ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ

ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ - UNtel - ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ
ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ - Untitled design - ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ

ໃນຖານະບົດບາດເປັນກົມກອງທີ່ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍລະບົບຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງພາຍໃນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິຮູບລະບຽບການ ບໍລິຫານ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ້າງປັດໄຈໃນການສ້າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກ ຫຼື E-Government ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຜົນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ (ຢູນີເທວ)ໄດ້ຮັບ 02ລາງວັນລະດັບສາກົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ຄື: ລາງວັນຫຼຽນຄໍາ ໃນໝວດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບລັດຖະບານສປປ ລາວ, ຈາກລາງວັນໄອທີໂລກ (IT World Awards)  ແລະ ລາງວັນຫຼຽນທອງ ສໍາລັບປະເພດ “ນະວັດຕະກໍາ ແລະການພັດທະນາການບໍລິການຂອງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ” ຈາກງານ ອາຊີ – ປາຊີຟິກ Stevie Awards ປີ 2020. ນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ລັດດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນລະດັບສາກົນເຖິງ 02 ລາງວັນ.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງຢູ່ລາວ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ ໄດ້ຖືກການບັນທຶກ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃນໜ້າເອກະສານທ່ີເປັນປຶ້ມ ຊຶ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ອາດຫຼີກໄດ້ ເຖິງຄວາມເສຍຫານທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຈະແຈ້ງຂອງຂໍ້ມູນນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເສຍແຮງງານຫຼາຍ. ການຢາກປັບປຸງໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານຈົດທະບຽນຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ຢູນີເທວ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ລະບົບຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ” ນັບແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ຜ່ານໄລຍະ 3 ປີ ໃນການທົດສອບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕົວຈິງເຖິງປັດຈຸບັນ ໂຄງການນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໝາກຜົນຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ກັບບັນດາລັກສະນະພິເສດ ທີ່ກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍດາຍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ອັດສະລິຍະ ອັນໄດ້ສ້າງໃບໜ້າໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານລາວ.

ລະບົບຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ຂອງກະຊວງພາຍໃນຂອງລາວ ເປັນລະບົບທີ່ລັດຖະບານລາວເປັນຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອສຸມໃສ່ສ້າງລະບົບລະບຽບການຈົດທະບຽນ ລວມມີ: ການຈົດທະບຽນ ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ, ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍຊີວິດ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ເປັນເນື້ອໃນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫດຜົນຂອງການເສຍຊີວິດ, ການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ, ການຍົກເລີກການແຕ່ງດອງ, ເຫດຜົນຂອງການຮັບເອົາເປັນລູກເປັນທໍາ, ການເຂົ້າເມືອງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງພົບລະເມືອງລາວ. ດ້ວຍການຕິດຕໍ່ປະສານງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດ ສ້າງພາກລວມໄດ້ງ່າຍດາຍ ໃນການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງໃນ ສປປ ລາວ, ຊ່ວຍຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຂອດຂັ້ນລະບຽບການ  ແລະ ປະຫຍັດເວລາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເມື່ອໃຊ້ບໍລິການສາທາລະນະ. ຜ່ານວຽກນັ້ນ, ມັນໄດ້ເພີ່ມອີກໜຶ່ງບາດກ້າວການປະຕິຮູບການບໍລິຫານລັດ, ເພີ່ມຕື່ມດັດຊະນີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານ ແລະ ສ້າງປັດໄຈໃນການສ້າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກໃນ ສປປ ລາວ.

ດ້ວຍທ່າແຮງທີ່ມີບັນດາຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ເຄີຍຮ່ວມງານກັບຫວຽດເທວ, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ແຖວໜ້າທາງດ້ານວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງລະບົບທີ່ຄືກັນນີ້ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ. ເມື່ອຢູນີເທວໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາລະບົບໃຫ້ກັບກະຊວງພາຍໃນ, ຢູນີເທວໄດ້ລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສໍາຫຼວດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວມີບັນດາລະບຽບການ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຫວຽດນາມ ຈຶ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວສໍເລັດໄປດ້ວຍດີ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ ເກີດມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ນອກຈາກຄວາມບໍ່ຄາດຄິດຈາກປັດໄຈຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານ ພາສາ, ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຕ່າງກັນ ເມື່ອທຽບກັບໜ້າວຽກໃນເບື້ອງຕົນຊຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ທົດສອບຫຼາຍວິທີການທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ຕ່າງກັນ. ໃນນັ້ນ, ລວມທັງບັນດາເຕັກນິກທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍນໍາໃຊ້ມາກ່ອນ ພ້ອມກັບການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເຮື່ອແຮງ, ສະຕິປັນບັນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ເປັນສີ່ງທ້າທາຍສໍາລັບທີມງານຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຢູນີເທວ, ພິເສດແມ່ນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນດ້ານເວລາ ທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໂຄງການຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ຢູນີເທວໄດ້ເຮັດທຸກວິທີທາງຕ້ອງສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ. ດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍວຽກງານທີ່ມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນ “ແຮງພັກດັນທີ່ຢິ່ງໃຫຍ່” ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຢູ່ ສປປລາວ, ທີມງານພັດທະນາຂອງຢູນີເທວໄດ້ສຸມທຸກເຫືອແຮງທີ່ສຸດ ໃນການເອົາໃຈໃສ່ປຶກສາຫາລືກັບກະຊວງພາຍໃນຈາກນັ້ນສຸມໃສ່ແກ້ໄຂແຕ່ລະບັນຫາ ຈົນສາມາດສ້າງລະບົບໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ດີທີສຸດ. ບັນດາຄວາມອົດທົນສູ້ຊົນພະຍາຍາມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເຫື່ອແຮງ ສະຕິປັນຍາຂອງທີມເຕັກນິກ ໄດ້ຮັບຜົນ ກໍຄືໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2019, ຢູນີເທວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົດລອງຢູ່ໃນ 3 ແຂວງໃຫຍ່ໃນສປປລາວ ເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈໍາປາສັກເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃນທົ່ວປະເທດ. ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຢູນີເທວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໃຫ້ກັບພະນັກງານ ແລະ ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງພະນັກງານວິຊາການ ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໄມງ/7ວັນ. ຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແນະນໍາວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ພິດພາດທາງລະບົບອອນລາຍ. ມາຮອດເດືອນມີຖຸນາປີ 2020, ຢູນີເທວ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອມອບຮັບໂຄງການໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນລະບົບຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ.

ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ - 6989d0ef 5514 45e6 af34 8701d77cf3d8 1024x576 - ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ

ເພື່ອສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ກົມມະລີ ວິລະພັນ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ກະຊວງພາຍໃນ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາໂດຍກົງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງພົນລະເມືອງເປັນວຽກງານທີ່ທາງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນນັບແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ່ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃນວິໄສທັດຮອດປີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ (2016 –  2020)ລາວຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ສິ່ງນີ້, ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງປະຕິບັດໄດ້ເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັັບພົນລະເມືອງ ຄື: “ຮອດປີ 2030 ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງມີການຮັບປະກັນດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ; ຮອດປີ 2025 ພົນລະເມືອງລາວ ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາພື້ນຖານລະດັບມັດທະຍົມຕົ້ນ, ປະຊາຊົນລາວຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ມິຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ປະຊາຊົນລາວມີອາຍຸຍຶນສະເລ່ຍສູງກວ່າ 73 ປີ, ຮ່ວມໃນລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ບຸກຄະລາກອນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ລະບົບຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການປະຕິຮູບ ແລະ ຍົກສຸງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ການຄູ້ມຄອງຂອງປະຊາຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກະຊວງພາຍໃນຍັງສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ຊີ້ນໍາວຽກງານໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ອື່ນ ໆ.

ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ

ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ - f3a73065 790e 4b03 b5c2 ebdf3994036e 1024x759 - ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ

ຄວາມພະຍາຍາມບຸກບືນສູ້ຊົນຂອງຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ຢູນີເທວ,ເມື່ອລະບົບຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນຂອງລາວ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກທົ່ວໂລກ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດດ້ວຍສອງລາງວັນລະດັບສາກົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ຊຶ່ງເປັນລາງວັນຫຼຽນຄຳ ໃນໝວດຜະລິດຕະພັນ/ການບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບລັດຖະບານສປປ ລາວ, ຈາກລາງວັນໄອທີໂລກ (IT World Awards) ແມ່ນລາງວັນປະຈຳປີທີ່ຈັດຂື້ນໂດຍ Network Product Guide, ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ບັນດາຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ມີມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2006) ແລະ ລາງວັນຫຼຽນທອງ ສຳລັບປະເພດ “ນະວັດຕະກຳ ແລະການພັດທະນາການບໍລິການຂອງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ” ຈາກລາງວັນ Stevie Awardsລາງວັນອາຊີ – ປາຊີຟິກປີ 2020.

ຜົນງານທີ່ໄດ້ຍົກມາຂ້າງເທິງ, ໃນຖານະບົດບາດການເປັນກົມກອງ ທີ່ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍລະບົບດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ລີວ ແມ໋ງ ຮ່າ – ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຖານະບົດບາດທີ່ເປັນບໍລິສັດ ນໍາໜ້າໃນຂະແໜງເທັກໂນໂລຊີຢູ່ ສປປ ລາວ, ນັບແຕ່ມືິ້ທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍລະບົບນີ້, ຢູນີເທວໄດ້ກໍານົດວ່າ ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຸດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ, ມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ, ສະນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງພະນັກງານວິຊາການທັງໝົດ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ເກັ່ງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ມີປະສົບປະການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງເພື່ອພັດທະນາລະບົບ.  ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍາມໃດພວກເຮົາກໍຊອກຫາວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອຫຍໍ້ເວລາລົງ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມາເຖິງປະຈຸບັນສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ລະບົບຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງກະຊວງພາຍໃນ ເປັນລະບົບດີທີ່ສຸດ, ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນດ້ວຍການໄດ້ຮັບລາງວັນສາກົນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ສໍາລັບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນບໍລິການຂອງ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ”

ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ - da5f95fa e727 4dd9 9916 bfa227436442 - ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ

ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງໃຫ້ກັບກະຊວງພາຍໃນ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ໄດ້ສຳເລັດ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ອີກເທື່ອໜື່ງທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ຢູນີເທວ ມີບົດບາດເປັນຜູ້ນໍາໜ້າໃນການຫັນເປັນດີຈີຕ໋ອນ ຢູ່ ສປປລາວ, ປະຕິບັດຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຄຽງຄູ່ກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາ, ເຊື່ອມໂຍງໃນການຫັນປ່ຽນເປັນດີຈີຕ໋ອນຂອງໂລກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຢູນີເທວ ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ເປົ້າໝາຍກາຍເປັນ “ເຄືອຂ່າຍເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອອານາຄົດ” ນໍາໜ້າໃນ ສ ປປ ລາວ, ຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລາວ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ພ້ອທທັງສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຜົນງານເຂົ້າໃນວຽກງານສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

 

ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ
ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດດຖະບານລາວມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບ 02 ລາງວັນລະດັບສາກົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!