ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ

ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ - 555 40 - ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ
ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ - kitchen vibe - ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ອີດີຊັນ ລາຍງານວ່າ ມາເຖິງຄະນະນີ້ ບັດທີ່ໄດ້ນັບແລ້ວ ໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ 99% ເປັນຂອງນັກການເມືອງ ໂຈໄບເດັນ ໂດຍມີອັດຕາຫຼຸດລື່ນກັນທີ 0,7% ຫຼື ປະມານ 20.000 ບັດ.

ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍຂອງລັດ ວິສຄອນຊີນ, ການຫຼຸດລື່ນກັນໃນຄະແນນຄືດັ່ງກ່າວ ການຊະນະຈະຕົກເປັນຂອງ ໄບເດັນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງ 1% ແຕ່ຫຼາຍກ່ວາ ທຣຳ 0,25%. ດັ່ງນັ້ນ, ທຣຳ ຈິ່ງມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັບບັດຄືນໃໝ່ ແຕ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານໂດລາ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ ໄບເດັນ ປະກາດຮັບໄຊຊະນະ ແຕ່ ທຣຳ ບໍ່ຍອມຮັບ ໂດຍກ່າວຫາວ່າມີການໂກງຄະແນນຢູ່ໃນຫຼາຍລັດ, ເຂົາຈຶ່ງດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນສານ ແຕ່ມາເຖິງຄະນະນີ້ ເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຢູ່ລັດໃດເລີຍ.

 

ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ - 4 - ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ
ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ - 5 - ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ
ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ - 3 - ຖ້າ ທຣຳ ຢາກນັບບັດຄະແນນສຽງໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ ຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຟ່າງໜ້ອຍ 3,2 ລ້ານ ໂດລາ