ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ

ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ - KETH9521 scaled - ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ
ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ - kitchen vibe - ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ

ໃນພິທີປິດໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 (PSME-2) ໃນວັນທີ 22 ທັນວານີ້ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການຕໍ່ຍອດຈາກຜົນສຳເລັດ ໃນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນວຽກສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນແຂ່ງຂັນດ້ານການຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດສາກົນ, ເຊິ່ງຜ່ານມາກໍໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປັບປຸງລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ວ່ອງໄວ, ມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ, ດັ່ງໂຄງການ ຊາ ປາກຊ່ອງ, ຊາ ຜົ້ງສາລີ, ຜ້າໄໝ ຫົວພັນ ແລະ  ຫລວງພະບາງ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໃນປະເທດອາຊີ ດ້ວຍເວັບໄຊຊື້-ຂາຍ Plaosme.com ທີ່ພັດທະນາໃຫ້ມີລະບົບການຊຳລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ ຜ່ານທາງອີເລັກໂຕຣນິກໄດ້ສຳເລັດ, ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເງິນກູ້ ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ນັບແຕ່ ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກໍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດເຮົາຕະຫລອດມາດ້ວຍການ ເນັ້ນໃສ່ ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ, ການສ້າງບັນຍາກາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍການລົງທຶນ, , ປັບປຸງນະໂຍບາຍການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜ່ານບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ.

ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ - 4 - ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ
ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ - 3 - ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ
ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ - 5 - ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ
ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ໂຄງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