ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ.

ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ. -             -       ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ.
ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ. - Untitled design -       ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ.

 

 1. ໃຊ້ເຮັດນຳ້ໜັກສະໝຸນໄພບຳລຸງຜົມ : ກ່ອນອື່ນໃຫ້ກຽມນຳ້ເຂົ້າໝ່າ 1 ລິດ ໃສ່ໄວ້ໃນຖັງທີ່ສະອາດ ຈາກນັ້ນເອົາໝາກຂີ້ຫູດດິບ 5 ໜ່ວຍມາລ້າງ ແລ້ວຊອຍເປັນແຜ່ນບາງໆໃສ່ລົງໄປແຊ່ໃນນຳ້ເຂົ້າໝ່າ ແລະ ເອົາດອກອັນຊັນມາ 1 ກຳມື ລ້າງແລ້ວເອົາໃສ່ລົງໄປນຳ ແຊ່ປະໄວ້ 1 ຄືນ ຈຶ່ງເອົາມາປັ່ນຈົນແຫລວ ຈາກນັ້ນກອງເອົາແຕ່ນຳ້ໃສ່ກະຕຸກເກັບໄວ້ໃຊ້ ເຊິ່ງສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ 1 ອາທິດໃນຕູ້ເຢັນ. ວິທີໃຊ້ກໍພຽງແຕ່ເອົານຳ້ໝັກສະໝຸນໄພຂອງເຮົາມາຊະໂລມໃສ່ເສັ້ນຜົມໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວປະໄວ້ 5 ນາທີ ຈຶ່ງລ້າງອອກ ກໍຊ່ວຍບຳລຸງຜົມໃຫ້ນຸ້ມເຫລື້ອມງາມ ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໜັງຫົວແຫ້ງ, ປ້ອງກັນຂີ້ຄັນແຄໄດ້ນຳ.
 2. ຊັກຜ້າຂາວໃຫ້ກັບມາຂາວສະອາດຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່າ : ສຳລັບຜ້າແຜ ຫລື ຜ້ານີລົງສີຂາວເມື່ອເຮົາໃສ່ໄປດົນໆກໍຈະໝອງລົງ ບໍ່ຂາວສະອາດຄືເກົ່າ, ແຕ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ນຳ້ເຂົ້າໝ່າມາຊ່ວຍແກ້ບັນຫານີ້ໄດ້ ໂດຍເອົາຜ້າສີຂາວທີ່ຢາກຊັກມາແຊ່ໃນນຳ້ເຂົ້າໝ່າປະໄວ້ 3 – 5 ມື້ ໂດຍທີ່ເຮົາຕ້ອງປ່ຽນນຳ້ເຂົ້າໝ່າໃໝ່ທຸກມື້ ເມື່ອຄົບກຳນົດກໍເອົາຜ້າຂາວນັ້ນໄປຊັກຕາມປົກກະຕິ ຜ້າຂາວທີ່ເຄີຍໝອງກໍຈະກັບມາຂາວຄືຜ້າໃໝ່ໄດ້ອີກຄັ້ງ.
 3. ໃຊ້ໃນການດອງຜັກ : ນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງພູມປັນຍາທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີການເອົານຳ້ເຂົ້າໝ່າມາໃຊ້ປະໂຫຍດນຳ ໂດຍໃນຂັ້ນຕອນການດອງຜັກນັ້ນຈະໃຊ້ນຳ້ເຂົ້າໝ່າປະສົມເກືອ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ເຮົາກໍຈະໄດ້ຜັກດອງແຊບໆໄວ້ກິນແລ້ວ.
 4. ລ້າງຖ້ວຍໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່າ : ເຮົາສາມາດເອົານຳ້ເຂົ້າໝ່າມາໃຊ້ລ້າງຖ້ວຍຈານ – ບ່ວງຂອງເຮົາໃຫ້ສະອາດໄດ້ ຄ້າຍຄືກັບການໃຊ້ນຳ້ຢາລ້າງຖ້ວຍ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຊ່ວຍກຳຈັດຄາບໄຂມັນ, ກິ່ນຄາວ, ກິ່ນອາຫານໃຫ້ໝົດໄປຈາກຖ້ວຍຈານຂອງເຮົາໄດ້ຄືກັນ.
 5. ຊ່ວຍລ້າງກິ່ນຄາວຕິດມື : ຕອນເຮັດອາຫານແລ້ວ ຫາກລອງດົມມື ຈະມີກິ່ນຄາວຂອງຊີ້ນປາ ຫລື ກິ່ນເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆຕິດຢູ່ ເຮົາກໍໃຊ້ນຳ້ເຂົ້າໝ່າມາລ້າງມືເພື່ອຊ່ວຍລ້າງກິ່ນຄາວໃຫ້ໝົດໄປ ອາດຈະຕື່ມນຳ້ໝາກຂີ້ຫູດ ຫລື ນຳ້ໝາກນາວໃສ່ນຳໜ້ອຍໜຶ່ງກໍໄດ້ ກິ່ນຄາວທີ່ຕິດມືກໍຈະຫາຍໄປ.
