ບໍ່ຮອດຍາມແລ້ງ ນໍ້າຊິແຫ້ງປະກ່ອນ

- Untitled design - ບໍ່ຮອດຍາມແລ້ງ ນໍ້າຊິແຫ້ງປະກ່ອນ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ

ໃນສະພາບບ້ານເຮົາປັດຈຸບັນ ມັກໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນວ່າ ດຽວນີ້ນໍ້າແຫ້ງໄວຜິດປົກກະຕິແທ້ ເຊິ່ງກຳລັງ ເປັນສິ່ງກັງວົນໃຈທີ່ສຸດວ່າ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນຫຼາຍດ້ານ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດ ລະດູແລ້ງ.

ສອງສາມ ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ຂຽນໄດ້ມີໂອກາດ ໄດ້ລົງໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ນັ້ນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນບັນດາແມ່ນໍ້າສາຍຕ່າງໆ ທັງເປັນສາຂາແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຍນໍ້າອື່ນໆ ເຊັ່ນ ນໍ້າກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ນໍ້າເທີນ ແຂວງຄຳມວ່ນ, ເຊຈຳພອນ, ເຊຊັງຊ້ອຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຕົ້ນ.

ພໍແຕ່ຢ່າງຂາຂຶ້ນເຮືອ ເດີນທາງຈາກ ຕົວເມືອງ ນາກາຍ ສູ່ບ້ານ ກໍບົງ ແລະ ທ່າໄຜ່ບ້ານ ເມືອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ຫ່າງ ຈາກຕົວເມືອງ ນາກາຍ ປະມານ 5 ຊົ່ວໂມງດ້ວຍເຮືອ ສອງຕໍ່, ຂີ່ເຮືອໃຫຍ່ ຈາກເມືອງນາກາຍ ຜ່ານອ່າງຮັບນໍ້າ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນສອງ ເຈົ້າຂອງ ເຮືອກໍເວົ້າຂຶ້ນໂລດວ່າ “ປີນີ້ ນໍ້າເທີນບໍ່ຂຶ້ນເລີຍ ເຂດນີ້ຝົນບໍ່ຕົກຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນສອງ ອາດບໍ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍແນ່ນອນ”.

ພ້ອມນັ້ນ ເມື່ອຜ່ານ ອ່າງຮັບນໍ້າເຂົ້າສູ່ ນໍ້າເທີນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຍິນ ປະຊາຊົນ ເວົ້າວ່າ “ປີກາຍໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ເຮືອໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປຮອດໄກກວ່າປີນີ້ຫຼາຍ ຍ້ອນນໍ້າປີກາຍນັ້ນຂຶ້ນສູງ” ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍກັງວົນວ່າ ຖ້ານໍ້າເທີນ ຢູ່ໃນລະດັບນີ້ ໃນເດືອນ 11 ຖ້າຮອດ ເດືອນ 3-4 ອາດເດີນເຮືອບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນ ກວ່າ 30 ບ້ານຕັດຂາດ ອອກຈາກທາງນອກໄດ້ ເພາະ ທາງດຽວໃນການເດີນທາງ ຄືຕ້ອງອາໄສ ນໍ້າເທີນເທົ່ານັ້ນ!!

ເມື່ອການເດີນເຮືອບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ກໍກະທົບຫຼາຍອັນ, ປະຊາຊົນ ບໍ່ສາມາດ ໄປມາ ຫາ ສູ່ກັນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ, ການຊື້-ຂາຍ ກໍນັບມື້ນັບຫຼຸດລົງ ປະຊາຊົນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ການຄ່າສິ້ນເປືອງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ພໍມາຮອດ ເຂດເມືອງ ຈຳພອນ ຕໍ່ ໃສ່ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດນັ້ນ ກໍສັງເກດເຫັນວ່າ ນໍ້າເຊຈຳພອນ, ເຊຊັງຊ້ອຍ ໄດ້ບົກແຫ້ງລົງ ຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງພໍແຕ່ ຮອດປາຍເດືອນ 11 ນັ້ນກໍເຫັນວ່າ ນຳເກືອບ ຂາດເປັນວັງ ແລ້ວ, ອັນນີ້ ແມ່ນຜິດທຳມະດາ ຈາກ ແຕ່ເກົ່າກ່ອນຫຼັງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ບໍ່ຮອດຍາມແລ້ງ ນໍ້າຊິແຫ້ງປະກ່ອນ

ຄວາມຈິງແລ້ວ ນໍ້າເຊຈຳພອນນັ້ນ ຫາກໍຂຶ້ນເຕັມຟັ່ງ ໃນເວລາທີ່ ນໍ້າໄຫຼຖ້ວມເຂດດັ່ງກ່າວຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວ່າງ ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ກໍແຫ້ງລົງຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງອັນນີ້ ກໍສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈບໍ່ໜ້ອຍ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານລະບົບນິເວດນີ້ ເພາະ ເວລາຈະທຳການຜະລິດ ລະດູແລ້ງກໍຈະຍາກ ຂຶ້ນນັບມື້ ແລ້ວ ກໍນຳມາເຊິ່ງສິ່ງທ້າທາຍ ທາງດ້ານ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການສ້າງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ.

ບໍ່ສະເພາະແຕ່ ບັນດາແມ່ນໍ້ານ້ອຍສາຍຕ່າງໆ ແຕ່ ແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍບົກແຫ້ງໄວວກວ່າແຕ່ເກົ່າຫຼາຍ ເພາະສະນັ້ນ ອັນນີ້ ກາຍເປັນຄວາມກັງວົນໃໝ່ ທີ່ພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດ ເບິ່ງຂ້າມເດັດຂາດ.

ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ພວກເຮົາ ຄວນມີແຜນສະເພາະໜ້າແນວໃດ? ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຄືຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນພົບພໍ້ກັບ ໄພແຫ້ງແລ້ງບໍ່ໜ້ອຍ ໃນຫຼາຍເຂດ, ປະຊາຊົນ ໃຊ້ເວລາ ດົນນານ ໃນການໄປຊອກຫາແຫຼ່ງນໍ້າ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ ແລະ ດື່ມ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ແຕ່ຮອດຍາມນໍ້າຖ້ວມ ກໍຖ້ວມກະທັນຫັນ ເພາະສະນັ້ນ ປະຊາຊົນ ຄວນໄດ້ຮັບການ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງການລ່າງ ໂດຍສະເພາະ ຝາຍນໍ້າລົ້ນ, ອ່າງກັບນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ

ການລົງທຶນໃສ່ ເພື່ອຕ້ານໄພແຫ້ງແລ້ງ ຄວນຖືເປັນບູລິມະສິດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ຂອງປະເທດ ໃນທ່າມກາງການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໄພແຫ້ງແລ້ງມາໄວກວ່າແຕ່ກ່ອນ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ບໍ່ຮອດຍາມແລ້ງ ນໍ້າຊິແຫ້ງປະກ່ອນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ບໍ່ຮອດຍາມແລ້ງ ນໍ້າຊິແຫ້ງປະກ່ອນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!