ປູກຈິດສໍານຶກແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິເສດການ ຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ

- 00 1 - ປູກຈິດສໍານຶກແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິເສດການ ຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ
- kitchen vibe - ປູກຈິດສໍານຶກແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິເສດການ ຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ໃນວັນທີ 9 ທັນວານີ້ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຮ່ວມກັບກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນແບບຢືນຍົງ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນການຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ໄກ້ນໍາທ່ຽວ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຈີນທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຕິເສດການຊື້-ຂາຍຜະ ລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຂຶ້ນທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວມີຄຳເຫັນວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິເສດການຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ທັງເປັນການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການລົງທຶນແບບສີຂຽວ ແນໃສ່ເສີມສ້າງການຮ່ວມມືໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າພາຍໃນ ແລະ ຂ້າມຊາດ.

ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຜົນການສຶກສາທ່າແຮງໃນການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວອານຸລັກໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວງເຊັ່ນ: ເຂດພູພຶງ, ພູຜາທູນ, ນ້ຳຕົກຕາດກວາງຊີ ລວມທັງການປະເມີນທ່າແຮງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດນ້ຳຕົກຕາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການອະນຸລັກອຸທະຍານແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ, ພັນທະສັນຍາທີ່ລົງນາມຮ່ວມກັບບັນດາໄກ້ນຳທ່ຽວ, ການເຜີຍແຜ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ກິດຈະກຳການປູກຈິດສຳນຶກໃນການຮັກສາທຳມະຊາດອານຸລັກສັດປ່າ ແລະ ສັດນ້ຳ ແລະ ຕ້ານການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອມຸ້ງແກ້ໄຂສະພາບການຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ.

- 4 - ປູກຈິດສໍານຶກແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິເສດການ ຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ
- 5 - ປູກຈິດສໍານຶກແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິເສດການ ຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ
- 3 - ປູກຈິດສໍານຶກແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິເສດການ ຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