 6. ໃຊ້ນຳ້ເຂົ້າໝ່າຫົດຕົ້ນໄມ້ : ເນື່ອງຈາກໃນນຳ້ເຂົ້າໝ່າມີສານອາຫານຢູ່ເປັນຈຳນວນຫລາຍ ຫາກເຮົາເອົາໄປຫົດຕົ້ນໄມ້ເປັນປະຈຳກໍຈະຊ່ວຍບຳລຸງໃບ ແລະ ດອກໃຫ້ງອກງາມ ຍິ່ງຖ້າເອົາໄປຫົດດອກໄມ້ ເຊັ່ນ: ດອກມະລິ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອອກດອກງາມຫລາຍ ບາງຄົນກໍເອົານຳ້ເຂົ້າໝ່າໄປປະສົມກັບເສດອາຫານ ແລະ ສ່ວນປະສົມອື່ນໆເພື່ອເຮັດເປັນນຳ້ໝັກຊີວະພາບໄວ້ຫົດຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໃຫຍ່ໄວນຳອີກ.
 7. ໃຊ້ນຳ້ເຂົ້າໝ່າລ້າງຜັກ ໝາກໄມ້ : ເພື່ອໃຫ້ການລ້າງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຂອງເຮົາສະອາດຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ໃຫ້ເອົານຳ້ເຂົ້າໝ່າມາໃຊ້ລ້າງ ໂດຍກ່ອນອື່ນເຮົາກໍເດັດຜັກທີ່ຢາກລ້າງອອກເປັນໃບໆກ່ອນ ຈາກນັ້ນເອົາໄປລ້າງດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່າໜຶ່ງຮອບ ຈາກນັ້ນເອົາມາແຊ່ໃນນຳ້ເຂົ້າໝ່າປະໄວ້ 10 – 15 ນາທີ ເມື່ອຄົບກຳນົດເວລາແລ້ວກໍເອົາຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ນັ້ນຂຶ້ນມາລ້າງນຳ້ສະອາດອີກເທື່ອໜຶ່ງ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍກຳຈັດສານພິດທີ່ຕິດມາກັບຜັກ ຫລື ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫລຸດລົງໄດ້.
 8. ນຳ້ເຂົ້າໝ່າສະຜົມ : ເລີ່ມຈາກການສະຜົມດ້ວຍຢາສະຜົມຕາມປົກກະຕິ ແລ້ວໃຊ້ນຳ້ເຂົ້າໝ່າລ້າງຢາສະຜົມອອກ ພ້ອມກັບນວດເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວໄປນຳ ເມື່ອນວດຈົນທົ່ວແລ້ວກໍລ້າງອອກດ້ວຍນຳ້ສະອາດອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮັດເປັນປະຈຳອາທິດລະ 1 – 2 ເທື່ອ ຈະຊ່ວຍບຳລຸງໃຫ້ເສັ້ນຜົມສຸຂະພາບດີ, ແຂງແຮງ, ມີນຳ້ໜັກ, ເຫລື້ອມງາມ ແລະ ບໍ່ຂາດຫລົ່ນງ່າຍ.
 9. ໃຊ້ນຳ້ເຂົ້າໝ່າໝັກຜົມ : ສຳລັບການໝັກຜົມດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່ານັ້ນ ເຮັດໄດ້ໂດຍການເອົານຳ້ເຂົ້າໝ່າມາຊະໂລມເສັ້ນຜົມໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວໝັກປະໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ ຈຶ່ງໃຊ້ນຳ້ເຢັນລ້າງອອກ. ສຳລັບສູດໝັກຜົມດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່ານີ້ ຖ້າທ່ານມີນຳ້ມັນຫອມລະເຫີຍກິ່ນລາເວັນເດີ, ເຈີຣານຽມ ຫລື ໂຣສແມຣີ ກໍສາມາດຢອດລົງໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ປະສົມກັບນຳ້ເຂົ້າໝ່ານຳກໍໄດ້.
 10. ພອກໜ້າດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່າ : ກ່ອນອື່ນໃຫ້ກຽມນຳ້ເຂົ້າໝ່າທີ່ສະອາດໆມາ ແລ້ວໃຊ້ສຳລີຈຸ່ມນຳ້ເຂົ້າໝ່າມາເຊັດໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າ. ຕໍ່ມາໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມທີ່ແຜ່ນໜາໆມາຈຸ່ມນຳ້ເຂົ້າໝ່າແລ້ວເອົາຕິດໄວ້ໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າ ພອກໜ້າປະໄວ້ 20 ນາທີ ຈຶ່ງລ້າງອອກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໜ້ານຽມນຸ້ມຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ.
