ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ

ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ - Time fo an Adventure 2020 09 05T160503 - ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ
ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ - Untitled design - ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ

ມີສອງສ່ຽວຢູ່ບ້ານດຽວກັນ, ຮຽນຈົບສາມັນແລ້ວພ້ອມກັນໄປເປັນທະຫານ, ຢູ່ກົມກອງດຽວກັນ. ຢູ່ກິນເປັນຕາຍດ້ວຍກັນ. ເວລາສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງ, ທັງສອງສ່ຽວກໍໄດ້ກັບບ້ານ ເຮືອນ ແລະ ເຮັດການຢູ່ຄົນລະບ່ອນ.
ຕໍ່ມາສ່ຽວໜຶ່ງໄດ້ເປັນເຈົ້າໃຫ່ຍນາຍໂຕ ໃນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າພະແນກ. ສ່ວນຜົວຂອງຂ້ອຍເປັນພຽງພະນັກງານທຳມະດາ. ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງຜົວເມຍພວກຂ້ອຍໄດ້ໄປຫາສ່ຽວຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງລາວ ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ລາວຊ່ວຍເອົາລູກເຂົ້າເຮັດວຽກ ເຮັດການຢູ່ໃນພະແນກຂອງເຂົາໃຫ້.
ກ່ອນຈະໄປຫາສ່ຽວ, ຜົວເມຍພວກຂ້ອຍປຶກສາຫາລືກັນວ່າ: ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຂອງຕ້ອນຂອງຝາກ ຫຼື ມີຊອງເລັກໆນ້ອຍໆໄປໃຫ້ລາວບໍ. ແຕ່ຜົວຂອງຂ້ອຍບອກວ່າ: ບໍ່ຕ້ອງມີຫຍັງດອກ, ມັນແມ່ນສ່ຽວຮັກສ່ຽວແພງກັບຂ້ອຍ, ເປັນຕາຍມີກັນ, ຂ້າກັນບໍ່ລົງດອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້ອຍກໍຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຊອງໄປນຳ, ເອົາເງິນເດືອນ1 ເດືອນຂອງຜົວຍັດໃສ່.
ເມື່ອໄປຮອດຫ້ອງການຂອງພໍ່ສ່ຽວ, ລາວກໍຕ້ອນຮັບຜົວເມຍພວກຂ້ອຍດ້ວຍຄວາມເບີກບານ ແລະ ເປັນກັນເອງ. ຂ້ອຍໄດ້ເອົາຊອງທີ່ກຽມໄປນັ້ນຍື່ນໃຫ້ພໍ່ສ່ຽວ, ລາວກໍຮັບເອົາ ແລ້ວຢັດໃສ່ລີ້ນຊັກໂຕະໄວ,້ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ: ຈະພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຊ່ວຍເອົາລູກຂອງຂ້ອຍເຂົ້າເຮັດການໃຫ້ໄດ້.
ພາຍຫຼັງກັບມາເຮືອນຂ້ອຍເວົ້າກັບຜົວວ່າ: ເຈົ້າເຫັນບໍ ນາຍໃດສິບໍ່ໜ້າເງິນ, ນາຍໃດສິບໍ່ຮັບສິນບົນ. ມັນບໍ່ມີດອກອັນວ່າຈິດໃຈສ່ຽວຫັ້ນນາ. ຄຳບູຮານເຄີຍສອນໄວ້ວ່າ: ບໍ່ມີແມວໂຕໃດບໍ່ກິນປາຢ້າງ.
