ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ – 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ

ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ - 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ -             2020 - ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ – 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ
ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ - 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ - Untitled design - ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ – 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ

ເວັບໄຊ ເຊົ້າໄຊນ່າມໍນິງໂພສ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນພົບວ່າ : ກຸ່ມຄົນປ່ວຍກັບໝວດເລືອດມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນການສ່ຽງຕິດເຊື້ອ ຫລື ໂອກາດທີ່ຈະມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ຄົນໝວດເລືອດ O ມີຄວາມສ່ຽງອ່າວຕໍ່າ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄົນໝວດເລືອດອື່ນໆ. ສ່ວນໝວດເລືອດ A ຕ້ອງການໆປ້ອງກັນທີ່ແຂງແຮງທີ່ສຸດ.

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ອ້າງອີງຈາກກຸ່ມໂຕຢ່າງຫລາຍກ່ວາ 2.000 ຄົນທີ່ພົບເຊື້ອໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຫລື ໂຄວິດ – 19 ໃນເມືອງອູຮັ່ນ ແລະ ເສິນເຈິ້ນ ເມື່ອເອົາມາປຽບທຽບກັບກຸ່ມປະຊາກອນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ພົບວ່າ ຄົນໝວດເລືອດ A ມີໂອກາດສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງກ່ວາໝວດເລືອດອື່ນໆ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຄົນໝວດເລືອດ O ມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອຕໍ່າກ່ວາ.

ແນວໃດກໍຕາມ ນີ້ເປັນພຽງການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງຫລັງຈາກນີ້ຍັງຕ້ອງມີການສຶກສາລາຍລະອຽດອີກຫລາຍ. ຂະນະດຽວກັນ ນັກວິໄຈກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານສາທາລະນະສຸກພິຈາລະນາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງໝວດເລືອດເພື່ອວາງແຜນ ຫລື ຫາມາດຕະການຮັບມືກັບຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ – 19 ຫລັງຈາກນີ້. “ຄົນໝວດເລືອດ A ອາດຕ້ອງການໆປ້ອງກັນທີ່ແຂງແຮງກ່ວານີ້ ເພື່ອຫລຸດໂອກາດໃນການຕິດເຊື້ອ” – ຫວັງ ຊິງຫວງ ຫົວໜ້າທີມວິໄຈຈາກສູນເວດຊະສາດປະຕິບັດອີງຫລັກຖານ ໂຮງໝໍຈົງໜານ ມະຫາວິທະຍາໄລອູຮັ່ນເຜີຍເຖິງຂໍ້ຄົ້ນພົບໃນລາຍງານວິໄຈຂອງພວກເຂົາ.

“ຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໂຄວິດ – 19 ທີ່ມີໝວດເລືອດ A ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ການດູແລອາການຢ່າງໃກ້ຊິດຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໝວດເລືອດ O ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດຕິດເຊື້ອຕໍ່າລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ແຈ້ງເມື່ອປຽບທຽບກັບໝວດເລືອດອື່ນ”. ຈາກຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ – 19 ຈຳນວນ 206 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໃນເມືອງອູຮັ່ນນັ້ນ 85 ຄົນເປັນຄົນໝວດເລືອດ A ເຊິ່ງຄິດເປັນ 63% ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄົນປ່ວຍໝວດເລືອດ O ທີ່ມີພຽງ 52 ຄົນ ເຊິ່ງກະຈາຍຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີເພດ ແລະ ອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ລາຍລະອຽດໃນການໃຊ້ໝວດເລືອດລະບົບ ABO ອາດເປັນປະໂຫຍດສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິຫານສະຖານະການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ Sars-CoV2 ແລະ ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນ່າຊະນິດອື່ນໆ ເພື່ອກຳນົດທາງເລືອກ ແລະ ປະເມີນລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງບຸກຄົນ . ແນວໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ດຳເນີນການໂດຍນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ແພດຈາກເມືອງຕ່າງໆປະເທດຈີນ ລວມເຖິງປັກກິ່ງ, ອູຮັ່ນ, ຊຽງໄຮ້ ແລະ ເຊິນເຈິ້ນ ໂດຍຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຈາກຜູ້ຊຳນານການໃນແວດວົງ ທັງອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ເປັນແນວທາງການປະຕິບັດທາງຄລີນິກໃນປັດຈຸບັນ.

