ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ

ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ - 267 - ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ
ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ - kitchen vibe - ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ

ໃນວັນທີ 17 ທັນວານີ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມກັບ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ໄດ້ຈັດງານງານສະເຫລີມສະຫລອງວັນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນຂຶ້ນ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພາຍຫລັງປີ 2000 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາວັນທີ 18 ທັນວາຂອງທຸກປີ ເປັນວັນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນ.

ໃນພິທີຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ວັນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນເປັນວັນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍ່ກັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສະແດງເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ທັງເປັນການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ. ໃນປັດຈຸບັນ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະພາບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ແມ່ນບັນຫາສະເພາະຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນເປັນບັນຫາລວມຂອງຂົງເຂດ, ພາກພື້ນ ແລະ ຂອງໂລກ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແມ່ນເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີກວ່າ ແລະ ການສະແຫວງຫາຄ່າແຮງງານທີ່ສູງກວ່າ, ມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການອອກແຮງງານທີ່ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກວ່າ, ການມີໂອກາດໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສີມືໃນການອອກແຮງງານທີ່ດີກວ່າ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນມີແຮງງານຈຳນວນໜຶ່ງເຄື່ອນຍ້າຍຍ້ອນສະພາບຄວາມອຶດຫິວ, ຄວາມທຸກຍາກ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມໄປເຖິງການເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ສົງຄາມ. ສະນັ້ນ, ໃນທຸກປີຈະມີແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາໃນທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ທຸກໆປະເທດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນໃນການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການໃຫ້ການບໍລິການ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບຂອງກໍາລັງແຮງງານ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ແຕ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບການອອກແຮງງານທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳ, ບໍ່ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານຂອງການດຳລົງຊີວິດ, ຖືກຂູດຮີດແຮງງານ, ຖືກຈຳກັດສິດທິ, ຖືກຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ສະພາບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍມີທັງການເຄື່ອນຍ້າຍແຕ່ເຂດຊົນນະບົດເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ນັບທັງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ແບບບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ. ປັດຈຸບັນ ມີແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກໂດຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານການອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຢູ່ 3 ປະເທດຄື: ປະເທດໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ລວມທັງໝົດ 214.000 ຄົນ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາ ຍາມໃດກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າເປັນຄະນະກຳມະການອາຊຽນກ່ຽວກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫລງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

ທ່ານຫົວຫນ້າກົມ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ບັນຫາແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມີທັງດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຍໍ້ທໍ້.  ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງສະຕິເປັນເຈົ້າໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ປະຕິບັດພັນທະຂອງປະເທດສົ່ງ ແລະ ປະເທດຮັບຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະເພີ່ມທະວີສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການບໍລິການຈັດຫາງານ, ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ຕັ້ງໜ້າສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແຮງງານດັ່ງກ່າວດີຂຶ້ນ.

ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ - 5 - ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ
ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ - 4 - ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ
ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ - 3 - ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