UNDP ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ

undp ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ -                                    4                        42 1 - UNDP ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ
undp ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ - Untitled design - UNDP ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ

ວັນທີ 28 ກັນຍານີ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ເປີດໂຕ ກິດຈະກໍາໂອກາດໃນການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບຸກຄົນ, ຜູ້ປະກອບການ start-ups, ອົງກອນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ໃນການປ່ຽນແປງວິທີການຈັດການ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາສິ່ງເສດເຫລືອກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ (ລີໄຊໂຄລ) ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ.

undp ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ - 588 300x200 - UNDP ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ

ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNDP ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ: ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການກໍາຈັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫລືອຂີ້ເຫຍື້ອ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຫລາຍດ້ານຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນມົນລະພິດຈາກການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ, ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄວາມງົດງາມຂອງທໍາມະຊາດ ແລະ ຕົວເມືອງ.

undp ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ - 747 300x200 - UNDP ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ

ການສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ຫລື ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍືນຍົງນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍຫັນເປັນເສດຖະກິດຮອບວຽນ (Circular Economy)ອີກດ້ວຍ.

ຫົວໜ້າຫ້ອງຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການພັດທະນາຂອງ UNDP ຢູ່ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາຕ້ອງເລັ່ງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ນັກປະດິດໜຸ່ມນ້ອຍ ໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຍືນຍົງເພື່ອຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫລືອ, ນີ້ພາໃຫ້ເກີດແນວຄິດລິເລີ່ມຂອງກິດຈະກໍາໂອກາດໃນການສ້າງນະວັດຕະກໍາ ໃໝ່ໃນຄັ້ງນີີ້. ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງ-ຊາຍ ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-35 ປີ ເພື່ອຊອກເອົາສິ່ງເສດເຫລືອກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແລະ ສາມາດນໍາແນວຄິດດັ່ງກ່າວໄປໝູນໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດອັນຍາວນານອີກດ້ວຍ.

undp ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - UNDP ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ

undp ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ - 78 300x241 - UNDP ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ

ກິດຈະກໍາໂອກາດໃນການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ແມ່ນຈະຄັດເລືອກ ບຸກຄົນ, ອົງກອນ ຫລື ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຈໍານວນ 10 ຄົນ/ອົງກອນ ຫລື ວິສາຫະກິດ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບເງີນລາງວັນມີມູນຄ່າເຖິງ 18.000.000 ລ້ານກີບ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ນໍາສະເໜີ.

 

undp ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - UNDP ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ
undp ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - UNDP ຊ່ວຍສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສົ່ງເສີມວິທີກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!