ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - 005 - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - kitchen vibe - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ

ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2020 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ດຳເນີນການເປີດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ ນະ ໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (NPDP 2019-2030) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນ ເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA), ເຊິ່ງມີຜູ້ແທນຈາກ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສາ ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ກະລຸນາ ນັນທະວົງດວງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນະໂບາຍ NPDP ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ໃນການວິເຄາະສະພາບ ແລະ ສະໜອງວິທີໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ປະເທດປະເຊີນ ແລະ ໝູນໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ສຳຄັນ ຂອງການປັນຜົນດ້ານປະຊາກອນ (ຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະຊາກອນ). ສປປ ລາວ, ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການປ່ຽນແປງດ້ານປະຊາກອນ ຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະເວລາ 20 ປີ ເຊິ່ງແມ່ນໄລຍະທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໄວອອກແຮງງານ (ເຮັດວຽກ) ຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີກຸ່ມປະຊາກອນກຸ່ມເອືື່ອຍອິງໜ້ອຍກວ່າ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີ ຂຶ້ນໄປ). ພົນລະເມືອງກຸ່ມອາຍຸເຮັດວຽກຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 62% ໃນປີ 2015 ເຖິງ 69% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນປີ 2030. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍຈະມີປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸເຮັດວຽກຫລາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2030. ຄຸນລັກສະນະເຫລົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຖ້າມີການວາງແຜນທີ່ດີ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍບາງຢ່າງ ເຊັ່ນຄວາມຕ້ອງການໃນການສະໜອງການຈ້າງງານ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ອື່ນໆ).

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ

ທ່ານ ທ່ອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ: ນະໂຍບາຍນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ, ເຊິ່ງເປັນທິດທາງ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອໃຫ້ແຂວງຂອງພວກເຮົາ ກໍຄືແຂວງ ອື່ນໆ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສຸມການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມທາງດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ. ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈຳເປັນຕ້ອງຫັນເອົານະໂຍບາຍນີ້ ໃຫ້ເປັນແຜນງານທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ບໍ່ປະປ່ອຍປະຜູ້ໄດໄວ້ຂ້າງຫລັງ.

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕົ້ນທຶນທາງດ້ານມະນຸດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການລົງທຶນໃນການສຶກສາ ໃນລຳດັບສູງກວ່າການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ການລົງທຶນໃສ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ລວມທັງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນດ້ານທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ນະໂຍບາຍປະຊາ ກອນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ວາງແຜນສາມາດເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍຖືເອົາຄົນເປັນສູນກາງໃນການວາງແຜນ, ແຜນງົບປະ ມານ ແລະ ຮັບປະກັນການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ.

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - 5 - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - 4 - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ - 3 - ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