ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ

ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ - 555 15 - ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ
ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ - Untitled design - ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ

    ຍ້ອນຫຍັງແມ່ມານຈຶ່ງຄວນງົດດື່ມຊາກາເຟ ? ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກາເຟອີນ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຊາ ຫລື ກາເຟ ສຳລັບທາງການແພດຖືວ່າສານກາເຟອີນນັ້ນສາມາດຖ່າຍທອດຜ່ານສາຍແຮ່ໄປຫາລູກໃນທ້ອງໄດ້ ໂດຍອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະບວນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງລູກ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ນຳ. ແນວໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜົນສະຫລຸບໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວວ່າຊາ ແລະ ກາເຟຈະເປັນເຄື່ອງດື່ມອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກຢ່າງຈະແຈ້ງແນ່ນອນຫລືບໍ່ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ມານຈະຄວນດື່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງລູກ ແພດຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ແມ່ມານງົດດື່ມຊາ ແລະ ກາເຟນັ້ນເອງ.

  • ແມ່ມານສາມາດດື່ມກາເຟໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງດື່ມໃນປະລິມານຈຳກັດ : ແມ່ມານບາງຄົນທີ່ຕິດການດື່ມຊາ, ກາເຟຫລາຍ ແລະ ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດງົດດື່ມໄດ້ ກໍຍັງສາມາດດື່ມໂດຍການຈຳກັດປະລິມານຂອງກາເຟອີນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ມານບໍ່ຄວນໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບປະລິມານກາເຟອີນເກີນມື້ລະ 100 – 200 ມິນລີກຣາມ ຫາກໃນແຕ່ລະມື້ສາມາດຄວບຄຸມການດື່ມເຄື່ອງດື່ມກາເຟອີນໃນປະລິມານບໍ່ເກີນດັ່ງກ່າວໄດ້ ກໍຖືວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ, ແຕ່ຫາກເມື່ອໃດທີ່ເຜີດື່ມເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫລາຍເກີນກ່ວາກຳໜົດກໍຍ່ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ :
  • ອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ ເມື່ອດື່ມກາເຟອີນໃນປະລິມານຫລາຍ :
  1. ການດື່ມກາເຟອີນເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫລາຍເກີນໄປຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈລູກໃນທ້ອງມີອັດຕາການເຕັ້ນທີ່ໄວຜິດປົກກະຕິ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ລູກເສຍຊີວິດໃນທ້ອງ ຫລື ເກີດໂອກາດຫລຸລູກໄດ້ງ່າຍ.
  2. ການໄລ່ນຳ້ຍ່ຽວອອກຫລາຍກໍເປັນໜຶ່ງໃນອາການຄົນຖືພາຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເນື່ອງຈາກກາເຟອີນກໍເປັນສານທີ່ມີລິດໄລ່ນຳ້ຍ່ຽວ ເມື່ອແມ່ມານຍ່ຽວຫລາຍກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍນຳ້ ແລະ ທາດການຊຽມຫລາຍຂຶ້ນ ອາດມີຜົນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງອ່ອນແອໄດ້.
  3. ການດື່ມຊາຂຽວ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍມັກຈະມີສ່ວນປະກອບຈາກນຳ້ຕານຫລາຍ ຫາກຮ່າງກາຍແມ່ມານໄດ້ຮັບປະລິມານນຳ້ຕານຫລາຍຈົນເກີນໄປກໍອາດສົ່ງຜົນໃນດ້ານນຳ້ໜັກໂຕທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຫລາຍ ແລະ ຍັງສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດເບົາຫວານ.
  4. ກາເຟອີນມີຜົນຕໍ່ການຂັດຂວາງຂະບວນການດູດຊຶມສານອາຫານສຳຄັນດ້ວຍກັນຫລາຍຊະນິດ ເຊິ່ງລູກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານຢ່າງບໍ່ພຽງພໍກໍຍ່ອມມີຜົນກະທົບໃນດ້ານການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ພັດທະນາການດ້ານສະໝອງຊ້ານຳອີກ.
  5. ກາເຟອີນເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບຍາກ, ຫລັບບໍ່ສະໜິດ ຫາກແມ່ມານພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງລູກໃນທ້ອງກໍຍ່ອມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປນຳ.

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າໂທດຈາກການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກາເຟອີນປະລິມານຫລາຍສຳລັບແມ່ມານນັ້ນກໍມີຫລວງຫລາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກຢາກດື່ມແທ້ໆໃນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດງົດໄດ້ເລີຍ ກໍຄວນດື່ມໃນປະລິມານຈຳກັດຕໍ່ມື້ຈະດີທີ່ສຸດ ໂດຍອາດດື່ມພຽງຈອກນ້ອຍໆໃຫ້ພໍເຊົາຢາກກໍພໍແລ້ວ ເພາະຫາກຍັງຄົງດື່ມໃນປະລິມານຈອກຂະໜາດກາງປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບປະລິມານກາເຟອີນສູງເຖິງ 60 – 150 ມິນລີກຣາມ, ແຕ່ສຳລັບແມ່ມານທີ່ຢາກດື່ມຊາຂຽວ ຫລື ຊາ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກາເຟອີນໜ້ອຍກ່ວາໃນກາເຟ ກໍອາດຈະງົດດື່ມກາເຟແລ້ວຫັນມາດື່ມຊາຂຽວ ຫລື ຊາແທນກໍໄດ້ຄືກັນ ເພາະຊາ ຫລື ຊາຂຽວນັ້ນຈະມີປະລິມານກາເຟອີນປະມານ 40 – 60 ມິນລີກຣາມຕໍ່ຈອກເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ
ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ
ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເມື່ອແມ່ມານຢາກດື່ມຊາ-ກາເຟ ດື່ມແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!