ປີນີ້ລາວຈະສົ່ງເຂົ້າຂາຍໄປຈີນ 20 ພັນໂຕນ

  ໃນວັນທີ 20 ມີນານີ້, ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໂຮງສີເຂົ້າຕ່າງໄດ້ຮ່ວມກັນຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ເພື່ອສົ່ງເຂົ້າຂາຍໃຫ້ ສປຈີນ ຈໍານວນ 20 ພັນໂຕນໃນປີນີ້, ພາຍຫລັງລັດຖະບານສອງປະເທດລາວ-ຈີນໄດ້ຕົກລົງນໍາກັນແລ້ວ, ໂດຍແມ່ນລັດວິສາຫະກິດສະບຽງອາຫານ ສປຈີນ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຊື້ຈໍານວນເຂົ້າສານດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລາວ ເວົ້າວ່າ: ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຜະລິດເປັນສີນຄ້າດັ່ງກ່າວ, ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນເຮົາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ, ເຖິງວ່າປັດຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດມີເງື່ອນໄຂປູກເຂົ້າໃຫ້ກາຍເປັນສີນຄ້າສົ່ງອອກຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອສາມາດສ້າງລາຍຮັບມາສູ່ຕົນເອງ ແລະ ນໍາມາພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ, ບົນຈິດໃຈປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດບັນລຸຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍວາງໄວ້.

error: Alert: Content is protected !!