກ້ວາງຫລາຍຂຶ້ນ, ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດ (PM 2,5) ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນ ຫລື ເຢັນຈົນເກີນໄປ ເຊິ່ງຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນເມື່ອເດັກເຫລົ່ານີ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ໂດຍການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດນີ້ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບເດັກຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນກະທັ້ງເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ໂດຍທາງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແມ່ນໂລກຕ້ອງຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງປາຣີສທີ່ບໍ່ໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກສູງຂຶ້ນເກີນ 2 ອົງສາ ອັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ອາກາດສະອາດຂຶ້ນ, ບ້ານເມືອງສະອາດຂຶ້ນ ແລະ ໄພທຳມະຊາດອາດຫລຸດຄວາມຮຸນແຮງລົງ, ແຕ່ຖ້າບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ຫາກໍເກີດມາໃໝ່ຈະຕ້ອງພົບກັບສະພາບຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງອາຫານ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ກິນວົງກ້ວາງ ແລະ ຮຸນແຮງ, ສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ໄພທຳມະຊາດທີ່ພ້ອມເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງທຸກເມື່ອ.

 • ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງອາຫານ : ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ເຮັດໃຫ້ລາຄາພືດຜົນທາງການກະເສດລາຄາແພງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ : ໃນປະເທດອີຢິບ ລາຄາເຂົ້າໜົມປັງໃນຂະນະນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 30% ແລະ ຕະຫລອດ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ ປະລິມານການຜະລິດຜົນທາງການກະເສດຫລຸດລົງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝາກສາລີ (ຫລຸດລົງ 4%), ເຂົ້າສາລີປູກຍາມໜາວ (ຫລຸດລົງ 6%), ຖົ່ວເຫລືອງ (ຫລຸດລົງ 3%) ແລະ ເຂົ້າ (ຫລຸດລົງ 4%) ຈາກສະພາບການນີ້ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທົ່ວໂລກຢູ່ໃນສະພາບການຂາດສານອາຫານ ແລະ ບັນຫາທາງສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ : ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່, ພະຍາດພູມແພ້, ມີພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງ ແລະ ບັນຫາພັດທະນາການໃນໄລຍະຍາວ.
 • ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ : ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມໂລກສູງຂຶ້ນ,​ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຶ່ງງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການແຜ່ລະບາດຈາກພະຍາດເຂດຮ້ອນໄປສູ່ເຂດອົບອຸ່ນ ແລະ ເຂດໜາວ ດັ່ງຂໍ້ມູນການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍ Vibrio choleraທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອະຫິວາຕະກະໂລກ ຫລື ພະຍາດຫ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍເຖິງ 10% ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະຕົ້ນທົດສະວັດ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມີລາຍງານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ໃນບໍລິເວນທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນນຳອີກ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງພົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ອັນເປັນພະຍາດເຂດຮ້ອນແຜ່ກະຈາຍໄປໃນບໍລິເວນທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນເຊັ່ນດຽວກັນ.
 • ສະພາບອາກາດກໍບໍ່ດີ : ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ໃນມື້ນີ້ຈະຕ້ອງຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ເປັນພິດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຫລາຍຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກການໃຊ້ພະລັງງານຟອສຊິລປະກອບກັບອຸນຫະພູມໂລກທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນ ເປັນໂຕເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປອດທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາຂອງເດັກໆ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງປອດຫລຸດລົງ, ອາການພູມແພ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ. ໃນປີ 2016 ມີສະຖິຕິການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນທີ່ມີສ່ວນມາຈາກຝຸ່ນ PM 2,5 ຫລາຍກ່ວາ 440.000 ຄົນ ອັນເນື່ອງມາຈາກການໃຊ້ຖ້ານຫີນ ແລະ ຫລາຍກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກມົນລະພິດທຸກປະເພດ.