 11. ນຳ້ເຂົ້າໝ່າແຊ່ມື : ເອົານຳ້ເຂົ້າໝ່າໃສ່ຊາມ ແລ້ວເອົາມືແຊ່ໄວ້ ເມື່ອເຮັດເປັນປະຈຳກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ມືນຽນນຸ້ມ, ບໍ່ຫ່ຽວຍານໄວຕາມອາຍຸ.
 12. ຖູພື້ນໄມ້ດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່າ : ຖ້າເຮືອນຂອງທ່ານເປັນເຮືອນໄມ້ ຫາກຢາກຈະຖູພື້ນໃຫ້ສະອາດ ລອງໃຊ້ນຳ້ເຂົ້າໝ່າຖູພື້ນ ໂດຍເຮົາຈະເອົາຜ້າເຊັດພື້ນຈຸ່ມນຳ້ເຂົ້າໝ່າ ແລ້ວໃຊ້ເຊັດພື້ນໃຫ້ທົ່ວ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຊ້ຜ້າຂົນໜູແຫ້ງເຊັດອີກຮອບໜຶ່ງ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ພື້ນເຮືອນຂອງທ່ານສະອາດເຫລື້ອມງາມຂຶ້ນ.
 13. ນຳ້ເຂົ້າໝ້າປິ່ນປົວສິວ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໜ້າສົດໃສ : ທ່ານສາມາດເອົານຳ້ເຂົ້າໝ່າມາຊ່ວຍປິ່ນປົວສິວໄດ້ ໂດຍການເອົານຳ້ເຂົ້າໝ່າທີ່ສະອາດໆມາລ້າງໜ້າເປັນປະຈຳທຸກເຊົ້າ – ແລງ ເມື່ອລ້າງໜ້າດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່າແລ້ວເຮົາກໍລ້າງດ້ວຍນຳ້ສະອາດອີກຮອບໜຶ່ງ ຫລື ລ້າງດ້ວຍໂຟມລ້າງໜ້າຕາມປົກກະຕິ ກໍຈະຊ່ວຍຫລຸດສິວ, ປິ່ນປົວສິວ, ຜິວໜ້າຈະຂາວໃສນຽນນຸ້ມ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມມັນສ່ວນເກີນເທິງໃບໜ້າໄດ້ນຳ.
 14. ແກ້ບັນຫາຜົມມັນ, ຫລຸດອາການຄັນໜັງຫົວດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່າ : ກ່ອນອື່ນໃຫ້ທ່ານເອົາໝາກຂີ້ຫູດດິບມາ 1 ໜ່ວຍ ລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວປອກເປືອກ ເອົາເປືອກທີ່ໄດ້ມາຕຳ ຫລື ບົດໃຫ້ແຫລວ ແລະ ບີບເອົານຳ້ປະສົມລົງໃສ່ນຳ້ເຂົ້າໝ່າ. ຈາກນັ້ນແຊ່ປະໄວ້ 5 – 10 ນາທີ ແລ້ວເອົາມາກອງເອົາແຕ່ນນຳ້. ເຮົາກໍຈະໄດ້ນຳ້ຢາສະຜົມ ໃຊ້ສະຜົມເປັນປະຈຳກໍຈະຊ່ວຍຫລຸດບັນຫາອາການຄັນໜັງຫົວໄດ້, ຮູ້ສຶກເບົາສະບາຍຫົວ, ຊ່ວຍບຳລຸງໜັງຫົວ ແລະ ເສັ້ນຜົມ, ຊ່ວຍຫລຸດບັນຫາໜັງຫົວມັນໄດ້.
 15. ນຳ້ເຂົ້າໝ່າກຳຈັດກິ່ນຄາວຂອງອາຫານທະເລ : ປົກກະຕິເວລາເຮົາກຽມປາ ຫລື ອາຫານທະເລເພື່ອຈະປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານນັ້ນ ບາງເທື່ອອາດມີກິ່ນຄາວທີ່ອ່າວແຮງ ແລະ ອາດມີເມືອກປາຕິດຢູ່ ໃຫ້ທ່ານເອົານຳ້ເຂົ້າໝ່າມາ 3 ຖ້ວຍແກງ, ບີບໝາກຂີ້ຫູດ ແລະ ໝາກນາວໃສ່ 3 – 5 ໜ່ວຍ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນກໍເອົາປາມາລ້າງ ເມື່ອລ້າງດ້ວຍນຳ້ເຂົ້າໝ່າປະສົມນຳ້ໝາກຂີ້ຫູດ ແລະ ນຳ້ໝາກນາວແລ້ວ ກໍເອົາກຸ້ງ, ຫອຍ, ປູ, ປາ ມາລ້າງນຳ້ສະອາດອີກຮອບໜຶ່ງ ທ່ານກໍຈະໄດ້ອາຫານທະເລທີ່ບໍ່ມີເມືອກ, ປາສະຈາກກິ່ນຄາວໄວ້ປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານແຊບໆແລ້ວ.
ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ. - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -       ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ.
ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ. - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -       ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ.
ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ. - Wave100S AD to Website 2020 0 -       ຫລາຍປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກນ້ຳເຂົ້າໝ່າ.
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!