RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ

RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ - 007 - RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ
RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ - Untitled design - RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ອາທິດຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (UNFPA) ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການສະໜັບສະໜູນການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່, ພ້ອມເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຍົາວະຊົນໄວໜຸ່ມ (SRMNCAH) ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ເພື່ອເປັນກອງທຶນສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ RMNCAH  ໃນພາວະວິກິດດັ່ງປັດຈຸບັນ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ແທດເໝາະໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ ລວມມີວິທີການໃໝ່ໆໃນການດູແລຮັກສາກ່ອນການເກີດ ເປັນຕົ້ນການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ການເບິ່ງແຍງເດັກຫລັງການເກີດ, ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກອີກດ້ວຍ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະອົງການ UNFPA ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍການພັດທະນາສູດການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ກັບການບໍລິການ RMNCAH ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃນການໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທາງໄກໃນໂຮງໝໍເມືອງ 3 ແຫ່ງ ແລະ ສຸກສາລາ 16 ແຫ່ງໃນແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ເຊື່ອວ່າບັນດາບຸກຄະລາກອນການແພດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມນັ້ນຈະມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງການບໍລິການ RMNCAH ໃຫ້ແກ່ແມ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ປອດໄພ. ພ້ອມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຄໍານຶງເຖິງທຶນຮອນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຈາກການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ປະກອບກັບວິທີການແບບຍືນຍົງເຂົ້າໃນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ້ອງນໍາໃຊ້ງົບປະມານພາຍໃນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະສາມາດປະຕິບັດສືບຕໍ່ໄດ້.

RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ - Wave100S AD to Website 2020 0 - RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ຄານ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ UNFPA ຕໍ່ກະ ຊວງສາທາລະນະສຸກແມ່ນມີຈຸດສຸມເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ RMNCAH ປີ 2016-2025 ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ທົ່ວເຖິງຂອງສຸຂະພາບການຈະເລີນພັນ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການທີ່ເປັນມິດແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, BemOC, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ແຜດພະດຸງຄັນ, ການບໍລິການຜ່ານການເຂົ້າເຖິງທາງໂທລະສັບ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທາງໄກ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.  ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນຄອບຄົວ ພາຍໃຕ້ວິທີການທີ່ຍືນຍົງ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີນະວັດຕະກໍາ ໂດຍການຊຸກຍູ້ຜູ້ຄົນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ກໍານົດແຜນການປະຕິບັດເພື່ອສືບຕໍ່ “ວິທີການທີ່ດີ” ເຊິ່ງອີງໃສ່ຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ ແລະ ການລິເລີ່ມກິດຈະກຳແບບໃໝ່ ຍົກຕົວຢ່າງແມ່ນການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບທາງໂທລະສັບທີ່ຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ກວດພົບແມ່ຍິງຖືພາມານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ເດັກນ້ອຍທີ່ມີສັນຍານໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ທັນເວລາໃນການດູແລຮັກສາ ເຊິ່ງກໍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍລົງໃນທີ່ສຸດ.

RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ
RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - RMNCAH ໃຫ້ການບໍລິການແມ່-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!