ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ

ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ -                                        - ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ
ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ - Untitled design - ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ

ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການເກີດລູກໃນໄວໜຸ່ມສູງທີ່ສຸດປະມານ 83 ຕໍ່ເດັກຍິງ 1.000 ຄົນ ອາຍຸ 15-19 ປີ ໄດ້ມີການເກີດລູກ, ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ເຮັດ​ໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ສູງ ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດຕິດເຊື້ອ COVID-19.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທຸກ 2 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ ມີການຖືພາໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນປະມານ 286.000 ຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດແບບສະໝັກໃຈ ການຖືພາທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນເປັນຈຳນວນຫລາຍແມ່ນໃນບັນດາແມ່ຍິງອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໂອກາດຂອງພວກເຂົາກໍມີຈຳກັດຫລາຍ ຍ້ອນການຖືພາທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂພຊະນາການທີ່ດີ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສືບຕໍ່ເປັນວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ. ຈຳນວນການເກີດທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດລາວ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ໃນໄລຍະ 2 ປີ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 331.000 ຫລື 355.000 ການເກີດໃໝ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ. ໃນຂະນະທີ່ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນວາງແຜນຄອບຄົວ, ການພັດທະນາແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບເກືອບ 68% ຂອງພົນລະເມືອງອາ​​​ໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍທີ່ສຸດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ. ໃນຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ 14% ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຄຸມກໍາເນີດໄດ້. ຜ່ານການເກັບກັບຂໍ້ມູນໃນບາງແຂວງ ອັດຕານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າ, ເກືອບ 7 ໃນ 10 ຂອງທຸກຄົນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄຸມກໍາເນີດ. ສະນັ້ນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ໄດ້ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນການວາງແຜນຄອບຄົວເຊັ່ນ: ການເບິ່ງແຍງຫລັງການເກີດລູກ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ພ້ອມດ້ວຍການບໍລິການທີ່ເປັນມິດກັບໄວໜຸ່ມ, ການສະໜອງຢາຄຸມກຳເນີດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານນີ້ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໄປສູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ຈະຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມທຸກຍາກ (LDC) ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນແຫ່ງຊາດສຳລັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ຍ້ອນວ່າງົບປະມານຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະຫລຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາ ກອນ ​ແລະ ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຸດຕໍ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມສ່ຽງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໝຸ່ມແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍ.

ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ
ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ
ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປະເທດເຮົາຍັງມີອັດດຕາການຖືພາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຄອບຄົວສູງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!