ການແກ້ໄຂຄູອາສາສະໝັກຫຼາຍປີຂອງກະຊວງສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ?

ການແກ້ໄຂຄູອາສາສະໝັກຫຼາຍປີຂອງກະຊວງສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ? - LPN 3 - ການແກ້ໄຂຄູອາສາສະໝັກຫຼາຍປີຂອງກະຊວງສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ?
ການແກ້ໄຂຄູອາສາສະໝັກຫຼາຍປີຂອງກະຊວງສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ? - Untitled design - ການແກ້ໄຂຄູອາສາສະໝັກຫຼາຍປີຂອງກະຊວງສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ?

ໂດຍ: ລູກເມືອງພວນ

ຄູອາສາສະໝັກ ຄືຄູທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນໂກຕາ ເພື່ອກິນເງິນເດືອນຈາກລັດຖະບານ, ພຽງແຕ່ເປັນຄູທີ່ສະໝັກໃຈສິດສອນໂດຍບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າ, ສະຫຼະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສ່ວນຕົວເພື່ອລູກຫຼານລາວ, ມີບາງຄົນກໍສະໝັກໃຈໄປບ່ອນທີ່ທຸລະກັນດານ, ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງໄຟຟ້າ, ອາໄສແຕ່ແສງຕະກຽງ, ໄຕ້ແປກ ແລະ ບອງ ເພື່ອແຕ່ງບົດສອນໃນຍາມຄໍ່າຄືນລາຕີກາ.

ອັນເນື່ອງມາຈາກ ການຂາດເຂີນຄູຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຊົນນະບົດພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,   ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທຸລະກັນດານ ບໍ່ມີໃຜຢາກໄປ, ດ້ານໜຶ່ງອີກໂກຕາລັດຖະບານແບ່ງໃຫ້ຂະແໜງ ການສຶກສາແຕ່ລະປີກໍມີຈຳກັດ ໃນຂະນະດຽວກັນຢູ່ໃນບັນດາຕົວເມືອງໃຫ່ຍໆ ຊໍ້າພັດ “ຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ”.

ອີງຕາມສະຖິຕິຈາກກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄູອາສາສະໝັກທັງໝົດໃນປີ 2020 ມີ 9.809 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີບາງຄົນກໍອາສາສະໝັກໄດ້ຫຼາຍປີ, ອົດທຸກ ອົດຍາກ ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຫຼາຍປະການ, ບາງຄົນກໍເສຍສະຫຼະຄວາມເປັນໂສດ, ບາງຄົນກໍຕ້ອງຫ່າງໄກຄອບຄົວ, ລູກ-ເມຍ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເພື່ອໄປສິດສອນລູກຫຼານລາວ ຢູ່ບ່ອນຫ່າງໄກຊົນນະບົດ ເພື່ອມີຄວາມຫວັງຈະໄດ້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ. ແຕ່ຟ້າເອີຍ, ເປັນໜ້າສົງສານ ແລະ ອີດູຕົນຄູອາສາສະໝັກເຫຼົ່ານັ້ນ ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາໄດ້ສະຫຼາຍໄປໃນເມື່ອມີໂກຕາອອກມາ. ມີຄູອາສາຫຼາຍຄົນຕ້ອງຫຼົ່ນນໍ້າຕາ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໂບກມືລາ ອາຊີບຢ່າງປະລິຍາຍ, ເສຍດາຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ໃນຄວາມຮັກອາຊີບ.

ສັງຄົມເຂົ້າໃຈດີ, ເມື່ອມີໂກຕາລັດຖະບານອອກມາ ທຸກຄົນບໍ່ວ່າແຕ່ຜູ້ຈົບໃໝ່, ຜູ້ຈົບເກົ່າ, ອາສາໜ້ອຍປີ ຫຼື ຫຼາຍປີ ກໍຕ້ອງໄດ້ສອບເສັງເອົາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄົນດີ ຄົນເກັ່ງ, ອັນນີ້ແມ່ນຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມແທ້ ແຕ່ໃຜຮູ້ແດ່ສ່ວນເລິກຂອງບັນຫາ, ແມ່ນບໍ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ເສັງໄດ້ນັ້ນລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄົນດີ ແລະ ເປັນຜູ້ເກັ່ງທັງນັ້ນ? ສັງຄົມໄດ້ຕັ້ງບັນຫາວ່າ ການສອບເສັງນັ້ນໂປ່ງໃສ ເປັນທຳແທ້ແລ້ວບໍ? ຫຼື ຫາກຍັງມີອັນໃດທີ່ບໍ່ຈະບໍ່ແຈ້ງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການສອບເສັງ?

