ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດທົ່ວສັງຄົມ

-                                    4                        52 - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດທົ່ວສັງຄົມ
- kitchen vibe - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດທົ່ວສັງຄົມ

- Untitled 1 1 275x300 - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດທົ່ວສັງຄົມ    ສະບາຍດີເພື່ອນຜູ້ອ່ານ, ກໍນັບວ່າມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງເມື່ອຊຸມປີຜ່ານມານີ້ ການທ່ອງທ່ຽວລາວເຮົານັບ ມື້ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ນັບທັງຂອດກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄປເຖິງການວາງແຜນຍຸດທະ ສາດຕ່າງໆ ເພື່ອສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດເຮົານັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ ຄໃນປີ 2016 ຜ່ານມາ ກໍບັນລຸໄດ້  ແຕ່ 3-4 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ພົນລະເມືອງລາວແລ້ວກໍກວມເກືອບເຄິ່ງ ແລະ ກໍສາມາດນຳລາຍຮັບມາສູ່ປະເທດ ນັບທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເປັນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ແລະ ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ສິ່ງຮອງຮັບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆກໍນັບມື້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາກວ້າງຂວາງຍິ່ງຂຶ້ນ ນັບ  ທັງຢູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ.

ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໃນບົດແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 2016-2020 ກໍໄດ້ຕີລາຄາວ່າ: ວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງມີ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຫລາຍອັນທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂເຊັ່ນ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ ບໍລິການຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ການຈັດບູລິມະສິດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຕ່ລະແຂວງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແລະ ການພັດທະນາຍັງເຮັດແບບກະແຈກກະຈາຍ ບໍ່ທັນມີຈຸດສຸມຄົບວົງຈອນ, ການໂຄສະນາການທ່ອງ ທ່ຽວຍັງເຮັດບໍ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, ສິ່ງພິມໂຄສະນາບໍ່ທັນຫລາກຫລາຍ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການ ທ່ອງທ່ຽວມີບາງອັນບໍ່ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານ, ຍັງຂາດເຂີນບຸກຄະລາກອນ, ການຕອບສະ ໜອງອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດທົ່ວສັງຄົມ

ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບດັ່ງກ່າວ ຂະແໜງການຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ປະກອບບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເລິກເຊິ່ງຕໍ່ວຽກງານໂຄສະ  ນາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມເອົາໃຈໃສ່ວາງແຜນການພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີຈຸດສຸມຕາມທິດພັດທະນາການ  ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດໃຫ້ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມເພີ່ມທະວີການປະສານງານກັບ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໃນການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງປວງຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິ ພາບ, ບົນຈິດໃຈສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທົ່ວສັງຄົມ ທຸກຄົນເປັນເຈົ້າການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະ  ພັນສິນຄ້າ, ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ງານເທດສະການ ແລະ ບຸນປະເພນີຕ່າງໆໃຫ້ເປັນຈຸດດຶງດູການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໃນເບື້ອງນິຕິກຳ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວເຮົາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.

- 4 - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດທົ່ວສັງຄົມ
- 3 - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດທົ່ວສັງຄົມ
- 5 - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດທົ່ວສັງຄົມ