ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ

ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ - Time fo an Adventure 9 - ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ
ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ - Untitled design - ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ

ຜູ້ປະກອບການຮ້ານສະດວກຊື້ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ສິນຄ້າຈາກຜູ້ສະໜອງພາຍໃນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດທົດ ແທນການນໍາເຂົ້າໄດ້, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນການສະໜອງທີ່ ພຽງພໍ ແລະຍັງຂາດການສະໜອງທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ທາງຮ້ານມີທ່າອ່ຽງຈະສືບຕໍ່ຊື້ວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້າຈາກຜູ້ປະກອບການພາຍ ໃນແຕ່ອາດຈະຫຼຸດປະລິມານລົງຈາກລະດັບເດີມເລັກນ້ອຍທຽບ ໃສ່ຊ່ວງປະຕິບັດມາດຕະການຈໍາກັດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍ່ຍັງຂຶ້ນກັບວ່າຄ່ານິຍົມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ຫັນມາ ບໍລິໂພກສິນຄ້າພາຍໃນລະດັບເກົ່າ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ! ບວກກັບ ການພັດທະນາຕົວສິນຄ້າ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ ເພາະໃນຊ່ວງນັ້ນ ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ເຮັດການຜະລິດເປັນຫຼັກອາໄສເວລາວ່າງ ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດ. ຜູ້ສະໜອງ ພາຍໃນຕ້ອງໄດ້ຫາວິທີ ເພື່ອເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະສາມາດແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາ, ການຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ດົນ. ຖ້າເຮັດໄດ້ແນວນີ້, ແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫັນມານໍາໃຊ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເພື່ອຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງການຊື້ສິນຄ້ານໍາຜູ້ສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ກາຍ ເປັນວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້າ ທົດແທນການນໍາເຂົ້າຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ຕໍ່ໄປໄດ້ນັ້ນ ຜູ້ສະໜອງຕ້ອງມີການພັດທະນາສິນຄ້າ ທັງດ້ານ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່, ຕ້ອງມີການນໍາສະເໜີຜະລິດ ຕະພັນໃໝ່ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຊອກຫາວິທີໃນ ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການບໍລິຫານ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນ ກັບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ, ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງຮ້ານສະດວກຊື້ຍັງມີຂໍ້ ສະເໜີໃຫ້ພາກລັດພິຈາລະນາ ແລະມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຜະລິດ ຕະພັນພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຕ່ອງໂສ້ການສະ ໜອງສິນຄ້າກັບບັນດາທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ມີມາດຕະຖານດີເປັນຕົ້ນແມ່ນຮ້ານສະດວກຊື້ທີ່ທັນສະໄໝ ຕິດພັນກັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຄວນມີການຍົກເວັ້ນອາກອນມູນ ຄ່າເພີ່ມນໍາສິນຄ້າປະເພດອາຫານທີ່ມີການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສິນຄ້າໂອດອບໃຫ້ແກ່ຮ້ານສະດວກຊື້ ຫຼື ຕ້ອງມີລະບຽບການກໍານົດ ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ເປັນສິນຄ້າປະເພດໃດນອນໃນສິນຄ້າທີ່ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມສະເພາະ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິບັດການຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມດັ່ງກ່າວ. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ທຸລະກິດພາຍໃນ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອມານໍາສະເໜີສິນຄ້າຂອງຕົນໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ຫຼາຍຂຶ້ນຫາກພາກລັດມີກົນໄກ ແລະ ໜ່ວຍງານສະ ເພາະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜູ້ປະກອບການໃໝ່ ເພື່ອສາມາດເຂົ້າຫາຕະຫຼາດ ແລະ ເຂົ້າໃຈມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂຂອງຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນພື້ນຖານເຊິ່ງທາງຮ້ານກໍ່ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນສິນຄ້າພາຍໃນ.

ແຫລ່ງ: https://www.laophattananews.com/archives/89269

ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ
ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ
ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!