ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ

ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ -                                                                           - ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ
ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ - Untitled design - ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ

ເມື່ອອາທິດຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ມີພິທີລົງນາມຮ່ວມມື ນໍາໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ (Data Center) ຂອງກວຕ, ລະຫວ່າງ ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ກັບ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສອງຝ່າຍ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (IT Infrastucture), ລະບົບ Private Cloud ແລະ Digital Platform ຕ່າງໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິການ ແລະ ການບໍ ລິການຂອງ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ຕາມນະໂຍ ບາຍຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂອງພັກ-ລັດ ເຮົາວາງອອກ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ສິລິລັກ ໄຊຍະບຸນຊູ ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ກະ ຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່າວວ່າ: ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ ແມ່ນສູນວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ກວຕ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕ໋ອນ (Digital Infrastructure), ບໍລິການຮັບຝາກຂໍ້ມູນ, ລະບົບຊອບແວ, ແອັບພລີເຄເຊັນ, ເວັບໄຊ, ລະບົບອີເມວ ແລະ ອື່ນໆ ໃນປັດຈຸບັນທາງສູນ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການໃຫ້ບໍລິການສູນຂໍ້ມູນ (Data Center) ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ປອດໄພສູງ ເພື່ອຮອງຮັບ, ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນທົ່ວສັງຄົມ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ວິນຄຳ ລຸນທອນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ພິທີດັ່ງກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຂສລ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019, ໂດຍການລົງທຶນຂອງທະ ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 100% ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກສູງພາລະບົດບາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອໃຫ້ພົ້ນເດັ່ນ ເປັນສູນກາງໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ເພື່ອນຳມາສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ຕາມຕະຖານສາກົນ ທີ່ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ກ້າວໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນອະນາຄົດ, ປະກອບສ່ວນໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງພາກລັດ ແນໃສ່ເພື່ອຮັກສາຄວາມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ຊຶ່ງສະມາຊິກທີ່ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ກ່ອນອະນຸມັດເງິນກູ້, ທົບທວນ, ປັບໂຄງສ້າງໜີ້, ແຈ້ງເຕືອນເງິນກູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ກຳນົດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຕະ ຫລາດຂອງຕົນ ສົ່ງເສີມເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ສັງ ຄົມສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອໃນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງເສີມສັງຄົມໃຫ້ມີວິໄນທາງດ້ານການເງິນ.

ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ

ຮ່ວມລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້, ໂດຍທ່ານ ນາງ ວິນຄໍາ ລຸນທອນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ປະສິດທິເດດ ຫລວງວິໄລ ຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ກວຕ ໃຫ້ກຽດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງ ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ກວຕ, ມີທ່ານ ໄຂ່ແກ້ວ ຫລວງສີວິໄລ ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ທ່ານ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ, ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທັງສອງຝ່າຍຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ
ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລົງນາມຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງລາວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!