ເມື່ອຜູ້ອື່ນເຮັດວຽກຜິດພາດເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ?

- 042706 - ເມື່ອຜູ້ອື່ນເຮັດວຽກຜິດພາດເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ?
- Untitled design - ເມື່ອຜູ້ອື່ນເຮັດວຽກຜິດພາດເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ?

ມີຜົນງານວິໄຈທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາຜູ້ນຳຂອງ Kets de Vries ພົບວ່າ : ຜູ້ທີ່ພົບວ່າເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະອະໄພໃຫ້ຄົນ ອື່ນນັ້ນມີສາເຫດມາຈາກ 3 ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ :

  1. ມີທ່າອ່ຽງຍຶດຕິດຢູ່ກັບອະດີດ : ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພຄົນອື່ນໄດ້ມັກໃຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໄປກັບການຄິດເຖິງອະດີດ ແລະ ມື້ເກົ່າໆຢູ່ກັບບັນຫາ, ເລື່ອງຄາໃຈໃນອະດີດທີ່ຕອນນີ້ແກ້ໄຂຫຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຄົນຈຳພວກນີ້ມັກຈະບໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເບິ່ງພາບລວມໃນປະຈຸບັນໄດ້ ເພາະຂະໜາດເຂົາຍັງໃຫ້ອະໄພໂຕເອງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເຂົາຍັງຈົມຢູ່ກັບອະດີດ ຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຍົກໂທດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ແນວໃດ.

– ວິທີແກ້ໄຂກໍຄື : ກ່ອນອື່ນໃຫ້ອະໄພໂຕເອງກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ອະໄພຄົນໃນອະດີດທີ່ເຄີຍເຮັດຜິດກັບເຮົາຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເກັບມັນມາຄິດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີຄວາມສຸກຢ່າງແທ້ຈິງ ຈິດໃຈຍັງມີຄວາມໝົກໝຸ້ນກັບອະດີດທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນຍັງມີອິດທິພົນດ້ານລົບແກ່ຄົນອ້ອມຂ້າງຂອງເຮົາເອງ, ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກໝົ່ນໝອງ ຈົ່ງເຮັດມັນນັບແຕ່ຕອນນີ້.

  1. ບໍ່ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນໃນທີມ : ເມື່ອເຮົາບໍ່ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ຫລື ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຍົກໂທດໃຫ້ເຂົາໄດ້ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກອີກດ້ານໜຶ່ງຈາກຄົນທີ່ເຮັດຜິດພາດ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາກໍຮູ້ສຶກບໍ່ດີຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເຮົາພົບວ່າໂຕເອງບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໃຜໄດ້ ລອງຈິນຕະນາການວ່າຖ້າເຮົາເປັນເຂົາ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ ຫລື ລອງເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ເຊິ່ງການເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະຍອມໃຫ້ອະໄພ. ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ຄົນອື່ນນັ້ນຈະຊ່ວຍຝຶກໃຫ້ເຮົາບໍ່ດ່ວນຕັດສິນຄົນອື່ນຈາກຄວາມຜິດພາດ ຖ້າເຮົາເຮັດໃຈເປັນກາງ ແລະ ເບິ່ງບັນຫາຈາກມຸມມອງຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເຮົາກໍຈະເຫັນຈຸດບົກພ່ອງຂອງບັນຫາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຖືກຈຸດ.
  2. ມີຄວາມອິດສາຜູ້ອື່ນ : ຄວາມອິດສາສ້າງຜົນເສຍຕໍ່ວຽກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມື່ອທ່ານເຫັນຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດ ເຊິ່ງ ຄວາມອິດສາທີ່ສະສົມໄວ້ພາຍໃນຈິດໃຈຫລາຍໆຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີພຶດຕິກຳດ້ານລົບຕໍ່ທັງຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ອື່ນ ປຽບໄດ້ດັ່ງການລະເບີດທາງອາລົມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພຜູ້ອື່ນໄດ້.

– ວິທີແກ້ໄຂ : ແມ່ນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຍິນດີຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງຜູ້ອື່ນ ແນ່ນອນວ່າການເວົ້ານັ້ນງ່າຍກ່ວາການເຮັດ, ແຕ່ຖ້າມັນຍາກເກີນໄປ ລອງປ່ຽນຄວາມອິດສາໃຫ້ກາຍເປັນດ້ານດີ ໂດຍຫັນມາພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໄປອີກຂັ້ນໜຶ່ງ, ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກດີກ່ວານັ່ງອິດສາຄົນອື່ນໄປແຕ່ລະມື້ ແຕ່ກໍບໍ່ເຮັດຫຍັງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພາະຖ້າຈິດໃຈ ແລະ ສະໝອງຂອງເຮົາລື້ງເຄີຍກັບຄວາມສຳເລັດຫລາຍຂຶ້ນ ເຮົາຈະເລີ່ມເບິ່ງໂລກໃນແບບທີ່ປ່ຽນໄປ, ເຮົາຈະມີຄວາມເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮົາຈະໃຫ້ອະໄພຜູ້ອື່ນໄດ້.

ຖ້າເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດວຽກ, ເປັນທີ່ຮັກຂອງໝູ່ຮ່ວມວຽກ, ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຕອນນີ້ເຮົາຈະມີຕຳແໜ່ງນ້ອຍ ຫລື ໃຫຍ່, ເຮັດວຽກປະຈຳ ຫລື ທຸລະກິດສ່ວນໂຕ, ຖ້າຊີວິດຍັງຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຄົນ, ການຮຽນຮູ້ໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ອື່ນຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາມີຄວາມສຸກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ເຮົາບໍ່ຕ້ອງແບກໂລກໄວ້ໝົດໜ່ວຍ ເພາະຄົນເຮົາເຮັດຜິດພາດກັນໄດ້ ຖ້າເຮົາຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນອະໄພໃຫ້ເຮົາ ເຮົາກໍໜ້າຈະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຫັນໃຈ ແລະ  ຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພຄົນອື່ນກ່ອນແມ່ນບໍ່ ?.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ເມື່ອຜູ້ອື່ນເຮັດວຽກຜິດພາດເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ?
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເມື່ອຜູ້ອື່ນເຮັດວຽກຜິດພາດເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ?
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເມື່ອຜູ້ອື່ນເຮັດວຽກຜິດພາດເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ?
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!