ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່…

ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່... - 555 6 - ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່…
ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່... - Untitled design - ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່…

ໂດຍ:  ມຶກບໍ່ແຫ້ງ

ຖ້າທ່ານຜູ້ອ່ານແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດເນີນສູງຈະນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຕົນເອງມີແນວໃດເພື່ອໃຫ້ ມີລາຍໄດ້ ແລະອາຫານພຽງພໍ?

ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າໃນປັດຈຸບັນຍັງມີປະຊາຊົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຍັງອາໄສການເຮັດໄຮ່ ເພື່ອລ້ຽງຊີບເຊິ່ງສືບທອດກັນມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ. ການເຮັດໄຮ່ ເລື່ອນລອຍນັ້ນຖືກເບິ່ງວ່າເປັນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະທຳລາຍທຳມະຊາດ, ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄໝ້ລາມປ່າແລະການເຮັດໄຮ່ ແມ່ນນຳໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍແຕ່ໄດ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍ.

ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນລັດຖະບານພວກເຮົາກໍໄດ້ພະຍາຍາມຊອກອາຊີບອື່ນທີ່ໝັ້ນຄົງແລະຍືນຍົງກວ່າມີລາຍໄດ້ ຫຼາຍກວ່າແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວອາດມີຜົນສຳເລັດບາງສ່ວນແລະຍັງມີປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດພາກເໜືອຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຍັງສືບຕໍ່ການເຮັດໄຮ່ ແບບເລື່ອນລອຍຍ້ອນມີທາງເລືອກທີ່ຈຳກັດໃນການເຮັດອາຊີບອື່ນ.

ໃນ 10 ກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາການປູກຢາງພາລາຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ນິຍົມຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະພາກເໜືອຂອງລາວທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າການນຳໃຊ້ທີ່ດິນນັ້ນຫັນຈາກການເຮັດໄຮ່ ໄປສູ່ການເຮັດສວນຢາງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຄວາມຫວັງທີ່ວ່າຈະມີລາຍຮັບທີ່ເປັນກອບເປັນກຳ.

ແຕ່ບໍ່ເປັນດັ່ງໝາຍໄວ້ພໍເທົ່າໃດເມື່ອຫຼາຍປີຜ່ານນີ້ ລາຄາຢາງພາລາຂອງປະຊາຊົນຖືກ ກົດຕໍ່າລົງເກືອບຈຸພື້ນທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງຍອມຂາຍເພາະຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍທີ່ຍັງຈຳກັດບວກໃສ່ກັບປັດໄຈອາກາດຖ້າອາດເອື້ອອຳນວຍນໍ້າຢາງກໍມີຫຼາຍ, ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຢູ່ເຂດ ແຂວງພາກເໜືອໄດ້ຖາງສວນຢາງພາລາຖີ້ມບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ.

ໃນເດືອນສິງຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາມີການເຜີຍແຜ່ ຜົນສຶກສາໃນຫົວຂໍ້ “ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈາກການເຮັດໄຮ່ ມາສູ່ການເຮັດສວນຢາງພາລາຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ”ທີ່ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ປູກຢາງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດເຊິ່ງການສຶກສາດັ່ງກ່າວສົມທຽບລາຍຮັບຈາກການເຮັດໄຮ່, ການເຮັດສວນຢາງແລະເຮັດແບບປະສົມປະສານເຮັດໄຮ່ເຂົ້າແລະປູກຢາງໄປພ້ອມ.

ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່... - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່…

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າຄອບຄົວທີ່ເຮັດສວນຢາງມີລາຍໄດ້ 1.890 ໂດລາຫຼືປະມານ 17 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົວເຮືອນຕໍ່ປີແລະຜູ້ທີ່ເຮັດໄຮ່ ຈະມີລາຍໄດ້ 1.258 ໂດລາຫຼືປະມານ 11 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ຄົວເຮືອນຕໍ່ຄົນແລະການເຮັດແບບປະສົມປະສານເຊິ່ງການເຮັດໄຮ່ເຂົ້າແລະປູກຢາງພາລາໄປພ້ອມນັ້ນແມ່ນມີລາຍຮັບລະຫວ່າງ 1.000-2.000 ໂດລາຫຼືປະມານ 9-18 ລ້ານກີບ.

ການປູກຢາງນັ້ນອາດມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າການເຮັດໄຮ່ ແຕ່ລາຄາຂອງຢາງພາລາແມ່ນຂຶ້ນໆລົງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນຫາຍໃຈບໍ່ທົ່ວທ້ອງ. ອີງຕາມການສຶກສາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າເມື່ອປະຊາຊົນເຮັດໄຮ່ ຈະມີຄວາມສາມັກຄີກັນດີກວ່າເມື່ອເວລາເຮັດສວນຢາງເພາະການເຮັດໄຮ່ ປະຊາຊົນແລກປ່ຽນແຮງງານກັນຫຼືເອີ້ນແນວໜຶ່ງວ່າເຮົ້າກັນ.

ການສຶກສານີ້ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເຮັດແບບປະສົມປະສານນັ້ນແມ່ນສາມາດສ້າງ ຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າເພາະທັງມີຢາງພາລາແລະໄດ້ເຂົ້າກິນພ້ອມຊ່ວຍໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າມີລາຍໄດ້ຫຼາຍທາງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຜົນການສຶກສານີ້ ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະປັດໄຈຕ່າງໆແຕ່ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ກໍຄືການປູກພືດແບບປະສົມປະສານແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າແກ່ປະຊາຊົນ, ການແຫ່ກັນເຮັດສວນຢາງພາລານັ້ນສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າບໍ່ສາມາດກາງຕໍ່ໃສ່ ແຫຼ່ງລາຍຮັບອັນດຽວໃນເມື່ອລາຄາຮອງຮັບບໍ່ຄໍ້າປະກັນ, ການສົ່ງເສີມການປູກຝັງແບບປະສົມປະສານທີ່ມີພືດຫຼາກຫຼາຍນັ້ນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍປະຊາຊົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງແລະມີອາຫານການກິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍພຽງພໍ.

 

ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່... - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່…
ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່... - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່…
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!