ຜົວຂ້ອຍນັ່ງຟັງບໍ່ປາກບໍ່ຕີງ ແລ້ວເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: ເອີມັນກໍເປັນໄປສະພາບລວມຂອງສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນຫັ້ນລະ. ຖ້າມັນຮັບຊອງຂອງຄົນອື່ນອາດຈະຫຼາຍກ່ວານັ້ນ, ອາດເປັນ 2-3 ຮ້ອຍລ້ານພຸ້ນລະ, ມັນຮັບໃຫ້ລະດີແລ້ວ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, ພໍ່ສ່ຽວໄດ້ມາຫາພວກຂ້ອຍຢູ່ເຮືອນ, ຂ້ອຍລັກຄິດຢູ່ໃນໃຈວ່າ: ອາດຈະແມ່ນລາວມາຄອບວ່າຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ຫຼື ອາດຈະຕ່ິວ່າເງິນໜ້ອຍໂພດເພື່ອມາຕໍ່ລອງເອົາເງິນອີກ.
ພາຍຫຼັງລົມກັນໄດ້ຄາວໜຶ່ງ, ເຂົາເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: ເລື່ອງຊ່ວຍລູກຊ່ວຍເຕົ້ານັ້ນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເດີ, ມື້ໃດເຂົາເອີ້ນໄປສະເໜີຕົວ, ບອກໃຫ້ລູກໄປຫາຂ້ອຍຢູ່ຫ້ອງການກ່ອນ ແລ້ວ ສິພາມັນໄປສະເໜີໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ້ເລີຍ, ພ້ອມທັງຈົກເອົາຊອງຢູ່ໃນຖົງເສື້ອອອກມາແລ້ວຍື່ນໃຫ້ຂ້ອຍພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ: ນີ້ແມ່ນຊອງທີ່ເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍມື້ກ່ອນນັ້ນ, ຍັງຄືເກົ່າ ຂ້ອຍບໍ່ທັນໄດ້ຈີກມັນ. ຖ້າຈີກເບິ່ງຢ້ານຜົວເມຍພວກເຈົ້າຕົກໃຈອາດວ່າຂ້ອຍຕິເງິນໜ້ອຍໂພດ. ມື້ນັ້ນຂ້ອຍເອົາຊອງນຳພວກເຈົ້າໄວ້ກໍເພື່ອໃຫ້ພວກເຈົ້າອຸ່ນໃຈ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈບໍ່ໃຫ້ພວກເຈົ້າໄປຫາຜູ້ອື່ນອີກ ມັນຈະເປັນການສິ້ນເປືອງ
ມື້ນັ້ນພວກຂ້ອຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາ ຢູ່ກິນເຂົ້າຢາມ. ເຂົາຮັບປາກ. ພາເຂົ້າກໍທຳມະດາ, ແຕ່ພໍ່ສ່ຽວກໍມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ສອງສ່ຽວຍາດກັນເວົ້າຍາດກັນລົມເລື່ອງອະດີດຕະການທີ່ເປັນທະຫານນຳກັນຢູ່ແນວໜ້າ. ຂ້ອຍເປັນຜູ້ນັ່ງຟັງສອງສ່ຽວລົມກັນຈົນນໍ້າຕາໄຫຼ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ແນວໜ້າທັງທຸກແຕ່ຮັກແພງກັນ.
ເມື່ອພໍ່ສ່ຽວກັບເມືອ, ຜົວຂອງຂ້ອຍລຸກຂຶ້ນ ແລ້ວຊີ້ໜ້າຂຶ້ນສຽງໃສ່ຂ້ອຍວ່າ: ເຈົ້າເຫັນບໍ່, ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃດກໍຊົ່ວຄືເຈົ້າຄິດໝົດ. ບັກນີ້ມັນເປັນເພື່ອນຮຽນນຳກັນແຕ່ນ້ອຍ, ເປັນເພື່ອນຮ່ວມຮົບໃນຂຸມຄອງດຽວກັນກັບຂ້ອຍ, ເປັນຕາຍມີກັນ. ບໍ່ມີຫຍັງສູງສົ່ງກ່ວາຈິດໃຈເພື່ອນດອກ. ຂ້ອຍມິດຢູ່ໄດ້ແຕ່ຟັງ.
ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ, ບໍ່ມີຫຍັງສູງສົ່ງກ່ວາຈິດໃຈເພື່ອນໄດ້ແທ້ໃດ.

ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ
ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ
ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ມາບັດນີ້ ຂ້ອຍຈື່ງຮູ້ວ່າເພື່ອນແທ້ແມ່ນແນວໃດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!