ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ

ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ - 555 16 - ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ
ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ - Untitled design - ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ

ປັດຈຸບັນມີຄູ່ແຕ່ງດອງທີ່ປະສົບບັນຫາການມີລູກຍາກເຖິງ 40% ສ່ວນຫລາຍມັກຈະບໍ່ພົບສາເຫດ ເຊິ່ງບັນຫານີ້ສາມາດໂທດວ່າເປັນຄວາມຜິດຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າໆກັນ ນັ້ນກໍແມ່ນຝ່າຍຊາຍ 40% ແລະ ຝ່າຍຍິ່ງ 40% ແລະ ມີສາເຫດຈາກທັງສອງຝ່າຍ 20%. ການມີລູກຍາກໃນແມ່ຍິງອາດເກີດໄດ້ຈາກຫລາຍສາເຫດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນພະຍາດທາງກຳມະພັນ, ການສາຍລັງສີທີ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຮັງໄຂ່ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ລວມໄປເຖິງວິຖີຊີວິດປັດຈຸບັນທີ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຄຽດໄດ້ງ່າຍ.

ອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ສຳຄັນຂອງການມີລູກຍາກ ແມ່ນເລື່ອງຂອງອາຍຸຝ່າຍຍິງ ເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນຄົນແຕ່ງດອງກັນຊ້າລົງ ກ່ວາຈະພ້ອມມີລູກກໍຕອນທີ່ອາຍຸຫລາຍແລ້ວ.

ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ຍິງເຮົາມີໄຂ່ໃນຮັງໄຂ່ຈຳກັດ ໄຂ່ເຫລົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດເພີ່ມຈຳນວນ ຫລື ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໄດ້ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ໄວຈະເລີນພັນ ຫລື ເລີ່ມເປັນປະຈຳເດືອນເທື່ອທຳອິດ ຈະມີໄຂ່ພຽງ 3 – 4 ແສນໜ່ວຍ ແລະ ໃນແຕ່ລະເດືອນຈະມີໄຂ່ຫລາຍໜ່ວຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເພື່ອແຂ່ງຂັນກັນ ແລະ ຕົກອອກມາໃຊ້ງານພຽງ 1 ໜ່ວຍເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນ ຈຳນວນໄຂ່ຈຶ່ງເລີ່ມໜ້ອຍລົງ ຄຸນນະພາບກໍດ້ວຍລົງໄປນຳ ຈຶ່ງເປັນຜົນໃຫ້ແມ່ຍິງອາຍຸ 40 – 49 ປີຂຶ້ນໄປ ປະສົບບັນຫາການມີລູກຍາກ ແລະ ເມື່ອອາຍຸ 49 – 50 ປີຈະເປັນໄລຍະເຂົ້າສູ່ໄວທອງ ຫລື ໄວໝົດປະຈຳເດືອນ ຮັງໄຂ່ຢຸດເຮັດວຽກ, ປະຈຳເດືອນໝົດ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້.

ແຕ່ແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງດອງໄວກໍຢ່າດີໃຈເກີນໄປ ເພາະມີໂອກາດຈະເປັນຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳໜົດ (Premature Ovarian Insufficiency: POI) ໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີລູກຍາກໄດ້ຄືກັນ ເຊິ່ງອາການນີ້ພົບໃນຄົນອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 40 ປີ ທີ່ຮັງໄຂ່ເຮັດວຽກຫລຸດໜ້ອຍລົງ ຫລື ເຫລືອປະລິມານໄຂ່ໃນຮັງໄຂ່ໜ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເຫລົ່ານີ້ສ່ຽງຕໍ່ການມີລູກຍາກ ສາເຫດຂອງອາການດັ່ງກ່າວອາດເກີດຈາກພະຍາດກ່ຽວກັບລະບົບພູມຕ້ານທານ, ພະຍາດທາງກຳມະພັນ, ການຮັບຄີໂມ ຫລື ສາຍລັງສີເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ເຮົາຍັງພົບວ່າມີຄົນຈຳນວນຫລາຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດຈະແຈ້ງ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງອາການຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳໜົດຈະບໍ່ມີການສະແດງອາການໃດໆໃຫ້ເຫັນ ແລະ ຈະສົ່ງສັນຍານປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ເມື່ອຮັງໄຂ່ເລີ່ມເສື່ອມໄປຫລາຍແລ້ວ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ບັນດາແມ່ຍິງເຮົາສາມາດຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນອາການຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳໜົດໄດ້ນັ້ນ ເຮົາອາດໃຊ້ການກວດຮໍໂມນ AMH ( Anti-Mullerian hormone) ເປັນຮໍໂມນໜຶ່ງຂອງແມ່ຍິງ ຈະມີປະລິມານກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຳນວນໄຂ່ໜ່ວຍນ້ອຍໆ (antral follicles) ໃນຮັງໄຂ່ ເພດຈຶ່ງໃຊ້ຮໍໂມນນີ້ໃນການກວດຫາໄດ້ ແນະນຳວ່າຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຈະມີລູກຕັ້ງຕ່ອາຍຸ 35 ປີຂຶ້ນໄປ ຄວນຮີບກວດໃຫ້ໝັ້ນໃຈ ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ມີອາການປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິກໍຕາມ.

ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ

ແນວໃດກໍຕາມ ອາການຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳໜົດບໍ່ຖືເປັນເລື່ອງໜ້າກັງວົນຫລາຍ ເພາະບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຫາກເປັນອາການນີ້ແລ້ວຈະບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າຮັບຄຳປຶກສາຈາກແພດ ເພື່ອຄົ້ນຫາຕົ້ນເຫດເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວ ບໍ່ໃຫ້ອາການຮຸນແຮງ ຫລື ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ຈະແຈ້ງ ແພດແນະນຳໃຫ້ດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ມີເພດສຳພັນໃນໄລຍະທີ່ໄຂ່ຕົກເພື່ອໃຫ້ມີໂອກາດຖືພາໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ຫາກຍັງບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດກໍສາມາດໃຊ້ເຕັກນິກເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການມີລູກໄດ້ຄືກັນ ທັງການສັກອະສຸຈິເຂົ້າຜົ້ງມົດລູກໂດຍກົງ, ການເຮັດເດັກຫລອດແກ້ວ ຫລື ການປະຕິສົນທິນອກຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງຄວາມສຳເລັດກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບຫລາຍປັດໄຈ ໂດຍສະເພາະອາຍຸ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງທັງພໍ່ ແລະ ແມ່ນຳ.

ປັດຈຸບັນ ການມີລູກຍາກເປັນບັນຫາຂອງຄູ່ແຕ່ງດອງແລ້ວຫລາຍຄູ່, ແຕ່ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການແພດທີ່ພັດທະນາຫລາຍຂຶ້ນ ກໍເປັນໂຕຊ່ວຍສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການມີລູກບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງແລກມາດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ່າວສູງຄືກັນ.

ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ
ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຮັງໄຂ່ເສື່ອມກ່ອນກຳນົດ ສ່ຽງມີລູກຍາກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!