ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46

ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46 - 555 8 - ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46
ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46 - Untitled design - ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46
ສຳນັກຂ່າວ ຊີເອັນເອັນ ລາຍງານເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພະຈິກນີ້ວ່າ ຜົນຂອງການນັບຄະແນນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ລັດ ມິຊີແກນ ບອກວ່າ ທ່ານ ໂຈໄບເດັນ ຜູ້ທ້າຊີງຕຳແໜ່ງ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເໜືອ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໂດຍຄະແນນນຳທີ່ 49.8% ຕໍ່ 48.6% ຫຼັງນັບຄະແນນໄປແລ້ວທັງໝົດ 97%.
ການຄ້ວາໄຊໃນລັດ ມິຊີແກນ ຂອງໂຈໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງເພີ່ມອີກ 6 ຄະແນນ ເປັນ 264 ຄະແນນ ຊຶ່ງເຂົ້າໃກ້ເສັ້ນໄຊ 270 ຄະແນນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປຂອງສະຫະລັດເຂົ້າໄປທຸກຂະນະ ຂະນະທີ່ຄະແນນຂອງ ທຣຳ ຕາມຫຼັງຢູ່ທີ່ 213 ຄະແນນ ແຕ່ກໍຍັງມີໂອກາດພິກກັບມາຊະນະໄດ້ ໂດຍຕ້ອງລຸ້ນຜົນໃນລັດ ທີ່ມີການພິກຜັນອີກ 5 ລັດທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ໄຊຊະນະຄັ້ງນີ້ຍັງຖືເປັນການຊີງເອົາລັດ ມີຊີແກນ ກັບມາຢູ່ໃນຝ່າຍຂອງເດໂມແຄຣດ ອີກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງກ່ອນໃນປີ 2016 ສຽງສ່ວນໃຫ່ຍຂອງ ມິຊີແກນ ໄດ້ທຸ່ມເທໃຫ້ ທຣຳ ໂດຍຄະແນນປ໋ອບປູລາ ເລືອກໃນຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ທຣຳ ຫ່າງກັນບໍ່ຫຼາຍຢູ່ທີ່ 2,684,200 ສຽງ ຕໍ່ 2,617,060 ສຽງ.
ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46
ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46
ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍັງອີກພຽງ 6 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ໄບເດັນກໍຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດຄົນທີ 46
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!