ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ - 555 3 - ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ - Untitled design - ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ວັນທີ 3 ກັນຍານີ້ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ:

ເດັກແມ່ນກໍາລັງສໍາຄັນຂອງຊາດ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ຂອງ ການພັດທະນາທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ໂດຍສະເພາະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ; ຍາມໃດພັກ-ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະເພາະ ການສົ່ງເສີມສິດທິຟຶ້ນຖານຂອງເດັກ ເປັນຕົ້ນ: ການຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ມີນິຕິກໍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.ໃນນີ້ຍັງໄດ້ຈັດລະດັບນັບແຕ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍໄດ້ຈັດສັນທຶນຮອນໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກປິ່ນອ້ອມ ເຊັ່ນ: ວຽກຈົດທະບຽນການເກີດ, ວຽກສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ວຽກໂພຊະນາການ, ວຽກສັກຢາກັນພະຍາດ, ວຽກລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ວຽກສຶກສາ, ວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ວຽກສານ, ໄອຍະການ, ຍຸຕິທຳ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ວຽກປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກ ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສານເດັກ, ຫນ່ວຍໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຕາງຫນ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ເປີດສາຍດ່ວນ ແລະ ສູນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ-ແມ່ຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ ລວມທັງການຂູດຮີດທາງເພດເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ; ໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເດັກກຳພ້າ-ກຳພອຍ, ເດັກດ້ອຍໂອກາດ, ໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ, ກະຊວງ ຮສສ ໃນຖານະທີ່ເປັນ ຂະແໜງການຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ, ເຊິ່ງສະແດງອອກ ໃນການປັບປຸງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສ ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກົນໄກການ ປະສານງານຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ; ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ລະບົບການລາຍງານ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ; ສົ່ງເສີມໃຫ້ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ມີຄວາມມຍືນຍົງ ໂດຍການ ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງລ້ຽງດູ ຢູ່ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສ ລາວ ທັງ 6 ແຫ່ງ ໃນນີ້ ລວມມີ ແຂວງຫຼວງ ພະບາງຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ຂອງແມ່ລ້ຽງ – ນ້າສາວ ເອັສໂອເອັສ ທີ່ີເປັນຜູ້ເສຍສະຫຼະ ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກນ້ອຍ ປຽບເໝືອນລູກຫຼານ ຕົນເອງ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍຍົກສູງຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງ ພະນັກງານຄູ, ຜູ້ສຶກສາອົບຮົມເດັກ, ຫົວໜ້າເຍົາວະຊົນ, ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດ ທີ່ພວມປະຈຳການເຮັດໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ມີຄວາມສະຫງົບດີ.

ເຖິງວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມກັນປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຄື ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ກຳພ້າ-ກຳພອຍ ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ໂດຍຟື້ນຖານກໍຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການປະ ສານສົມທົບ ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ສິດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ເພື່ອຮັບຮູ້ໄດ້ດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຫຍໍ້ທໍ້ ຮ່ວມກັນ ໃນການປ້ອງກັນ-ແກ້ໄຂບັນຫາ, ມີກົນໄກ ແລະ ລະບົບທີ່ເປັນມາດຖານ ສຳລັບການດຳເນີນວຽກງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂື້ນ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈ, ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກກຳພ້າ-ກຳພອຍດ້ອຍໂອກາດ.

ສະເພາະ ຢູ່ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອສໂອເອສລາວ ຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງຂອງພວກເຮົາ, ກໍ່ຂໍໃຫ້ຜູ້ອໍານາດການບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍດ້ານທີ່ຕັ້ງໜ້າ ໃນການບໍລິ ຫານບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອສໂອເອສ, ພິເສດ ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ແກ່ ແມ່ ແລະ ນ້າສາວ ຜູ້ທີ່ຮັບຊອບ ແລະ ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນ ໃນການສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອເບີ່ງແຍ່ງລ້ຽງດູເດັກ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ໄດ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ທັງຮ່າງກາຍ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນຊີວິດໄດ້ໃນສັງຄົມ ພ້ອມທັງເປັນກໍາລັງແຮງ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນອະນາຄົດ./

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

 

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເອັສໂອເອັສລາວ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!