ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ?

ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ? -       - ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ?
ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ? - Untitled design - ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ?

ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຕ້ອງເຄີຍນອນສະເດີດກາງເດິກ ຮູ້ສຶກຄືກັບຕົກຈາກບ່ອນສູງ ຂະນະກຳລັງເຊືອບຫລັບ ຫລື ໂຕກະຕຸກ, ຂາກະຕຸກໂດຍຫ້າມບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງຫລາຍຄົນເປັນເລື້ອຍໆ ເປັນບາງຄັ້ງບາງເທື່ອ, ແຕ່ຫລາຍຄົນເກີດຂຶ້ນຕະຫລອດຈົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບການນອນຫລັບພັກຜ່ອນ, ແຕ່ອາການດັ່ງກ່າວມີທີ່ມາແນວໃດ ແລະ ອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄຳຕອບດັ່ງນີ້ :

 • ອາການສະເດີດ ຫລື ກະຕຸກຂະນະນອນຫລັບ (Hypnic Jerks) ຫລື ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນວ່າ ອາການຄືກັບຕົກຈາກບ່ອນສູງ ເຊິ່ງບາງຄົນອາດຈະມີອາການກະຕຸກ ຫລື ສະເດີດຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນຟາດແຂນ, ຟາດຂາ ຫລື ອາດຈະສະເດີດຂຶ້ນໝົດໂຕ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ການນອນຫລັບໄດ້. ໃນທາງການແພດມັກຈະເອີ້ນກຸ່ມອາການນີ້ວ່າ ຮີບນິກ (Hypnic) ເປັນການສະເດີດແບບ Myoclonic ເຊິ່ງເປັນການກະຕຸກຂອງກ້າມຊີ້ນໃນຮ່າງກາຍທີ່ສາມາດເກີດໄດ້ໃນຄົນທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ : ການສະເອິ ຫລື ການກະຕຸກຂອງແຂນ – ຂາ ຕອນນອນຫລັບ. ໂດຍສາມາດສັນນິຖານໄດ້ວ່າເກີດຈາກຫລາຍສາເຫດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ວິຕົກກັງວົນ, ການອົດນອນ ຫລື ຈາກພະຍາດບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ : ຫລອດເລືອດສະໝອງ, ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງ, ແຕ່ໃນທາງການແພດກໍສາມາດອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ອີກດ້ານໜຶ່ງຈາກວຽກງານການສຶກສາຫລາຍເທື່ອເຊື່ອວ່າ ເກີດຈາກການທີ່ຮ່າງກາຍກຳລັງເຂົ້າສູ່ໄລຍະຫລັບເລິກ, ກ້າມຊີ້ນເລີ່ມຄາຍໂຕພ້ອມໆກັນ, ການຫາຍໃຈເລີ່ມຊ້າລົງ, ແຕ່ສະໝອງຊຳ້ພັດສັບສົນ ໂດຍຄິດວ່າຮ່າງກາຍກຳລັງອ່ອນແຮງ ທັງຂາ – ແຂນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຢືນ ຫລື ນັ່ງໄດ້ປົກກະຕິ ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ກົນໄກຂອງຮ່າງກາຍເຮັດການປ້ອງກັນໂຕ ຄື ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນເກັງ ແລະ ກະຕຸກຢ່າງໄວວາ ໃນບາງເທື່ອສະໝອງຈຶ່ງສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບອາການຂອງການຕົກຈາກບ່ອນສູງນັ້ນເອງ.
 • ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການສຶກສາທີ່ມີຄົນເວົ້າເຖິງກ່ຽວກັບທິດສະດີຂອງອາການ (Hypnic Jerks) ວ່າເປັນລະບົບການປ້ອງກັນໂຕ ເຊິ່ງຄົນໄດ້ຮັບຖ່າຍທອດມາຈາກບັນພະບູລຸດທີ່ມີຮ່ວມກັບລີງ ແລະ ໃຊ້ເປັນກົນໄກໃນການປ້ອງກັນໂຕ ໃນຕອນທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຂະນະນອນຫລັບ. ຂະນະທີ່ບາງເວັບໄຊ ລະບຸໄວ້ວ່າ : ການສະເດີດຂະນະຫລັບ ເປັນໜຶ່ງໃນອາການຂອງພະຍາດລົມຫລັບ (narcolepsy) ເປັນພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການງ່ວງເຫງົາຫາວນອນໃນຕອນກາງເວັນ, ອາການຫລັບແບບບໍ່ປົກກະຕິ ທັງໃນຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ແລະ ມີອາການແປກໆ ເຊິ່ງອາດເປັນໃນລັກສະນະໃດລັກສະນະໜຶ່ງ ຫລື ຫລາຍລັກສະນະໂດຍໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ ສິ່ງຫລອນຍາມຫລັບ (hyapnic hallucinations) ຄື ອາການຫລອນຂະນະຫລັບ ຫລື ຫລັບໆຕື່ນໆ ອາດຈະເກີດຕອນເລີ່ມຫລັບ ຫລື ຕອນທ້າຍຂອງການຫລັບ ຫລື ກຳລັງຈະຕື່ນ ອາດຈະເປັນສິ່ງຫລອນທີ່ມັກ ຫລື ບໍ່ມັກ (ໜ້າຢ້ານ) ກໍໄດ້ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກຄວາມຝັນ ເພາະມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງເປັນລາວ (ບໍ່ປະຕິດປະຕໍ່ກັນ) ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາການບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຫລິ້ນຢ່າງສົມບູນໃນສາກຫລອນນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ :
 • ພາບຫລອນ (visual hallucination) ເຊັ່ນ : ເຫັນເປັນວົງສີຕ່າງໆ, ສັດ, ວັດຖຸ ທີ່ມີຂະໜາດຄົງທີ່ ຫລື ຂະໜາດປ່ຽນແປງໄປເລື້ອຍໆ ອາດຈະເປັນພາບທົ່ວໆໄປໃນທຳມະຊາດ ຫລື ພາບສົມມຸດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ : ຜີສາງນາງຮ້າຍ ຫລື ອື່ນໆ.
 • ສຽງຫລອນ (auditory hallucination) ເຊັ່ນ : ສຽງເພງ, ສຽງນຳ້, ສຽງລົມ, ສຽງຂູ່ ຫລື ອື່ນໆ.
 • ຄວາມຮູ້ສຶກຫລອນ (cenesthopathic feeling) ເຊັ່ນ : ຮູ້ສຶກມີຫຍັງມາແຕະ, ລູບຄຳ ຫລື ຈັບຕ້ອງບາງພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ, ຮູ້ສຶກວ່າແຂນຂາຢູ່ຜິດບ່ອນ ຫລື ສະຫລັບບ່ອນ, ຮູ້ສຶກໂຕເບົາລອຍໄປໃນອາກາດ ຫລື ລອຍຢູ່ເໜືອຕຽງນອນ ແລະ ເບິ່ງເຫັນຕົນເອງທີ່ນອນຢູ່ ຫລື ຮູ້ສຶກວ່າມີຄົນໂດດມາທັບຕົນເອງ ຫລື ໂດດຂ້າມຕົນເອງທີ່ລອຍຢູ່ ເປັນຕົ້ນ.
 • ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ຫລອນເຫລົ່ານີ້ຈະເກີດພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວິນາທີ ຫລື ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ແລະ ຈົບລົງຢ່າງກະທັນຫັນດ້ວຍການສະເດີດ ຫລື ກະຕຸກຂອງພາກສ່ວນໃດພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ (Hypnic Jerks) ອາການຫລອນແບບນີ້ນອກຈາກຈະພົບໄດ້ໃນພະຍາດລົມຫລັບແລ້ວ ຍັງພົບໃນອາການອື່ນ ເຊັ່ນ : ຄົນທີ່ນອນຫລັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຫລື ຫລັບຜິດເວລາ.
 • ແນວໃດກໍຕາມ, ອາການ (Hypnic Jerks) ນັ້ນກໍສາມາດເກີດໄດ້ໃນຄົນທຸກເພດທຸກໄວ ບໍ່ແມ່ນອາການຜິດປົກກະຕິແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ຖ້າຫາກໃຜທີ່ມີອາການ (Hypnic Jerks) ຫລາຍເທື່ອເກີນໄປຈົນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການນອນຫລັບກໍຄວນໄປປຶກສາແພດ ເພາະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວໄດ້.
ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ? - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ?
ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ? - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ?
ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ? - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງນອນສະເດີດກາງເດິກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ?
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!