ລາວວາງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ

ລາວວາງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ - Untitled design - ລາວວາງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ

ທ່ານ  ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອກ້າວສູ່ການບັນລຸເປົ້າ ໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ທີ 18  ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນປີ 2020 ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ອັນສໍາຄັນແມ່ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງວຽກງານການປະສານງານ, ການຄັດເລືອກບູລິມະສິດ ເພື່ອວາງແຜນການວຽກງານໂຄສະນາ, ການສໍາຫຼວດ-ກວດກູ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໄດ້ລົງເລິກກໍານົດບູລິມະສິດ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາແຂວງ ສົມທົບກັບອົງການປະຕິບັດງານ ໄປຄົ້ນຄ້ວາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິຕົກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ.

ນອກຈາກນີ້, ໄດ້ຍັງສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍຍັງສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ໄດ້ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຕາ 4 ວ່າດ້ວຍການກວດກູ້ລະເບີດລູກຫວ່ານອອກໄປອີກ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2020-2025 ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ແນະນໍາຂອງກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ແລະ ນໍາໃຊ້ກົນໄກຂອງກອງປະຊຸມຂະແໜງການ ແລະ ກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາການ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ເຊີ່ງໃນພາກບ່າຍ ພວກເຮົາຈະມີ ກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການກະກຽມແຜນການດັ່ງກ່າວຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ , ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມຊີ້ນໍາໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນ ຫາ ລບຕ ຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດການໂຄສະນາທີ່ມາ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງ ລບຕ ສໍາຫຼວດ-ກວດກູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລບຕ ຫຼຸດລົງ ແລະ ສຸມໃສ່ການກວດກູ້ ລບຕ ຮັບໃຊ້ຈຸດສຸມພັດມະນາຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພື້ນທີ່ໆປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຈະທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ເປັນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ, ເປັນການສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແນໃສ່ເປັນການນໍາເອົາປະເທດຊາດອອກຈາກສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາ.

ລາວວາງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວວາງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ

ຕອນທ້າຍ ທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມ ໂດຍສະເພາະ ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈົ່ງປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງເອົາໃຈໃສ່, ຖືກພາວະວິໄສ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງພວກທ່ານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດນີ້ໃຫ້ນັບມື້ນັບມີບາດກ້າວໃໝ່ ຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນເລື້ອຍໆ./

 

ລາວວາງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວວາງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ
ລາວວາງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວວາງຄາດໝາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ພັດທະນາປັບຈາກ 10.000 ເຮັກຕາ ຫລຸດມາເປັນ 6.364 ເຮັກຕາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!