ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເລັ່ງອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ

- 2 Organic Market2 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເລັ່ງອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ
- Untitled design - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເລັ່ງອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ

ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມ ສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາ ປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ, ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະ ເໜີ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພຶດ ແລະ ຜະ ລິດຕະພັນພືດທີ່ຈຳໜ່າຍຢູ່ໃນ ທ້ອງຕະຫລາດຕ່າງໆ, ໂດຍຈະ ມີການຄວບຄຸມ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິ ໂພກ, ໄດ້ບໍລິໂພກ ອາຫານຕາມ ຫລັກໂພສະນາການໂດຍສະ ເພາະພຶດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພຶດ ທີ່ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄຸນ ນະພາບໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ.

 

+ ນະຄອນຫລວງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງພູມິທັດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຂອງຕົວເມືອງ

+ ຜັກປອດສານພິດຟັງແລ້ວມ່ວນດີ

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເລັ່ງອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ

 

ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນກ່າວວ່າ: ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບພຶດ ແລະ ຜະລິດຕະ ພັນພຶດ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນ ວ່າ: ຜະລິດຕະພັນພຶດທີ່ຜະລິດ ຈາກຟາມ ຫລື ຈຳໜ່າຍຢູ່ຕາມ ທ້ອງຕະຫລາດມີຄວາມສ່ຽງ ສູງທີ່ຈະສົ່ງ ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຜູ້ ບໍລິ ໂພກ, ຄືສານຜິດຕົກຄ້າງໃນ ລະດັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຍ້ອນ ການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຶດ ຂອງຊາວກະສິກອນຫລາຍຊະ ນິດ ປະສົມກັນ ແລະ ເກີນອັດຕາ ທີ່ ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ແນະນຳ, ການ ໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອຮັກສາຄວາມ ສົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິ ຊາການ, ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍ ສະເພາະກົມປູກຝັງ ໄດ້ສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະ ຖານການປູກພຶດທີ່ໃກ້ຄຽງ ກັບສາກົນ ແລະ ພາກພຶ້ນ, ແຕ່ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນ ລະອຽດ, ບໍ່ທັນ ສາມາດຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃຫ້ ເໝາະສົມກັບສະ ພາບຕົວຈິງ ຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ.
ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 6 ເດືອນ ຜ່ານມາ ນີ້, ການຜະລິດກະສິກຳ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ ການພັດທະຂະຫຍາຍຕົວຄື: ທຽບກັບປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍ 6 ສ ຂອງ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອປົກປ້ອງ ຜູ້ບໍລິໂພກ, ຮັບປະກັນຄວາມ ປອດໄພທາງດ້ານໂພສະນາ ການຂອງ ສິນຄ້າ ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ຄວນມີການສ້າງນິຕິກຳຂັ້ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອ ຮອງຮັບ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງ ໃນ ການຈັດຕັ້ງກວດກາ, ເພື່ອຄຸ້ມ ຄອງຄຸນນະພາບພືດ ແລະ ຜະ ລິດຕະພັນ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບ ການ, ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເປັນການພັດ ທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບການຄຸ້ມ ຄອງຄຸນນະພາບພະລິດຕະ ພັນຜຶດທີ່ຈຳໜ່າຍທົ່ວໄປໃຫ້ມີ ຄວາມສະອາດຖືກຫລັກໂພສະນາການ.
ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂໍ້ຕົກ ລົງວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຄຸ້ມ ຄອງຄຸນນະພາບພຶດ ແລະ ຜະ ລິດຕະພັນພືດທີ່ຈຳໜ່າຍຢູ່ນະ ຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນຈະມີ ຫລາຍໜ້າວຽກເປັນຕົ້ນການ ສົ່ງເສີມການຜະລິດພຶດສະ ອາດ, ການສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ການຈຳໜ່າຍ, ການສົ່ງເສີມ ການບໍລິໂພກ, ສ້າງສູນກວດກາ ຄຸນນະພາບ ຫລື ວິໄຈສານຜິດ ຕົກຄ້າງ, ການຢັ້ງຢືນ, ກວດກາ ຄຸນນະພາບພຶດ ແລະ ຜະລິດຕະ ພັນຜຶດ, ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ເນັ້ນເຖິງ ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການ, ເຊິ່ງ ຫາກພົບເຫັນກະສິກອນປູກ ພຶດບໍ່ເປັນລະບຽບ ແລະ ນຳໃຊ້ ສານເຄມີບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະໄດ້ສັ່ງ ຫ້າມນຳມາຈຳໜ່າຍໃນທ້ອງ ຕະຫລາດໂດຍເດັດຂາດ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເລັ່ງອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເລັ່ງອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!