ວິທີແກ້ດ້ວຍການສອບເສັງນັ້ນ ແມ່ນທາງອອກທີ່ດີສຳລັບຄູອາສາມາຫຼາຍປີຢ່າງເໝາະສົມແລ້ວບໍ? ຖ້າເບິ່ງໃນດ້ານ ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳ ມັນຖືກແທ້ແລ້ວບໍ? ມີຄວາມເປັນທຳແທ້ແລ້ວບໍ? ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າ ການທີ່ມີຄູອາສາຫຼາຍຄົນຕ້ອງໝົດຄວາມຫວັງໄປດ້ວຍການຫຼັ່ງນໍ້າຕານັ້ນ ມັນບົ່ງບອກສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳເຊື່ອງອຳຢູ່ໃນກະໂຕຂອງມັນ.

ການແກ້ໄຂຄູອາສາສະໝັກຫຼາຍປີຂອງກະຊວງສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ? - Wave100S AD to Website 2020 0 - ການແກ້ໄຂຄູອາສາສະໝັກຫຼາຍປີຂອງກະຊວງສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ?

ຜູ້ຂຽນຄິດວ່າ ວິທີທາງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນທຳ ໄດ້ທັງຫຼັກການ ໄດ້ທັງຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳ ກໍຄວນແບ່ງໂກຕາໃຫ້ຄູອາສາ ໂດຍຕັ້ງເປັນເກດຄື: ແຕ່ 1 – 3 ປີ, ແຕ່ 3 – 5 ປີ, ແຕ່ 5 – 8 ປີ, ແຕ່ 8 – 10 ປີ.

ເກດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂຕຕ້າກໍຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຢູ່ໃນເກດ 5 – 8 ປີ ແລະ ແຕ່ 8 -10 ເປັນບູລິມະສິດກ່ອນໝູ່ ເພາະໂກຕາມີຈຳກັດ ຈະໃຫ້ໝົດທຸກຄົນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ແຕ່ກໍຕ້ອງອີງໃສ່ທ້ອງທີ່ ບ່ອນໃດຂາດຄູຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ບ່ອນໃດເປັນບ່ອນທຸລະກັນດານທີ່ສຸດ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ຫຼື ວິທີໜຶ່ງອີກ ເອົາຄູເຫຼືອບໍ່ພໍຈາກເມືອງໃຫ່ຍໆ ເຄື່ອນໄປສອນຢູ່ບ່ອນທີ່ຂາດເຂີນຄູ. ຖ້າບໍ່ໄປກໍໃຫ້ອອກຈາກຄູ ເພາະເປັນ “ຄູເຫຼືອບໍ່ພໍຢູ່ແລ້ວ” ແລະ ເອົາໂກຕານັ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນ.

ຖ້າເຮັດໄດ້ແນວນີ້ ກໍບໍ່ເຖິງຂັ້ນວ່າສັງຄົມຈະວິພາກວິຈານໄປຫຼາຍ ກ່ວານີ້ ແລະ ຈະມີຄວາມເປັນທຳ, ຍຸຕິທຳຫຼາຍກ່ວາ ເພາະທຸກຄົນກໍຮູ້ດີວ່າໂກຕາມີຈຳກັດ.

 

ການແກ້ໄຂຄູອາສາສະໝັກຫຼາຍປີຂອງກະຊວງສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ? - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ການແກ້ໄຂຄູອາສາສະໝັກຫຼາຍປີຂອງກະຊວງສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ?
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!