ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ

ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ - 555 13 - ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ
ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ - AGL - ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ

ຫຼາຍສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ພະຈິກນີ້ວ່າ ລັດ ເນວາຣາ ຂະນະນີ້ ພັກເດໂມແຄຣດ ມີຄະແນນນຳພັກ ຣີພັບຣີກັນຢູ່ ຊຶ່ງລັດນີ້ມີຄະແນນສຽງຈາກຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງ 6 ຄະແນນພໍດີ. ຫາກ ເນວາຣາ ນັບຄະແນນສຽງສຳເລັດ ແລະ ໂຈໄບເດັນໄດ້ອີກ 6 ສຽງດັ່ງກ່າວກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ນຳສະຫະລັດຄົນໃໝ່ທັນທີ. ສຳລັບລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນນັບຄະແນນສຳເລັດກໍຄື ເນວາຣາ, ເພັນຊີວາເນຍ, ນອດແຄໂຣລີນາ, ຈໍເຈຍ ແລະ ອາລາສກາ.

ເບິ່ງແລ້ວເສັ້ນທາງຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງ ໂຈໄບເດັນ ອາດຈະບໍ່ລາບລື້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທາງທິມງານຂອງປະທານາທິດີ ໂດນັລທຣຳ ໄດ້ໄປຟ້ອງຕໍ່ສານເພື່ອຂໍໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນໃນ 4 ລັດ ທີ່ຖືວ່າກຳລັງມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງດຸເດືອດຕອນນີ້ ແລະ ກໍເປັນສະໜາມເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂດນັລທຣຳ ຄິດວ່າອາດມີການທຸດຈະລິດການເລືອກຕັ້ງ.

ປະທານາທິບໍດີໂດນັລທຣຳ ໄດ້ທະວິດຂໍ້ຄວາມຫຼາຍຄັ້ງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 4 ພະຈິກວ່າ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການນັບຄະແນນບັດເລືອກຕັ້ງ ທັງໆ ທີ່ເຂົາມີຄະແນນນຳໃນຫຼາຍໆລັດສຳຄັນ ແຕ່ຢູ່ໆ ຄະແນນກໍຫາຍໄປ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ປະຫຼາດຫຼາຍ. ບາງທະວິດຂອງ ທຣຳ ບອກວ່າ ເຂົາກຳລັງຈະຊະນະໃນລັດ ເພັນຊີວາເນຍ ແຕ່ທາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດປະກາດວ່າຍັງມີບັດເລືອກຕັ້ງອີກນັບລ້ານໃບ ແລະ ຍັງມີຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆອີກ ແຕ່ຖືກທະວິດເຕີເຊື່ອງໄວ້.

ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ - lattana banner - ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ
ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ -    AD conten website - ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ
ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ - lattana banner 1 - ໂຈໄບເດັນ ຂໍລຸ້ນລັດດຽວ ເນວາຣາ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!