ເກົາ ອິງໄຕ໋ ນັກວິໄຈກັບຫ້ອງທົດລອງຫລັກຂອງໂລຫິດວິທະຍາທົດລອງໃນທຽນຈິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນທີມວິໄຈຊຸດດັ່ງກ່າວຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ : ຫົວຂໍ້ການສຶກສານັ້ນສາມາດປັບປຸງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນໂດຍການຂະຫຍາຍກຸ່ມໂຕຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຖິງວ່າກຸ່ມໂຕຢ່າງ 2.000 ຄົນຈະຖືເປັນປະລິມານທີ່ຫລາຍພໍສົມຄວນ,​ ແຕ່ເມື່ອທຽບກັບຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍທັງໝົດທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ – 19 ໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງມີຫລາຍກ່ວາ 180.000 ຄົນທົ່ວໂລກນັ້ນກໍຖືວ່າໜ້ອຍຫລາຍ. ອີກປະເດັນສຳຄັນທີ່ ເກົາ ອິງໄຕ໋ ສະເໜີແນະໄວ້ສຳລັບເລື່ອງນີ້ກໍຄື ຂໍ້ຈຳກັດສຳຄັນຂອງການສຶກສາດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບປັດໄຈອື່ນໆ ເຊັ່ນ : ການປະຕິສຳພັນລະຫ່ວາງໂມເລກຸນຂອງໄວຣັສ ແລະ ແຊນເມັດເລືອດແດງຊະນິດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍນຳ. ໂດຍທຳມະຊາດຂອງໝວດເລືອດນັ້ນຈະຖືກກຳນົດໂດຍສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ແອນຕີເຈັນ ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆພາຍໃນແຊນເມັດເລືອດແດງທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານ ເຊິ່ງຖືກຄົ້ນພົບໂດຍ ຄາລ ແລນສະໄຕເນີ ນັກຊີວະວິທະຍາສັນຊາດອົສເຕຣຍໃນປີ 1901 ແບ່ງຊື່ເອີ້ນອອກຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງໝວດເລືອດ A, B, AB ແລະ O ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍເລືອດມີຄວາມປອດໄພໂດຍການຈັບຄູ່ກຸ່ມເລືອດທີ່ກົງກັນໃນກຸ່ມຜູ້ປ່ວຍ.

ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ - 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ – 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງໝວດເລືອດແຕກຕ່າງກັນໄປໃນກຸ່ມປະຊາກອນ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາປະມານ 44% ຂອງປະຊາກອນເປັນໝວດເລືອດ O, ໃນຂະນະທີ່ປະມານ 41% ເປັນໝວດເລືອດ A, ຂະນະທີ່ ອູຮັ່ນ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນ 11 ລ້ານຄົນ ມີຄົນໝວດເລືອດ O ຢູ່ປະມານ 32%. ສ່ວນຄົນໝວດເລືອດ A ມີຢູ່ປະມານ 34%. ສຳລັບກຸ່ມຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ – 19 ນັ້ນມີຜູ້ປ່ວຍໝວດເລືອດ A ຢູ່ປະມານ 38% ແລະ ຜູ້ປ່ວຍໝວດເລືອດ O ຢູ່ປະມານ 25%.

ແນວໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດເອງກໍຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໝວດເລືອດຕ່າງກັນຈະມີຜົນກັບພະຍາດຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ ເພາະຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈແວດລ້ອມອື່ນໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະພາບແວດລ້ອມ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ ຫລື ການກະຈາຍຕົວຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີການສຶກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໝວດເລືອດໃນພະຍາດຕິດເຊື້ອອື່ນໆ ເຊັ່ນ : ໄວຣັສຕັບອັກເສບ B ຫລື ພະຍາດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈກະທັນຫັນຮຸນແຮງ (Sars) ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອາດເປັນປະໂຫຍດກັບແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ​ແຕ່ປະຊາຊົວທົ່ວໄປບໍ່ຄວນໃຊ້ສະຖິຕິຢ່າງຈິງຈັງເກີນໄປ.

ຫາກທ່ານເປັນຄົນໝວດເລືອດ A ທ່ານກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນຈົນເກີນເຫດ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຕິດເຊື້ອ 100% ຫລື ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໝວດເລືອດ O ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະປອດໄພ 100% ທ່ານຍັງຕ້ອງລ້າງມື, ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງໜ່ວຍງານປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດຢູ່ດີ.

ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ - 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ – 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ
ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ - 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໝວດເລືອດທີ່ສ່ຽງຕິດໂຄວິດ – 19 ຫລາຍທີ່ສຸດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!