ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ

ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ - 55 - ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ
ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ - Untitled design - ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ

ໃນໂອກາດວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020), ໃນວັນທີ 7 ກັນຍານີ້ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ, ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ວັນ ທີ 8 ກັນຍາ ແມ່ນວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຊື່ງປີນີ້ໝູນວຽນມາຄົບຮອບ 55 ປີ ແມ່ນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງຕໍ່ກັບປະຊາຊາດໃນທົ່ວ ໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ຊື່ງຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຮຽນ ບໍ່ຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ຊື່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກຢ່າງໃຫ່ຍຫລວງຕໍ່ກັບການພັດທະນາຄົນ ກໍ່ຄືການພັດທະນາຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງຊາດ ຂອງສັງຄົມ ຂອງຕົນ ເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບ ປະຊາ ທິປະໄຕ ແລະ ຮັກຄວາມເປັນທຳຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຈື່ງໄດ້ພ້ອມກັນສະເໜີເພື່ອທວງເອົາສິດໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫລົ່ານັ້ນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຫລື ຮຽນສູງກວ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຮົາມີລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ.

ກອງປະຊຸມສາກົນລະດັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການໃນປີ 1965 ທີ່ນະ ຄອນຫຼວງ ເຕເຮລານ ປະເທດ ອີລານ; ໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີໃຫ້ມີວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຊຶ່ງໃນຊຸມປີຕໍ່ມາຄືປີ 1986 ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍອົງການອຸຍແນັດສະໂກ ຄັ້ງທີ 14 ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງເອົາ ວັນທີ 8 ກັນຍາ ຂອງທຸກໆ ປີໃຫ້ເປັນວັນສາ ກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈັດຕັ້ງສະເຫລີມສະຫລອງວັນດັ່ງກ່າວໃນ
ທຸກໆປີ ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮຽນຮູ້ໜັງສືໃນປະເທດຂອງຕົນ; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ກຳນົດທິດທາງ, ແຜນການ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ວິທີການຈັດການສຶກສາແນ່ໃສ່ການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືໃນປີຕໍ່ໆ ໄປ.

ໃນແຕ່ລະປີ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ອົງການອຸຍແນັດສະໂກ ໄດ້ມີສານໃຫ້ລັດພາຄີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພ້ອມທັງມີຄໍາຂວັນອອກໃນແຕ່ລະປີ, ສໍາລັບປີ 2020 ນີ້ ແມ່ນ “ ການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໜັງສື ໃນວິກິດການ COVID-19 ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ (Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond).

ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາການຮຽນຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຄົມໂລກກໍ່ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວອງໄວ ແຕ່ກໍຍັງມີປະຊາກອນໂລກປະມານ 773 ລ້ານຄົນສ່ວນຫຼາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊາວໜູ່ມຍັງບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ຫຼາຍກ່ວາ 617 ລ້ານຄົນ, ແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜູ່ມໃນການອ່ານ ແລະ ຄິດໄລ່ເລກໂດຍພື້ນຖານຍັງຕໍ່າກ່ວາມາດຖານ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ຊຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພົນລະ ເມືອງລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເທົາທຽມກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງມີປະຊາກອນທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ຍັງມີເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ປະລະຈາກໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປະມານ 04% ໃນສົກປີ 2019-2020 ນີ້ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງປະເທດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນສະພາບການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທົ່ວໂລກ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະສີ້ນສຸດເວລາໃດ ຊຶ່ງມັນເປັນຜົນກະທົບອັນໜັກໜ່ວງ ແລະ ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ-ກິລາ . ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄືກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໄດ້ມີການຮັບມືໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ,ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ມີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜຸ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ພິການໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມ ໂດຍຜ່ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍຮູບການເຊັ່ນ: ການຮຽນທາງໄກ, ການຮຽນຜ່ານໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ສື່ສັງຄົມອ່ອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ກ້າວໄປເຖິງການຮຽນຮູ້ຕາມອັດຕະຍາໄສ.

ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ ສັນລະເສີນມາຍັງຄະນະນຳ, ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ການຈັດຕັ້ງພາກເອກະ ຊົນ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ຕະຫຼອດຮອດ ພີ່ນ້ອງລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍຄືວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ຂອບໃຈມາຍັງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ພ້ອມນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ ສົ່ງພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງຄະນະນຳ, ອຳນາດການປົກ ຄອງ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູອາຈານ, ນັກ ຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມ ສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນ ສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ພ້ອມກັນກ້າວຂຶ້ນຍາດເອົາໄຊຊະນະໃໝ່ໃຫຍ່ຫຼວງກ່ວາເກົ່າໃນທຸກວຽກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບຳ ລຸງຍົກລະດັບ ການສຶກສາໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ
ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020 ປະກອບສ່ວນທຸກກຳລັງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມກືກໜັງສືໃນລາວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!