ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - 005 - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - Untitled design - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ

ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2020 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ດຳເນີນການເປີດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ ນະ ໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (NPDP 2019-2030) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນ ເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA), ເຊິ່ງມີຜູ້ແທນຈາກ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສາ ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ກະລຸນາ ນັນທະວົງດວງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນະໂບາຍ NPDP ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ໃນການວິເຄາະສະພາບ ແລະ ສະໜອງວິທີໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ປະເທດປະເຊີນ ແລະ ໝູນໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ສຳຄັນ ຂອງການປັນຜົນດ້ານປະຊາກອນ (ຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະຊາກອນ). ສປປ ລາວ, ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການປ່ຽນແປງດ້ານປະຊາກອນ ຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະເວລາ 20 ປີ ເຊິ່ງແມ່ນໄລຍະທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໄວອອກແຮງງານ (ເຮັດວຽກ) ຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີກຸ່ມປະຊາກອນກຸ່ມເອືື່ອຍອິງໜ້ອຍກວ່າ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີ ຂຶ້ນໄປ). ພົນລະເມືອງກຸ່ມອາຍຸເຮັດວຽກຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 62% ໃນປີ 2015 ເຖິງ 69% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນປີ 2030. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍຈະມີປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸເຮັດວຽກຫລາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2030. ຄຸນລັກສະນະເຫລົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຖ້າມີການວາງແຜນທີ່ດີ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍບາງຢ່າງ ເຊັ່ນຄວາມຕ້ອງການໃນການສະໜອງການຈ້າງງານ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ອື່ນໆ).

ທ່ານ ທ່ອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ: ນະໂຍບາຍນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ, ເຊິ່ງເປັນທິດທາງ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອໃຫ້ແຂວງຂອງພວກເຮົາ ກໍຄືແຂວງ ອື່ນໆ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສຸມການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມທາງດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ. ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈຳເປັນຕ້ອງຫັນເອົານະໂຍບາຍນີ້ ໃຫ້ເປັນແຜນງານທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ບໍ່ປະປ່ອຍປະຜູ້ໄດໄວ້ຂ້າງຫລັງ.

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕົ້ນທຶນທາງດ້ານມະນຸດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການລົງທຶນໃນການສຶກສາ ໃນລຳດັບສູງກວ່າການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ການລົງທຶນໃສ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ລວມທັງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນດ້ານທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ນະໂຍບາຍປະຊາ ກອນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ວາງແຜນສາມາດເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍຖືເອົາຄົນເປັນສູນກາງໃນການວາງແຜນ, ແຜນງົບປະ ມານ ແລະ ຮັບປະກັນການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ.

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!