 • ສະພາບລົມຟ້າອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງແບບຂ້າມຂັ້ນທີ່ຕ້ອງພົບໄປຕະຫລອດຊີວິດ : ທ້າຍທີ່ສຸດ ເດັກທີ່ເກີດຈະພົບກັບຄວາມສ່ຽງຂອງສະພາບນຳ້ຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຍາວນານ, ໄຟປ່າທີ່ເກີດຫລາຍເທື່ອ, ມີຜູ້ຄົນໃນ 152 ຈາກ 196 ປະເທດທີ່ປະສົບເຫດການໄຟປ່າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2001-2004 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຍັງບໍ່ລວມເຖິງໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຖີ່ຫລາຍຂຶ້ນຈົນຄົນຮຸ່ນໃໝ່ຕ້ອງເສຍເງິນເສຍຄຳຫລວງຫລາຍໄປກັບການຟື້ນຟູຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ຢ່າງບໍ່ມີມື້ຈົບສິ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາເກີດປະກົດການເຕືອນທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດຫລາຍເດືອນດ້ວຍກັນ (ເຊັ່ນ : ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ເປັນເດືອນຕຸລາທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ) ປະເທດໃນເຂດເອີຣົບຕ້ອງພົບກັບຄື້ນຄວາມຮ້ອນຮຸນແຮງຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນ ແລະ ໃນປີກາຍນີ້ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຄົນຍີ່ປຸ່ນຫລາຍກ່ວາ 32 ລ້ານຄົນຕ້ອງເປັນຜູ້ປະສົບໄພຈາກຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ເຊິ່ງຄື້ນຄວາມຮ້ອນສົ່ງຜົນກັບຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຄົນໃນໂລກ ທັງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກທັງໃນຮົ່ມ ແລະ ກາງແຈ້ງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດທິພາບພາກການຜະລິດຂອງໂລກໃນຫລາຍອຸດສາຫະກຳມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ.
 • ຮ່າງກາຍຂອງເດັກນັ້ນອ່ອນແອຕໍ່ສະພາບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດຫລາຍ ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ລະບົບພູມຕ້ານທານກຳລັງພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອ່ອນໄຫວຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ມົນລະພິດຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄວເດັກນັ້ນຈະຢູ່ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ກະຈາຍໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ ແລະ ຈະຄົງຢູ່ໄປຕະຫລອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ຖ້າບໍ່ມີມາດຕະການຮີບດ່ວນຈາກທຸກປະເທດໃນການຫລຸດການປ່ອຍແກ໊ສເຮືອນແກ້ວ ທັງສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ອາຍຸໄຂຈະຫລຸດລົງ, ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດນີ້ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບໄປຊົ່ວອາຍຸຄົນ. ທັງນີ້ ບັນດານັກວິໄຈຜູ້ຂຽນລາຍງານວິໄຈຂອງອົງກອນ The Lancet Countdownຮຽກຮ້ອງມາດຕະການຈິງຈັງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ 4 ດ້ານ ດັ່ງນີ້ :
 1. ຫາທາງຫລຸດການໃຊ້ ຫລື ຢຸດໃຊ້ພະລັງງານຖ່ານຫີນທົ່ວໂລກໂດຍຮີບດ່ວນ.
 2. ກຸ່ມປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງຕ້ອງເຮັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງໃນໂຄງການເງິນທຶນດ້ານສະພາບອາກາດລະຫ່ວາງປະເທດ (International Climate Finance Commitment) ຈຳນວນປະມານ 1 ແສນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ພາຍໃນປີ 2020 ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າສູ້ກັບໄພໂລກຮ້ອນ.
 3. ຕ້ອງມີການເພີ່ມລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ມີລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະທາງຍ່າງ ແລະ ທາງລົດຖີບ ຫລື ມີການວາງນະໂຍບາຍລະບົບລົດຖີບໃຫ້ເຊົ່າ ຫລື ຊື້ຕາມເມືອງຕ່າງໆ.
 4. ຕ້ອງມີການລົງທຶນຄັ້ງໃຫຍ່ໃນການປັບປຸງລະບົບສຸຂະພາບ (Health System Adaptation)ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າລະບົບສາທາລະນະສຸກຈະສາມາດຮອງຮັບຄົນປ່ວຍທີ່ມີອາກາດປ່ວຍທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.
 • ເສັ້ນທາງທີ່ເຮົາເລືອກຕໍ່ຈາກນີ້ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງເດັກໆໃນອະນາຄົນຢ່າງຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ – ດຣ. ສະເຕລລາ ຮາທິງເຈີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cayetano Herediaຜູ້ຂຽນຮ່ວມງານວິໄຈກ່າວ ແລະ ເສີມວ່າ : “ເຮົາຕ້ອງຟັງສຽງຄົນຮຸ່ນໃໝ່ນັບລ້ານທີ່ຢຸດຮຽນເພື່ອເດີນຂະບວນສົ່ງເສີມດ້ານສະພາບອາກາດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຮີບດ່ວນ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງອາໄສຄວາມຮ່ວມມືຈາກປະຊາກອນ 7,5 ພັນລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງໂລກໃນຕອນນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າສຸຂະພາບຂອງເດັກທີ່ເກີດໃນມື້ນີ້ຈະບໍ່ຖືກກຳນົດໂດຍການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ”.
ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ
ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ -  AD conten website - ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ
ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ - lattana banner - ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ
ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ - lattana banner 1 - ໂລກຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດລະບາດ ແລະ ມົນລະພິດ ຈົນປ່ວຍງ່າຍ ແລະ ເສຍຊີວິດໄວຂຶ້ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!