ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ

ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ - LPN 71 - ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ
ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ - Untitled design - ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ

ນັບແຕ່ປີ 2015 ລະບົບທະນາຄານໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມາຮອດເດືອນ 6/2020 ມີທະນາຄານທັງໝົດ 44 ທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ແຫ່ງ, ມີ 14 ສາຂາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 26 ສາຂາ, ມີ 536 ໜ່ວຍບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 65 ໜ່ວຍ, ມີຕູ້ເອທີເອັມ 1.317 ໜ່ວຍເພີ່ມຂຶ້ນ 289 ໜ່ວຍ ທຽບໃສ່ປີ 2015, ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນທົ່ວລະບົບທະນາຄານ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ.

ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ປັບປຸງວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເຮັດໃຫ້ລະບົບສະຖາບັນການເງິນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆຫຼາຍສະບັບ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆ, ວຽກງານກວດກາທາງເອກະສານ ແລະ ກວດກາກັບທີ່ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງມືໃນການກວດກາ ເພື່ອໃຫ້ກໍໄດ້ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂຕາມລະບຽບໄດ້ກໍານົດໄວ້; ສໍາລັບການກວດກາທະນາຄານທຸລະກິດ ກໍ່ໄດ້ລິເລີ່ມທົດລອງການວິເຄາະ-ກວດກາຕາມຄວາມສ່ຽງ, ການສ້າງຄູ່ມືຄຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ, ປັບປຸແບບຟອມລາຍງານຖານະການເງິນສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ພັດທະນາຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານການເງິນ.

ນັບແຕ່ປີ 2015 ລະບົບທະນາຄານໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມາຮອດເດືອນ 6/2020 ມີທະນາຄານທັງໝົດ 44 ທະນາຄານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ແຫ່ງ, ມີ 14 ສາຂາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 26 ສາຂາ, ມີ 536 ໜ່ວຍບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 65 ໜ່ວຍ, ມີຕູ້ເອທີເອັມ 1.317 ໜ່ວຍເພີ່ມຂຶ້ນ289 ໜ່ວຍ ທຽບໃສ່ປີ 2015, ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນທົ່ວລະບົບທະນາຄານ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ໃນເດືອນ 06/2020 ມີຊັບສິນທັງຫມົດ 156.833 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 12,53% ຕໍ່ປີ; ມີໜີ້ສິນ 147.035 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 9,66% ຕໍ່ປີ, ມີເງິນຝາກທັງໝົດ 117 968 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 12,19% ຕໍ່ປີ, ມີບັນຊີເງິນຝາກທັງໝົດ 2.665.856 ບັນຊີ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 10,71% ຕໍ່ປີ; ໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ກວມ 3,21% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 0,02% ຕໍ່ປີ ທຽບໃສ່ປີ 2015,ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໂດຍສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 13,84%.

ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນ ມີສະຖາບັນການເງິນປະເພດຕ່າງໆ 180 ແຫ່ງ, ມີຊັບສິນທັງໝົດ 7.633 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ37,70% ຕໍ່ປີ; ມີໜີ້ສິນທັງໝົດ 5 960 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 35,31% ຕໍ່ປີ, ມີເງິນຝາກທັງໝົດ 1.217 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 27,63% ຕໍ່ປີ, ມີບັນຊີເງິນຝາກ 204,358 ບັນຊີ; ອັດຕາສ່ວນ NPL ສະເລ່ຍ 1,7% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອຂອງສະຖາບັນການເງິນທັງໝົດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ເຫັນວ່າທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃນທົ່ວລະບົບ ໂດຍລວມມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດປະຕິບັດລະບຽບຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ ທຫລ ວາງອອກໃນລະດັບດີ, ການດຳເນີນທຸລະກິດມີຜົນກໍາໄລ.

ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືນໍາໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ (Data Center) ລະຫ່ວາງ ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ກົເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ແລະ ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຂສສ), ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມດັ່ງກ່າວ.ການຮ່ວມມືກັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານ, ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝໃນຍຸກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ນີ້. ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ ແມ່ນສູນວິຊາການໜຶ່ງທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ກວຕ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (Digital Infrastructure), ບໍລິການຮັບຝາກຂໍ້ມູນ,ລະບົບຊອບແວ, ແອັບພິເຄຊັນ, ເວັບໄຊ, ລະບົບອີເມວ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນທາງສູນແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການໃຫ້ບໍລິການສູນຂໍ້ມູນ (Data Center) ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພສູງ ເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນທົ່ວສັງຄົມ.

ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ
ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລະບົບທະນາຄານນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວກ້າວສູ່ທັນທັນໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!